Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Тема: Інтелектуальний роман Джона Фаулза



План

1. Світоглядні та естетичні погляди Джона Фаулза. Особливості постмодерністської поетики у творчості письменника.

2. Проблема мистецтва і свободи в романі „Колекціонер”.

3. Роль шекспірівських алюзій у створенні образів Клегга й Міранди.

4. Тема втрати духовності у творі.

Література

1. Зарубежная литература ХХ век: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.: Academia, 2000. – 559 с.

2. Зарубежная литература ХХ века: Практикум: Учебн. пособие для филол. фак. и фак. иностр. яз. ун-тов и пед. вузов / Авт.-сост.: Н.Н.Боброва и др.; Общ. ред. Л.В.Дудовой, Н.П.Михальской. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 416 с.

3. Зарубежные писатели. Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. – Ч. 2. М – Я / Под ред. Н. П. Михальской. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. – 448 с.

4. Киченко О. Міфологічний простір постмодерністського роману: „Маг” Джона Фаулза у контексті традиції: Про „магічний простір” романів Джона Фаулза // Всесвіт. – 2003. – № 5 – 6. – С. 146 – 148.

5. Кіндзерська Ю. Концепція існування в романі Джона Фаулза „Колекціонер”// Мандрівець. Видання Національного університету „Києво-Могилянська академія”. – 2002. – № 2 (37). – С. 41 – 45.

6. Козюра О.В. Ідейні та образно-стильові засоби постмодерністського роману: на прикладі творчості Джона Фаулза// Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України .– 2004. – № 4. – С. 23 – 26.

7. Література Англії ХХ ст.: Навч. посібник для студентів фак-тів іноз. мов вузів, що вивч. диск. „Заруб. літ.” / К.О.Шахова, А.Г.Баканов, Н.Д.Білик та ін.; За ред. К.О.Шахової. – К.: Либідь, 1993. – 398 с.

8. Михальская Н.П., Анипин Г.В. История английской литературы: Учебник для гуманит. фак-тов вузов. – М.: ACADEMIA, 1998. – 510 с.

9. Павличко Соломія. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. / Передм. Д. Наливайка. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 559 с.

10. Павличко С. Інтелектуальна проза Джона Фаулза // Всесвіт. – 1989. – №5. – С. 117 – 120.

11. Павличко С. Лабіринти мислення: Інтелект. Роман сучасної Великобританії / Відповід. ред. Д.В. Задонський; АН України; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Наукова думка, 1993. – 103 с.

12. Сачик О. Мистецтво гри (проза Джона Фаулза) // Слово і час. – 1997. – № 8. – С. 68 – 69.

МОДУЛЬ ІІ

І. Перелік питань, винесених на самостійне опрацювання студентів

№ п/п   Питання для самотійної роботи   Кількість годин   Бали
Проблематика і художня своєрідність п’єси Е.Йонеско “Голомоза співачка”
Антивоєнна тематика у творчості Г.Белля
Проблематика роману Г.Белля „Дім без господаря”  
Особливості сюжетно-композиційної організації роману Г.Грасса „Жерстяний барабан”
Естетство і варварство в поведінці Алекса в романі Е.Берджесса “Механічний апельсин”
Тема злочину і кари в романах Г.Гріна “Тихий американець” і “Наш резидент у Гавані”
Проблематика і художня своєрідність роману А.Мердок “Чорний принц”
Специфічність архітектоніки та сюжету твору П.Дж. Барнса “Історія світу в 101/2 розділах”
Проблема політичної корупції, демагогії і кар’єризму в романі Р.П.Уоррена “Все королівське військо”
Висвітлення в романі І.Шоу “Багач, бідняк” соціальних і моральних суперечностей сучасного американського супільства
Біль письменника за долю людини в романі К.Воннегута “Бійня №5, або Хрестовий похід дітей”
Особливості художнього методу Р.Баха (на прикладі роману “Чайка Джонатан Лівінгстон”)
Висвітлення проблеми любові як природного людського почуття в контексті суспільно-духовної ситуації епохи в романах Сандри Браун 1,5
Тема родини, різнобічний показ сімейного життя в романах Даніели Стіл 1,5
Проблема духовного пошуку як основна в прозі Борxеса (“Сад перехрещених стежок”, “П’єр Менар, автор “Дон Кіхота”, “Вавилонська бібліотека”, “Книга піску”)
Проблема втрати християнських цінностей сучасними людьми в оповіданні Г.Гарсіа Маркеса „Стариган із крилами”  
Жанр філософської притчі у творчості П. Коельо
Місце і значення у творі Я.Кавабати „Тисяча журавлів” зображення традиційного ритуалу
Тема самотності як природного стану людини в певні періоди життя в романах Х.Муракамі
Переосмислення традицій вікторіанського роману ХІХ століття у творі Дж.Фаулза „Жінка французького лейтенанта”
Особливості архітектоніки оповідання М.Павича „Дамаскин”
Роман-лексикон на 100 000 слів „Хозарський словник” М.Павича як яскравий приклад гіпертексту
Модерністське відображення подій Другої світової війни в поезії П.Целана „Фуга смерті”
Художня своєрідність роману К.Рансмайра „Останній світ”  
Наукова фантастика як різновид сучасної літератури
Фантастична дійсність і форми її організації в романі Дж.Р.Толкієна „Володар перснів”
Романи-алегорії Р.Мерля “Острів” та “Мальвіль”
Зображення системи освіти майбутнього, її переваг і недоліків та ставлення до неї людей в оповіданні А.Азімова “Фах”  
Відображення процесу створення і використання роботів у оповіданнях А.Азімова зі збірки “Я, робот”  
Гіпотетична зустріч людей з носіями інопланетного розуму вромані С.Лема “Соляріс”  
Останні лауреати Нобелівської премії
  Всього:

