Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗУ Про охорону атмосферного повітряСтаття 6. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря
встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря
та нормативи гранично допустимих викидів в атмосферне повітря
забруднюючих речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та
біологічних факторів у межах населених пунктів, у рекреаційних
зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового
перебування людей, об'єктах навколишнього природного середовища з
метою забезпечення екологічної безпеки громадян і навколишнього
природного середовища:

нормативи якості атмосферного повітря;

гранично допустимі рівні впливу акустичного,
електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних факторів і
біологічного впливу на стан атмосферного повітря населених
пунктів.
Стаття 10. Обов'язки підприємств, установ, організацій та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності
щодо охорони атмосферного повітря

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з
впливом фізичних та біологічних факторів на його стан,
зобов'язані:

здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші
заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами
та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного
повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих
речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у
справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення
викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних
факторів;

здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих
речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного
впливу та вести їх постійний облік;

заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони
атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і вживати заходів для
ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних
вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і
пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що
враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;використовувати метрологічно атестовані методики виконання
вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення
параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних
джерел;

здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і
експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення
газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу
фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами
вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за
ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих
викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та
біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони
атмосферного повітря;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.


Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не
повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних
об'єктів.


Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарних джерел

Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого
середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу
атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне
середовище здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і
небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Перелік забруднюючих речовин переглядається Кабінетом
Міністрів України не менше одного разу на п'ять років за
пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
За поданням обласних, Київської, Севастопольської міських
державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища і центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, органи місцевого самоврядування з урахуванням
особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту
можуть додатково встановлювати перелік забруднюючих речовин, за
якими здійснюється регулювання їх викидів на відповідній
території. За поданням обласних, Київської, Севастопольської міських
державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища і центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, органи місцевого самоврядування, у разі перевищення
нормативів екологічної безпеки, на відповідній території
затверджують відповідно до закону програми оздоровлення
атмосферного повітря, здійснюють заходи щодо зменшення забруднення
атмосферного повітря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання
дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить
до другої або третьої групи, обласними, Київською,
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу,
виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої
групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення. До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний
облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких
повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи
керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на
державний облік і не мають виробництв або технологічного
устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні
технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти,
які не належать до першої і другої груп. Перелік установ, організацій та закладів, яким надається
право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності, визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища.Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
видаються за умови:

неперевищення протягом терміну їх дії встановлених нормативів
екологічної безпеки;

неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел;

дотримання вимог до технологічних процесів у частині
обмеження викидів забруднюючих речовин.

Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного
повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок
причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів
екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження
викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами,
організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької
діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення
обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, обласними, Київською,
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали
такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Стаття 16. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і
клімат

Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися
підприємствами, установами, організаціями та громадянами -
суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами,
виданими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, або його територіальними органами, за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів
( 301-2002-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України. Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво
та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на
озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів
речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до
негативних змін клімату.
Стаття 18. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря
під час застосування пестицидів та агрохімікатів

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та
вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів
та агрохімікатів з метою недопущення забруднення атмосферного
повітря.таття 33. Відповідальність за порушення законодавства в
галузі охорони атмосферного повітря

Особи, винні у:

порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я
навколишнє природне середовище;

перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів
гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів
стаціонарних джерел;

перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах пересувних джерел;

викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу
спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно
до закону;

перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин,
встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря;

недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на
погоду і клімат;

порушенні встановлених законодавством правил складування та
утилізації промислових і побутових відходів, транспортування,
зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що
спричинило забруднення атмосферного повітря;

невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють
державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;

ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та
достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а
також приховуванні або перекрученні відомостей про стан
атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення
атмосферного повітря;

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші
види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря.

Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у
встановленому законом порядку. Про пестициди і агрохімікати агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива,
хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що
застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності
сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької
продукції;Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування,
зберігання, застосування, утилізації,
знищення та знешкодження пестицидів і
агрохімікатів та торгівлі ними

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація,
знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля
ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним
законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання
і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними
актами.

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням,
зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею
ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із
зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок ( 746-95-п )
одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

Продаж населенню пестицидів і агрохімікатів здійснюється у
дрібнофасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструкції
щодо безпечного їх застосування. ( Частина третя статті 11 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від
18.03.2004 )

Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування
пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню,
умови та порядок якого визначаються законодавством. ( Статтю 11
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1628-IV
( 1628-15 ) від 18.03.2004 )( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV
( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 12. Порядок застосування пестицидів
і агрохімікатів

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється
комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для
певної грунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього
агрохімічного обстеження грунтів, даних агрохімічного паспорта
земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального
живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.

Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та
для застосування авіаційним методом, затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну аграрну політику.{ Частина друга статті 12 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 )
від 18.03.2004 }

Стаття 13. Особливості застосування пестицидів
і агрохімікатів

Застосування пестицидів і агрохімікатів на землях
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення здійснюється відповідно до
законодавства.

На території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також
у зонах надзвичайних екологічних ситуацій застосування пестицидів
і агрохімікатів обмежується в порядку, визначеному центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
аграрної політики.{ Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

У спеціальних сировинних зонах, призначених для вирощування
продукції для дитячого і дієтичного харчування, пестициди і
агрохімікати застосовуються за спеціальними технологіями, які
забезпечують одержання продукції, що відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного
харчування.{ Стаття 13 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від
18.03.2004 }
аття 20. Відповідальність за порушення законодавства
про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за
собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством. Відповідальність несуть особи, винні у: приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити
або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну
і навколишньому природному середовищу; недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та
інших нормативних документів під час виробництва, транспортування,
зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх
застосування; { Абзац третій частини другої статті 20 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010 } забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі
рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів,
грунту, води, повітря; порушенні регламентів та санітарних норм і правил
транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і
агрохімікатів; застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів,
які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації; порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської
сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають
встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів; невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють
державний нагляд і контроль; використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і
агрохімікатів. { Частину другу статті 20 доповнено абзацом згідно
із Законом N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 } Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень
законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється
відповідно до чинного законодавства. Законодавством України може бути встановлено відповідальність
і за інші види порушень законодавства України про пестициди і
агрохімікати. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 301
ПОРЯДОК погодження і видачі дозволів на провадження

діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм погодження, видачі
та анулювання дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях (далі - дозвіл).

Дозвіл - це офіційний документ, який дає право підприємствам,
установам, організаціям та громадянам - суб'єктам підприємницької
діяльності (далі - суб'єкт господарювання) провадити діяльність,
пов'язану із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ.

2. Дозвіл видається Мінприроди за наявності позитивного
висновку МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та органів
місцевого самоврядування.

Дозвіл видається безоплатно терміном на один рік.

3. Суб'єкт господарювання подає до Мінприроди, МОЗ, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування, на території яких планується провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях:

заяву;
засвідчені копії документів, що підтверджують рівень освіти і
кваліфікації, необхідний для провадження діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях;

обґрунтування діяльності, пов'язаної із штучними змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, із
зазначенням обсягу, виду, районів проведення робіт та його
термінів;

відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання;


інформацію про хімічний склад та витрати реагентів, що
використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях, відомості щодо включення їх до державного
реєстру небезпечних факторів, висновки МОЗ про можливість їх
використання;

опис технологій, що використовуються під час провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, висновки МОЗ на
технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я
людини.

Зазначені документи готуються відповідно до Інструкції про
загальні вимоги до оформлення документів на провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, яка затверджується
Мінприроди.

4. МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи
місцевого самоврядування, на території яких планується провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, розглядають подані
суб'єктом господарювання документи протягом 30 календарних днів з
дати їх надходження та надають висновок щодо можливості видачі
дозволу.

5. Мінприроди розглядає надані суб'єктом господарювання
документи разом з позитивними висновками МОЗ, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій та органів місцевого
самоврядування протягом 30 календарних днів і у разі відсутності
зауважень видає дозвіл.

Перший примірник дозволу видається суб'єкту господарювання,
другий - передається МОЗ, а третій - разом з відповідними
документами зберігається у Мінприроди.

За наявності зауважень документи повертаються суб'єкту
господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну
повторного подання.

6. Дозвіл анулюється Мінприроди у разі:

подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання
дозволу;

прийняття в установленому порядку рішення про скасування
державної реєстрації суб'єкта господарювання;

зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого
провадиться діяльність, пов'язана із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

недотримання суб'єктом господарювання умов дозволу;

виникнення пов'язаних із змінами атмосферних явищ
непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан
довкілля та здоров'я населення.

Мінприроди повідомляє суб'єкта господарювання про
анулювання дозволу у письмовій формі у триденний термін з дня
прийняття рішення.

7. Рішення Мінприроди про відмову у видачі дозволу або
його анулювання може бути оскаржено в судовому порядку.

Куап


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!