Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 25. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштамиСтаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Стаття 173. Організація митних аукціонів

Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів

Стаття 175. Розпорядження конфіскованою валютою

 

Розділ VII ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 26. Митний брокер

Стаття 176. Митний брокер

Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера

Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера

Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера

Стаття 180. Реєстр митних брокерів

Стаття 181. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють

 

Глава 27. Митний перевізник

Стаття 182. Митний перевізник

Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника

Стаття 184. Реєстр митних перевізників

 

Розділ VIII МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 28. Загальні положення

Стаття 185. Види митного режиму

Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму

Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів

 

Глава 29. Імпорт

Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту

Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту

 

Глава 30. Реімпорт

Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту

Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту

Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту

Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів

 

Глава 31. Експорт

Стаття 194. Поняття митного режиму експорту

Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту

 

Глава 32. Реекспорт

Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту

Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту

Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються

Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються

 

Глава 33. Транзит

Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту

Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту

Стаття 202. Заходи гарантування під час транзиту товарів

Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту 

Глава 34. Тимчасове ввезення (вивезення)

Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 205. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування

Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 211. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

 

Глава 35. Митний склад

Стаття 212. Поняття режиму митного складу

Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу

Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу

Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу

Стаття 216. Митні ліцензійні склади

 

Глава 36. Спеціальна митна зона

Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони

Стаття 218. Спеціальні митні зони

Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон

Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах

Стаття 221. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах

Стаття 222. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах

Стаття 223. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах

Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони 

Глава 37. Магазин безмитної торгівлі

Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі

Стаття 226. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі

Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі

Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації

 

Глава 38. Переробка на митній території України

Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митній території України

Стаття 230. Дозвіл на переробку товарів на митній території України

Стаття 231. Операції щодо переробки товарів

Стаття 232. Строки переробки товарів на митній території України

Стаття 233. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України

Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки

Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктів переробки

Стаття 236. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України

 

Глава 39. Переробка за межами митної території України

Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України

Стаття 238. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України

Стаття 239. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України

Стаття 240. Строки переробки товарів за межами митної території України

Стаття 241. Обсяг виходу продуктів переробки

Стаття 242. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!