ІІ. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання

№ п/п   Питання для самотійної роботи Види навчальних завдань   Форма контролю
Проблематика і художня своєрідність п’єси Е.Йонеско “Голомоза співачка” Вивчення теми і розробка конспекту Усна бесіда за змістом прочитаного
Антивоєнна тематика у творчості Г.Белля Вивчення теми і розробка конспекту Усна бесіда за змістом прочитаного
Проблематика роману Г.Белля „Дім без господаря”   Самостійне вивчення теми Усне опитування
Особливості сюжетно-композиційної організації роману Г.Грасса „Жерстяний барабан” Розробка конспекту Перевірка конспекту
Естетство і варварство в поведінці Алекса в романі Е.Берджесса “Механічний апельсин” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Тема злочину і кари в романах Г.Гріна “Тихий американець” і “Наш резидент у Гавані” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Проблематика і художня своєрідність роману А.Мердок “Чорний принц” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Специфічність архітектоніки та сюжету твору П.Дж. Барнса “Історія світу в 101/2 розділах” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Проблема політичної корупції, демагогії і кар’єризму в романі Р.П.Уоррена “Все королівське військо” Робота з текстом. Вивчення теми і розробка конспекту Перевірка конспекту
Висвітлення в романі І.Шоу “Багач, бідняк” соціальних і моральних суперечностей сучасного американського супільства Самостійне вивчення теми Усне опитування
Біль письменника за долю людини в романі К.Воннегута “Бійня №5, або Хрестовий похід дітей” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Особливості художнього методу Р.Баха (на прикладі роману “Чайка Джонатан Лівінгстон”) Самостійне вивчення теми Усне опитування
Висвітлення проблеми любові як природного людського почуття в контексті суспільно-духовної ситуації епохи в романах Сандри Браун Написання розгорнутого повідомлення Перевірка повідомлення
Тема родини, різнобічний показ сімейного життя в романах Даніели Стіл Написання розгорнутого повідомлення Перевірка повідомлення
Проблема духовного пошуку як основна в прозі Борxеса (“Сад перехрещених стежок”, “П’єр Менар, автор “Дон Кіхота”, “Вавилонська бібліотека”, “Книга піску”) Робота з текстами. Вивчення теми і розробка конспекту Перевірка конспекту
Проблема втрати християнських цінностей сучасними людьми в оповіданні Г.Гарсіа Маркеса „Стариган із крилами” Розробка конспекту Перевірка конспекту
Жанр філософської притчі у творчості П. Коельо Самостійне вивчення теми Усне опитування
Місце і значення у творі Я.Кавабати „Тисяча журавлів” зображення традиційного ритуалу Розробка конспекту Перевірка конспекту
Тема самотності як природного стану людини в певні періоди життя в романах Х.Муракамі Самостійне вивчення теми Усне опитування
Переосмислення традицій вікторіанського роману ХІХ століття у творі Дж.Фаулза „Жінка французького лейтенанта” Розробка конспекту Перевірка конспекту
Особливості архітектоніки оповідання М.Павича „Дамаскин” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Роман-лексикон на 100 000 слів „Хозарський словник” М.Павича як яскравий приклад гіпертексту Робота з текстом. Вивчення теми і розробка конспекту Перевірка конспекту
Модерністське відображення подій Другої світової війни в поезії П.Целана „Фуга смерті” Робота з текстом. Вивчення теми і розробка конспекту Перевірка конспекту
Художня своєрідність роману К.Рансмайра „Останній світ” Самостійне вивчення теми Усне опитування
Наукова фантастика як різновид сучасної літератури Самостійне вивчення теми Усне опитування
Фантастична дійсність і форми її організації в романі Дж.Р.Толкієна „Володар перснів” Робота з текстом. Вивчення теми і розробка конспекту Перевірка конспекту
Романи-алегорії Р.Мерля “Острів” та “Мальвіль” Написання розгорнутого повідомлення Перевірка повідомлення
Зображення системи освіти майбутнього, її переваг і недоліків та ставлення до неї людей в оповіданні А.Азімова “Фах”   Самостійне вивчення теми Усне опитування
Відображення процесу створення і використання роботів у оповіданнях А.Азімова зі збірки “Я, робот” Робота з текстом. Вивчення теми і розробка конспекту Перевірка конспекту
Гіпотетична зустріч людей з носіями інопланетного розуму в романі С.Лема “Соляріс Самостійне вивчення теми Усне опитування
Останні лауреати Нобелівської премії     Самостійне вивчення теми Усне опитування

Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Андреев Л.Г. Современная литература Франции. – М., 1977. – 366 с.

2. Венгеров Л.М. Зарубіжна література, 1971-1973: Огляди і портрети. – К.: Вища школа, 1974. – 392 с.

3. Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2004. – 464 с.

4. Денисова Т.Н. Роман і романісти США ХХ століття. – К.: Дніпро, 1990. – 363 с.

5. Денисова Т.Н. Феномен постмодернізму. Контури й орієнтири // Слово і час. – 1995. – №2. – С. 34 – 38.

6. Зарубежная литература ХХ века. Учеб. пособие для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. А.Г.Андреева. – М.: Высшая школа; Издательский центр „Академия”, 2000. – 559 с.

7. Зарубежные писатели. Биобиблиогр. Слов. – В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. – М.: Просвещение, 1997. – Ч.1. А – Л. – 476 с.

8. Зарубежные писатели. Биобиблиогр. Слов. – В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. – М.: Просвещение, 1997. – Ч.2. М – Я. – 448 с.

9. Зарубіжна література / За ред. О.М.Ніколенко, Н.В.Хоменко, Т.М.Конєвої. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1998. – 320 с.

10. Зарубіжна література: Підручник для 11 класу / За ред. О.С.Чиркова. – К.: Вежа, 2000. – 320 с.

11. Затонский Д.В. В наше время: Книга о зарубежных литературах ХХ века. – М.: Сов. писатель, 1079. – 429 с.

12. Затонский Д.В. Искусство романа в ХХ веке. – М., 1973. – 553 с.

13. Затонский Д.В. Австрийская литература в ХХ ст. – М., 1985. – 274 с.

14. Ивашева В. Английские диалоги. – М., 1971. – 551 с.

15. Ивашева В.В. На пороге XXI века. – М., 1979. – 317 с.

16. История английской литературы: В 3-х т. – М., 1958. – Т.З. – 732 с.

17. История зарубежной литературы ХХ века: Учебник / Под ред. Л.Г.Михайловой и Я.Н.Засурского. – М.: ТК Велби, 2003. – 544 c.

18. История зарубежной литературы XX века, І9І7-І945 /В.Н.Богословский, 3.Т. Гражданская, А.Ф. Головенченко и др. – М.: Просвещение, 1990. – 431 с.

19. История французской литературы: В 5-ти т. – М., 1977. – Т.5. – 694 с.

20. История литературы ФРГ. – М., 1980. – 684 с.

21. История американской литературы: В 2-х т. – М., 1971. – Т.2. – 318 с.

22. Кубарева Н.П. Зарубежная литература второй половины ХХ века. – М., 2002. – 369 с.

23. Кутейщикова В., Осповат Л. Новый латиноамериканский роман. – М., 1976. – 357 с.

24. Лекции по зарубежной литературе ХХ века: Учебное пособие / Сост. И.Н.Казаков. – Славянс: СДПУ, 2002. – 116 с.

25. Литература ГДР. – K.,I982. – 190 с.

26. Мігальчинська В.М. Трагічне обличчя часу. Експресіонізм у літературі, малярстві та музиці // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №4. – С. 54 – 56.

27. Николенко О.М. Современная антиутопия. – Харьков, 1996.

28. Павличко Соломія. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. / Передм. Д.Наливайка. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 559 с.

29. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. – К., 1978.

30. Постмодернізм. Енциклопедія. – Мінськ, 2001. – 1037 с.

31. Проблемы литературы США ХХ ст. – М., 1970. – 525 с.

