Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Утворення та діяльність Міжнародного гуманітарного університетуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

На підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства, 20 серпня 2002 року був заснований Міжнародний гуманітарний університет як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності. Час створення університету виявився вдалим, а його місце заснування у вузівсько-розвинутому регіоні є виправданим. Про це свідчить те, що за сім років існування університету сформовано кваліфікований кадровий потенціал обраних напрямів освітньої діяльності, розроблено необхідне навчально-методичне забезпечення, відбудована належна матеріальна база, а також створена відповідна соціальна інфраструктура університету. Перший набір у 2003 році склав лише 100 вступників. Зараз на чотирьох факультетах та двох інститутах університету навчається понад 3520 студентів. Вони засвоюють програми підготовки фахівців за 17 спеціальностями.

Необхідність підготовки фахівців з вищою юридичною освітою об’єктивно обумовлена потребами сучасного періоду розвитку нашого суспільства і держави. Надання можливості отримання якісного юридичної освіти є першим і необхідним кроком у напрямку забезпечення країни кваліфікованими кадрами в галузі юриспруденції, а отже, і побудові сучасного правового та демократичної держави.

Саме тому, за ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету академіка С.В. Ківалова та рішенням Вченої ради МГУ, у складі Університету створений і успішно діє Інститут національного та міжнародного права.

Історія становлення провідного підрозділу Міжнародного гуманітарного університету – Інституту національного та міжнародного права, бере свій початок з серпня 2003 року. Тоді Міжнародний гуманітарний університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 0601 «Право» з ліцензійним обсягом 100 студентів.

На чолі такого значного підрозділу Університету завжди стояли відповідальні й талановиті люди, які зуміли створити бездоганну репутацію Інституту національного та міжнародного права, керуючись принципами дисципліни, самоврядування та якісного викладання. Вимогливий підхід кожного з них до підбору співробітників, дозволили створити згуртований колектив, команду, яка є ефективним інструментом втілення ідеї надання юридичної освіти вищої проби.

З 2011 року Інститут національного та міжнародного права очолює к.ю.н, доцент А. А. Березовський. На сьогоднішній день Інститут розпорядженні всі необхідні умови для навчання студентів за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на контрактній основі.

Випускники Інституту національного та міжнародного права отримують дипломи про вищу освіту, затверджені Міністерством освіти і науки України.

Проходження навчання за вказаними спеціальностями дозволяє випускникам Інституту національного та міжнародного права обіймати посади в центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, прокуратурі, судах, юстиції, органах нотаріату та адвокатури, міжнародних структур, юридичних відділах державних і комерційних установ.

Студенти ІНМП отримують всебічні знання з базових юридичних дисциплін, що дозволяє в майбутньому надавати широкий спектр юридичних послуг. В Інституті поглиблено вивчають адміністративне, кримінальне, цивільне, господарське, екологічне, земельне, трудове, міжнародне право, право Європейського союзу, право інтелектуальної власності, конкурентне право, адвокатуру і нотаріат України, кримінологію, криміналістику, основи оперативно-розшукової діяльності, судову бухгалтерію, соціологію і філософію права, основи менеджменту і маркетингу та інші дисципліни.

Отримані під час навчання знання та практичні навички дають можливість студентам і випускникам Інституту стажуватися і навчатися за магістерськими та докторськими програмами в Школах права Європи та США.

В даний час в стінах ІНМП навчаються близько 1000 студентів, серед яких не тільки громадяни України, а й представники Російської Федерації, Болгарії, Молдови, Білорусії, Туреччини, Грузії, Азербайджана, Туркменістану, Іраку, Конго. Факт навчання в Інституті значного числа іноземних громадян, безумовно, характеризує його як підрозділ вищого навчального закладу міжнародного рівня і свідчить про визнання нашого ВНЗ за кордоном. З кожним роком кількість студентів ІНМП збільшується.

Десять років існування Інституту – період, безумовно, невеликий. Однак за цей час стараннями дружного колективу Інституту національного та міжнародного права вдалося створити структурний підрозділ з традиціями, і методиками, що дозволяють займати одне з лідируючих позицій в системі вищої юридичної освіти нашої країни. Цьому сприяє і чудова матеріально-технічна база, і професіоналізм професорсько-викладацького складу, заснований на міцному фундаменті культури, гуманітарних знань і безцінного багаторічного досвіду.

У 2003 р. розпочав свою діяльність економіко-правовий колледж. Перший набір студентів відбувся в 2004-2005 навчальному році в кількості 65 осіб. З кожним роком набір студентів збільшувався. Сьогодні коледж – це повністю відповідає сучасним вимогам навчання і виховання навчальний заклад, кількість студентів якого становить 680 осіб. Вже 7 років пройшло з моменту першого випуску студентів зі стін нашого навчального закладу. Завдання коледжу – рання профорієнтація учнів середніх шкіл, ступінчаста підготовка молодших спеціалістів за системою коледж-університет.

Метою сучасної освіти є не тільки якісне забезпечення навчального процесу, а й постійне зміцнення здоров’я підростаючого покоління. На базі коледжу створено відмінний спортивний комплекс, який включає різні зали: тренажерні, тенісні і для фітнесу. Крім того студенти користуються спортивною базою і стадіоном, тиром, критим кортом спортивного комплексу. Завдяки спортивно матеріально-технічній базі, а також висококваліфікованим викладачам фізкультури – всі майстри спорту або кандидати в майстри спорту, – студенти коледжу займають призові місця на міжнародних, обласних та міських змаганнях і в конкурсах.

В 2009 році під керівництвом Президента Міжнародного гуманітарного університету, народного депутата України, академіка Ківалова С.В. було створено Одеський медичний інститут і медичний коледж Міжнародного гуманітарного університету.

У 2010 році відбувся перший набір студентів на фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» - спеціаліст (ліцензія Міністерства освіти і науки АД № 034983), а в 2011 році вже і на спеціальність 6.120201 «Фармація» - бакалавр (ліцензія Міністерства освіти і науки АД № 034983).

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 891

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!