Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Воєнно-політичний союз УСРР та РСФРР та іншими республікамиЦК РКП(б) повідомив комуністичним фракціям ВУЦВК та ВЦВК про своєчасність постановки ними питання законодавчого оформлення тісного об'єднання всіх радянських республік. 18 травня 1919 p. ВУЦВК доручив своїй Президії звернутися до ЦВК усіх республік з пропозицією розробити конкретні форми організації об'єднаного фронту революційної боротьби. Остаточно форма союзу республік була визначена на засіданні Політбюро ЦК РКП(б) 1 червня 1919 p. В той же день відбулося засідання ВЦВК за участю представників радянських республік. ВЦВК прийняв декрет "Про об'єднання Радянських соціалістичних республік: Росії, України, Литви, Латвії, Білорусі для боротьби зі світовим імперіалізмом", де говорилося: "Здійснити тісне об'єднання: 1. Військової організації та військового командування. 2. Рад народного господарства. 3. Залізничного управління та господарства. 4. Фінансів. 5. Комісаріатів праці Радянських соціалістичних республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусі та Криму з тим, щоб керівництво зазначеними галузями народного життя було зосереджене в руках єдиних колегій". Державна форма об'єднання радянських республік, закріплена декретом від 1 червня 1919 p., передбачала особливе становище низки органів РСФРР, які мали виконувати одночасно функції органів влади і управління РСФРР та всього об'єднання радянських республік. Єдність республік забезпечувала РКП(б), яка стояла у влади в усіх республіках. Будучи законодавчим актом РСФРР, декрет ВЦВК від 1 червня 1919 p. передбачав його ратифікацію вищими органами влади інших республік. ВУЦВК схвалив декрет ВЦВК 14 червня і дав вказівку всім установам УСРР щодо його виконання. Так своєрідно, і не рівноправно, і не легітимне був оформлений воєнно-політичний союз між РСФРР, УСРР та іншими радянськими республіками — своєрідна федерація, яка відіграла значну роль у їх подальшому об'єднанні. Воєнно-політичний союз поглибив і розширив ті зв'язки між республіками, які практично уже існували і спрямовувалися з одного центру — ЦК РКП(б). Радянський уряд України негайно приступив до виконання договору від 1 червня 1919 p. Була встановлена єдність військової політики республік і здійснювалося завдання злиття армій. В наказі військам української Червоної армії проголошувалося про створення єдиної Червоної армії. Багато робилося для об'єднання трудових і матеріальних ресурсів республік. З урахуванням цих настанов був підготовлений проект декрету "Про організацію народного господарства України", здійснювалися заходи щодо подальшої централізації управління залізничним транспортом, централізованого використання матеріальних ресурсів. Проте повною мірою здійснити влітку 1919 p. передбачене декретом ВЦВК від 1 червня об'єднання сил радянських республік внаслідок загарбання України військами Денікіна не вдалося. Робота більшовиків по об'єднанню радянських республік поновилася після перемоги над білогвардійцями. Велику роль у розв'язанні цієї проблеми відіграли постанови Всеросійської парткон-ференції, в яких була накреслена програма подальшого зміцнення в Україні диктатури пролетаріату. 21 грудня 1919 p. Всеукрревком у зверненні до робітників та селян України підтвердив договір про воєнно-політичний союз від 1 червня 1919 p. 27 січня 1920 p. Всеукрревком прийняв постанову "Про об'єднання діяльності УСРР та РСФРР", де відзначав, що в розвиток угоди від 1 червня 1919 р. усі декрети та постанови УСРР, які стосуються органів влади і підвідомчих установ, пов'язаних з цією угодою, анулюються і заміняються декретами РСФРР, які набувають чинності на усій території України з моменту опублікування даної постанови і підлягають негайному виконанню. На початку 1920 р. були ухвалені "Загальні директиви Російського та Українського Радянських урядів щодо військової політики на Україні". У 1920 р. тривало будівництво загальнофедеративних, а по суті, російських державних установ. Було розроблено, зокрема, організаційно-правові форми, в яких відбувалася діяльність об'єднаних наркоматів республік. Деякі об'єднані наркомати РСФРР (фінансів, шляхів сполучення, пошт і телеграфів, праці та ін.) мали при урядах радянських республік, в тому числі й УСРР, своїх уповноважених. Було уведено посаду уповноваженого Реввійськра-ди при Раднаркомі УСРР на правах наркому. У прийнятих в той період актах явно простежувалась державна нерівноправність республік в утвореному їх об'єднанні. Наркоми освіти, внутрішніх справ, охорони здоров'я, землеробства, юстиції та деякі інші залишалися у віданні уряду України, проте і вони підтримували зв'язок з відповідними наркоматами РСФРР. IV Всеукраїнський з'їзд Рад своєю постановою "Про державні відносини між УСРР та РСФРР" знову підтвердив угоду від 1 червня 1919 p. та доручив ВУЦВК і далі проводити політику щодо інтеграції республік і вступити у переговори з ВЦВК щодо представництва радянської України в цьому вищому органі державної влади Російської Федерації.
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!