Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема: Ідея солідарності як альтернатива самотностіТема: Психологічна проза Ф. Саган

План

1. Життєвий і творчий шлях письменниці.

2. Специфічні риси творчості Ф. Саган.

3. Відображення покоління п’ятдесятих в романі „Здрастуй, сум”.

4. Авторська оцінка різних ліній жіночої поведінки у творі.

Література

1. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. – М., 1987.

2. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

3. Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В 2 частях / Под ред. Н.П. Михальской. – М., 1997.

Змістовий модуль ІІІ.

Практичне заняття 6.

(2 години / 4 бали)

Тема: Роман Дж. Селінджера „Над прірвою в житі”

План

1.Складність філософсько-естетичної природи поетики Дж.Селінджера.

2.Відчуженість героя в романі „Над прірвою в житі”.

3.Естетичний ідеал Голдена Колфілда і способи адаптації до дорослого життя. Психологічний портрет героя.

4.Соціально-моральний конфлікт у романі.

5.Особливості оповідної манери автора. Структура образу оповідача.

Література

1. Зарубежная литература ХХ век: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.: Academia, 2000. – 559 с.

2. Зарубежные писатели. Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. – Ч. 2. М – Я / Под ред. Н. П. Михальской. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. – 448 с.

3. Зарубіжна література: Підручник для 11 класу / За ред. О.С.Чиркова. – К.: Вежа, 2000. – 320 с.

4. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

Практичне заняття 7.

(2 години / 4 бали)

Тема: Міфологічна основа роману Д. Апдайка “Кентавр”

План

1. Загальна характеристика творчості письменника.

2. Роль міфа в розкритті етично-філософської проблематики роману “Кентавр”.

3. Принцип подвійного виміру (реального та міфологічного) у створенні образів.

4. Образ Колдуелла як втілення морально-етичного ідеалу автора.

5. Грецькі боги як персоніфіковане відтворення американського типу свідомості.

6. Роль епіграфа та епілогу в організації тексту роману.

Література

1. Зарубежная литература ХХ век: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.: Academia, 2000. – 559 с.

2. Зарубежные писатели. Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. – Ч. 2. М – Я / Под ред. Н. П. Михальской. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. – 448 с.

3. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

4. Зарубіжна література ХХ століття. – Львів: Світ, 2000.

Практичне заняття 8.

(2 години / 4 бали)

Тема: Ідея солідарності як альтернатива самотності

(Вивчення творчості Г.Гарсіа Маркеса)

План

1. Віхи життя та творчості Г.Гарсіа Маркеса.

2. Поняття про „магічний реалізм”.

3. Джерела та історія створення роману „Сто років самотності”.

4. Сплав фантастичного та реального в романі. Відгомін у творі всіх відомих традиційних міфів.

5. Мотиви роману Маркеса.

6. Образна система твору.

Література

1. Ботнер В.С. „Осягайте нас у цій зневірі”. Г.Гарсіа Маркес „Сто років самотності” та Ф.Кафки „Перевтілення”. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №4.

2. Вовк Я.Г. Спокуса заглянути в науку. Роман Габріеля Гарсіа Маркеса „Сто років самотності”. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №3. – С.22-25.

3. Гладишев В.В. „Магічний реалізм” (Матеріал до уроку з теорії літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №4. – С.50.

4. Грисенко Любов. „Від історії людства до історії духовності”. Матеріали до вивчення роману Г. Гарсіа Маркеса „Сто років самотності”. 11 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №5. – С.41-44.

5. Дітькова С.Ю. Абсолютно синій кіт або Таємниця аномалій роду Буендіа. Вивчення роману Габріеля Гарсіа Маркеса „Сто років самотності”. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №5. – С.26-31.

6. Габріель Гарсіа Маркес (Матеріали до вивчення творчості) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №2. – С.42-43.

7. Лекции по зарубежной литературе ХХ века: Учебное пособие / Сост. И.Н.Казаков. – Славянск: СДПУ, 2002. – 116 с.

8. Ненько І.Я. Заклик до всепланетарної солідарності (Спроба інтерпретації ідейно-художнього змісту роману „Сто років самотності” Г. Гарсіа Маркеса) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №2. – С.46-47.

9. Педагогічні перлини. З.М.Золотар (Г.Гарсіа Маркес „Сто років самотності”. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №4. – С.40-41.

10. Штейнбук Ф.М. Творча інтерпретація учнями епізоду з роману Гарсіа Маркеса „Сто років самотності” – засіб опанування поняттями „магічний реалізм” (Фрагмент уроку розвитку зв’язного мовлення) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №4. – С.51-52.

11. Уліщенко В.В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 256 с.

12. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

Практичне заняття 9.

(2 години / 3 бали)

Тема: Творчість Кобо Абе

План

1. Тематика та проблематика романів письменника.

2. Взаємодія західного екзистенціоналізму і національної філософської традиції в романі «Жінка в пісках».

3. Втілення типової проблеми вибору у специфічних образах роману.

4. Ідея самотності і відчуженості трансформована крізь призму національного світогляду.

5. Символіка образів піску і води у творі.

Література

1. Кохан Г.О. „Неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дошці...” За романом-параболою Кобо Абе „Жінка в пісках” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №7. – С. 47 – 52.

2. Зарубежная литература ХХ век: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.: Academia, 2000. – 559 с.

3. Зарубежные писатели. Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. – Ч. 2. М – Я / Под ред. Н. П. Михальской. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. – 448 с.

4. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

5. Григорьева Т. Японская литература XX века. – М., 1983.

Змістовий модуль ІV.

Практичне заняття 10.

(2 години / 4 бали)

Тема: Роман П.Зюскінда „Запахи. Історія одного вбивці”

План

1. Художній світ Патріка Зюскінда.

2. Звернення до історичного матеріалу як засобу усвідомлення проблем сучасності в романі П.Зюскінда „Запахи”.

3. Інакомовний план сюжету. Образ митця Гренуя.

4. Символічний сенс детективної інтриги.

Література

1. Затонський Д.В. Некто Жан-Батист Гренуй, или Жизнь, самое себя имитирующая // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5-6. – С.71-74.

2. Бігун Б.Я. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5-6. – С.75-81.

3. Білоцерківець Н.Г. Геніальна компіляція // Всесвітня література в середніх закладах України. – 2002. – № 5-6. – С.81-84.

4. Чертенко О.П. Мандри руїнами штукарського замку (Огляд творчості Патріка Зюскінда ) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5-6. – С.84-86.

5. Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2004. – 464 с.

6. Первак О.П., Решетняк О.Д., Романовська Н.І., Ратушняк О.М. П.Зюскінд. „Запахи”: у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх закладах України. – 2002. – №4. – С. 39-43.

7. Уліщенко В.В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 256 с.

8. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

Практичне заняття 11.

(2 години / 4 бали)

Тема: Роман У.Еко „Ім’я троянди”

План

1. Тематично-ідейний спектр романістики У.Еко.

2. Поетика інтертекстуальності у творчості письменника.

3. Особливості сюжетно-композиційної організації роману „Ім’я троянди”.

4. Центральні образи твору та його філософська проблематика.

5. Пародіювання стереотипів масової літератури в романі.

Література

1. Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2004. – 464 с.

2. Волощук Є. Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник. – К.: Генеза, 2003. – С.479-484.

3. Галка Г.А. Справжній герой роману – Слово (Уроки за твором У.Еко „Ім’я троянди”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С.47-49.

4. Умберто Еко. Заметки на полях „Имени розы” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5-6. – С.112-120.

5. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

Практичне заняття 12.

(2 години / 4 бали)


Просмотров 1076

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!