32. Проблемы новейшей литературы США. – К., 1981. – 238 с.

33. Седельник В. Открытие действительности, поиски героя: Швейцарская литература в 70-е годы // Вопросы литературы. – 1962. – №2. – С.112 – 140.

34. Седельник В. Отчаяние и надежда: Литература Швейцарии в 80-е годы // Вопросы литературы. – 1988. – №1. – С. 78 – 108.

35. Силюнас В. Федерико Гарсиа Лорка. Драма поэта. – М., 1989.

36. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США). Концепции, школы, термины. – М., 1996. – 427 с.

37. Сучков Б. Лики времени. – М., 1976. – 443 с.

38. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

39. Франкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. – М., 1965.

40. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – М., 2002. – 374 с.

41. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К., 2001. – 201 с.

42. Якимович Т. Французская драматургия на рубеже 1960-1970гг. – К., 1973. – 254 с.

Додаткова література

1. Акімова Л.І. Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля. Ключові фрагменти уроку // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №3. – С. 16 – 18.

2. Бабенко Е.П. „Если умру я – не закрывайте балкона…» Лирическая философия Ф.Гарсиа Лорки // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №10. – С. 19 – 22.

3. Белей Н.І. „Алхімік слова” та його „мудра казка”. Уроки додаткового читання за романом Паоло Коельо // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №8. – С. 42 – 51.

4. Бульвінська О.І. Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №5. – С. 35 – 39.

5. Бульвінська О.І. „Ти бачиш, хід віків – то наче притча...” Жанр філософської притчі в творчості Рiчарда Баха і Пауло Коельо // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №2. – С. 7 – 10.

6. Волощук Е. Из истории болезней духа ХХ века: „Носорог” Эжена Ионеско // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №3. – С. 50 – 52.

7. Горідько Ю.Л. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На прикладі п’єси Ежена Йонеско „Носороги” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №4. – С. 3 – 6.

8. Гузь О.О. Модерністське зображення трагедії Голокосту у поезії Пауля Целана „Фуга смерті” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №2. – С.17 – 22.

9. Дитькова С.Ю. Запах краси, або Життя і смерть геніальної бактерії. Особливості вивчення роману Патріка Зюскінда „Запахи” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №3. – С. 33 – 39.

10. Козюра О.В. Ідейні та образно-стильові засоби постмодерністського роману. На прикладі творчості Джона Фаулза // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №4. – С. 23 – 26.

11. Кохан Г.О. „Неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дошці...” За романом-параболою Кобо Абе „Жінка в пісках” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №7. – С. 47 – 52.

12. Лінецька Р.С. Трагедія єврейського народу очима Пауля Целана. Урок-семінар // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №4. – С. 27 – 28.

13. Матюшкіна Т.П. Як врятувати світ? Матеріали до вивчення творчості Дюрренматта // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №6. – С. 26 – 29.

14. Межанов К. Вихід з лабіринту: сміх проти страху. За романом Умберто Еко „Ім’я троянди” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №3. – С. 45 – 48.

15. Назарець В.М., Васильєв Є.М. „Монстр від самого початку”. Роман П.Зюскінда „Запахи” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №6. – С. 30 – 33.

16. Назарець В.М., Васильєв Є.М. Постмодернізм: Крістоф Рансмайр. До вивчення роману „Останній світ” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №5. – С. 22 – 24.

17. Назарець В.М., Васильєв Є.М. Постмодернізм: Умберто Еко. До вивчення роману „Ім’я троянди” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №4. – С. 26 – 29.

18. Назарець В.М. Володар мрій. До вивчення повістей Рея Бредбері „Кульбабове вино” і „Марсіанські хроніки” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №5. – С. 60 – 64.

19. Одинець Л.П. Пауло Коельо в Україні. Враження від зустрічі з бразильським письменником, гостем Форуму видавців у Львові // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №11. – С. 51 – 53.

20. Самілонович Л.Л. „Жив такий поет – Федеріко Гарсіа Лорка...” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №6. – С. 52 – 53.

21. Стамат Т.В. Метаморфози як вихід із хаосу буття. Спроба інтерпретації роману К.Рансмайра „Останній світ” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №12. – С. 36 – 39.

22. Стамат Т.В. Сон, навіяний коханням. За казкою-притчею Пауло Коельо „Алхімік” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №1. – С. 16 – 17.

23. Стеценко Т.В. Роман Умберто Еко „Ім’я троянди” в школі // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №8. – С. 37 – 39.

24. Чикирис Н. Творчість Е.Хемінгуея в Україні: особливості критичної рецепції, історія перекладів // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №3. – С. 36 – 39.

 

 


Просмотров 1607

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!