Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Наведіть класифікацію та дайте характеристику нещасних випадків, професійних захворюваньДо нещасних випадків відносять раптові погіршання стану здоров'я, поранення, травми, гострі професійні захворювання й отруєння, теплові удари, обмороження, ураження електричним струмом та блискавкою, іонізуючим випромінюванням та інші ушкодження, що сталися внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, а також були заподіяні представниками флори та фауни.

За ступенем тяжкості наслідки нещасних випадків поділяють на:


· мікротравми;

· легкі (з тимчасовою втратою працездатності);

· тяжкі (з повною або частковою тривалою чи постійною втратою працездатності);

· смертельні.


За правовою класифікацією всі можливі нещасні випадки поділяють на чотири категорії:


· пов'язані з виробництвом;

· не пов'язані з виробництвом;

· пов'язані з роботою;

· побутові


Пов'язані з виробництвом - це нещасні випадки, що сталися під час виконання працівником трудових (посадових) обов'язків, у відрядженні, на території підприємства, як протягом робочого часу, так і до або після завершення роботи; на шляху до чи з роботи на території підприємства. Про такі випадки складають акт за формою Н-1.

Не пов'язані з виробництвом - це нещасні випадки, що сталися під час прямування на чи з роботи пішки, громадським, власним або іншим транспортним засобом; під час використання в особистих цілях транспортних засобів, устаткування, механізмів, інструментів; випадки, що сталися внаслідок вживання алкоголю і наркотичних речовин та ін. Про такі випадки складають акт за формою НТ.

Пов'язані з роботою - це нещасні випадки, що сталися за таких обставин:

· під час виконання трудових обов'язків на своєму робочому місці або у відрядженні;

· під час виконання будь-яких дій в інтересах організації, навіть з власної ініціативи;

· під час прямування до або з роботи;

· на території організації не під час виконання прямих обов'язків, але впродовж робочої зміни, до або після закінчення роботи;

· поблизу організації, включаючи встановлені перерви;

· під час виконання державних і громадських обов'язків;

· під час виконання громадського обов'язку з врятування життя людини, охорони правопорядку;

· у разі втрати працездатності під час виконання донорських функцій.

Побутові — нещасні випадки, що сталися у вільний від роботи час поза територією підприємства за обставин, які не входять до переліку випадків, пов'язаних з роботою. Про такі випадки складають акт за формою НТ.

Правові наслідки для підприємства за фактом нещасного випадку з його працівником — це порядок розслідування, склад комісії з розслідування, форма акта розслідування, облік і звітність, виплати штрафу, відшкодування Фондом заподіяного ушкодження здоров'я.

13 Дайте характеристику та компетенцію повноваженням органам держ. Управління ОП

Відповідно до ЗУ державне управління охороною праці здійснюють:Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці - Держгірпромнагляд.Крім того міністерства та інші центральні органи,місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Компетенція кабміну в галузі охорони праці полягає в тому, що він: забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці; встановлює єдину державну статистичну звітність із питань охорони праці.

Основні функції Держгірпромнагляду :здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; розробляє за участю міністерств та інших уповноважених на це органів та організацій загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, норми, положення, інструкції й інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них;координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

Міністерства та інші: проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок;здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці; здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.

Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони праці; забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці; приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.Просмотров 859

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!