Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Медицинада қолданылатын мүшелері, оларды жинау кептіру. Медицинада гүлдері пайдаланыладыМедицинада гүлдері пайдаланылады. Гүлдеу басталғанда шикізат жинауды бастау керек. Гүлдерін, гүл шоғырларын қолмен жүлып алады. 2-4 күннен кейін қайталап жинауға болады. Сол уақытта жаңа гүлдер пайда болып үлгереді. Бір жазда 10-20рет жинайды. Жиналған шикізатты эртүрлі қоспалардан тазартып, жиналғаннан кейін 3-4сағат кешіктірмей кептіруге кірісу керек. Календуланы газетке кептіруге болмайды өйткені типографиялық боя өсімдіктің пайдалы заттарырына зиянын тигізеді. Кепкен шикізатты зығырдан немесе мактадан жасалған қапшьщшаларға салып құ_рғақ жайларда сактайды. Шикізатты сақтау мерзімі 1-2жыл.

Таралуы.Дэрілік календула-Жерорта теңіздік түр. Оның табиғи ареалы Оңтүстік Европаны, Кіші Азияны шығысында Иранға дейін алып жатыр. Россияда, Қазақстанда табиғи флорады кедеспейді, бірақ кеңінен мэденилендірілген медицинада пайдалану үшін Мо-сква, Воронеж,Самара, обылыстарыда жэне Солтүстіктік Кав-казда, Украинада, Белоруссияда өсіріледі. Қазакстанның барлык жерлерінде өсіріледі. Кейде арам шөп ретінде бау-бақшаларда жол бойларында кездеседі. Шығу тегі Жерорта теңізі декоративтік жэне дэрілік өсімдік ретінде көптеген аймақтарда жерсіндірілген.

Химиялық күрамы.Календуланың емдік қасиеті онын кү-рамында болатын биологиялық белсенді заттар комплексіне байланысты. Мысалы, каротин (провитамин А), стерин, три-терпендер флавонойд, эфир майлары, кумариндер макро жэне микроэлементтердің болуына. Календуланың гулдерінде жэне жапырақтарында келесі каратиноидтар (р-каротин С40Н56), Ү-каротин (С40Н56), (3-каротин (С40Н64), ликопин (С40Н56), не-уроспорин (С40Н60), фитеон (С40Н64), фитофлуин (С40Н68), рубиксантин (С40Н560), ксантофил (лютеин), (С40Н5602), зе-аксантин (С40Н;602), виолокстатин (С40Н5604), флавохром (С40Н560), цитроксантин (мутатохром) (С40Н?60), флавоксан-тин (С40Н5603),хризантемаксантин (С40Н5603) болатындығы анықталған. Календулада эфир майлары түтікше гүлдерІнде (40-50мг%), тілше гүлдерінде (3-4мг%), бутондарында (15-25мг%), тұқымдарында(4-8мг%), жапырақтарында (б-9мг%),сабағында (2-8мг%), тамырында (8-10мг%) болатындығы аныкталған. Календуланың гүлшоғырларында келесі минералдык заттар болатындығы аныкталған. Макроэлемент-тер (мг/г): К-28,80; Са-11,40; М§-2,50;Ре-0,5; Микроэлементтер (КБН) Мп-0.20;Си-0.86; 2п-1.31; Со-0.03; Мо-1.47; Сг-0.09; А1-0.05; 8е-4.20; 8е-4.20; N1-0.5; 5г-0.10; РІ-0.03; 1-0.05; В-48.40мкг/г. Дәрілік шикізатқа қолданылатын мушелері.Медицинада гүл корзиналары колданылады. Гүл тілшелерінің горизанталды бағытты орналаскан кезенінде гүлдерін жинайды. Бір жазда 10-20 рет жинай-ды. Себеттер гүл тұғыры негізінде піседі, жұка кабат төсеп, 40-50°С температурада, 4 сағаттан көп емес ауа кептіргіштерінде кептіреді. ШикІзаттың сапасы келесі талаптарға сай болуы тиіс: үлкен емес гұл тұ^ырлары бар гүл себеттері 20%, сұр түсті себеттер 3% көп емес, шикізат ылғалдығы 14% аспауы керек.

Фармакологиялық қасиеті.Тырнақгүл препаратының фармакологиялық белсенділігі каратиноидтар жэне флавоноидтар-мен сипатталады. Микробты жэне асептикалық әкспериментті мо-дельдерде препаратын жергілікті қолданғанда қабынуға қарсы, ан-тимикробты эсер етеді.

Тырнақгүл перпараттары тері регенерация процесін жылдам-датады, грануляцияның өсуін жылдамдатып жэне сапасын артты-рады, тыртықтың нэзік калыптасуын және жылдам эпителизаци-яны қамтамасыз етеді. Тырнақгүл препаратын ішке кабылдағанда қабынуға карсы қасиетін көрсетіп, ас қазанның жэне ішектің шы-рышты қабатының регенерациясын және язва мен эрозияның жазылуын жылдамдатады. Қолданылуы, мөлшері. Тырнакгүл тұнбасын гингивит, диорея, балалардағы молочница, ерін жары-луында, жоғарғы тыныс алу жолдарының кабынуында, ангинада пайдаланады. Тырнақгүл 2% ертіндісі IV -2 сағат сайын шаю үшін Қолданылады. Мұндай шаюларды пародонтоз да ұсынады. Тұнбаны іріңді жара, күйікте де қолданады.Тү_нбаны язва ауруларында, эрозивті гастриттерде, колиттер-Де эңтроколиттерде ішке кабылдайды және өт айдайтын зат ретіне Қолданады. Проктит жэне парапроктитте емдік клизма ретІнде Қабылдайды.

Тырнацгүл түнбасын (ТіпсШгз Саіепііиіае) тырнақгүл шеткі гүлдерін немесе гүл себеттерін 70% спиртте дайындайды. Түнбаны күніңе 20-30 тамшыдан 2-3 рет қабылдайды. Тамақты шаю үшін ІҚасықтүнбаны стакан суға езеді.

 

Тырнакгүлдің кепкен гүлдерінен су түнбасын жасайды (1:10). Түнбаны бір ас касықпен күніне 4-5 қабылдайды.

«Календула» мазі (Ш§иепПІт Саіепсһдаіе) 20 грамм календула тұнбасынан және 90 грамм эмульсия консистенциясынан (су/вазе-лин) тұрады. Шыны банкаларда 40 г шығарылады. Салқын жерде сақтайды. Күйікте, ерін жарылуында, емізіктердің жарылуында жарақаттарда, экземада жэне т.б қолданылады.

Халық медицинасында қолданылуы.Гүлшоғырының қайнатындысын бауыр ауруларына, безгек болғанда суыктағанғада, қан тоқтататын құрал ретінде қолданады.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!