Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розвиток та утворення інститутів та факультетів Національного університетуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Одеська юридична академія».

Інститут прокуратури та слідства. Історія становлення найчисленнішого підрозділу університету, Інституту прокуратури та слідства, сягає своїм корінням ще в період діяльності Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету. На відновленому в 1947 році юридичному факультеті Одеського державного університету була кримінально-правова спеціалізація, основним завданням якої стала підготовка висококваліфікованих кадрів для правоохоронних органів.

У червні 1993 року юридичний факультет Одеського державного університету став Юридичним Інститутом при Одеському державному університеті, а спеціалізовані відділення юридичного факультету були перетворені у факультети та інститути. Так, поряд з двома іншими факультетами в структурі Юридичного Інституту був створений прокурорсько-слідчий факультет, який був змінений на судово-прокурорський. Очолила новий підрозділ доцент Н.А. Мірошниченко.

На цьому доленосні події в історії Інституту не закінчувалися. У жовтні 2005 р. прокурорсько-слідчий факультет був перетворений в Інститут прокуратури та слідства, директором Інституту була призначена професор Н.А. Мірошниченко.

У липні 2009 р. директором Інституту прокуратури та слідства був призначений доцент В. М. Підгородинський.

У січні 2011 року між Міністерством внутрішніх справ України та Національним Університетом «ОЮА» був укладений договір про співробітництво в підготовці фахівців найвищої кваліфікації для слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України, а в структурі Інституту прокуратури та слідства було створено факультет підготовки слідчих для органів внутрішніх справ.

Реалії сучасності змушують молодих людей освоювати все більш нові і нові предмети. Інститут прокуратури та слідства йде в ногу з часом. Вивчивши передбачені навчальною програмою спецкурси, студенти блискуче зможуть реалізувати отримані знання у своїй подальшій практичній діяльності. Також учням Інституту прокуратури та слідства надана унікальна можливість пройти спецпідготовку по володінню вогнепальною зброєю в облаштованому тирі. У 2010 році в тирі був відкритий музей зброї, основні експонати якого надані, з особистої колекції, Сергієм Васильовичем Ківаловим.

Між Національним університетом «Одеська юридична академія» та Генеральною прокуратурою України укладено договір відповідно до якого студенти Інституту прокуратури та слідства після закінчення академії працевлаштовуються в прокуратури України. Курирує процес взаємодії між Національним університетом «Одеська юридична академія» та Генеральною прокуратурою України державний радник юстиції Завгородній Віктор Євстахійович. Крім прокуратури студенти Інституту прокуратури та слідства займають провідні посади в різних державних органах.

Необхідно відзначити, що для всебічно розвиненої особистості, здатної бути повноправним, активним членом суспільства, знання виключно навчальної програми не достатньо. Саме тому в Інституті прокуратури та слідства величезна увага приділяється творчому, спортивному розвитку учнів. На базі Інституту проводяться наукові, культурні, спортивні заходи, які дають можливість реалізувати весь потенціал, наявний у студентів.

Факультет цивільної та господарської юстиції. Коріння факультету цивільної та господарської юстиції сягають у глиб історії знаменитої одеської правової школи. Початком цього факультету можна вважати кафедру цивільного права, цивільного судоустрою та судочинства Новоросійського (Одеського) університету, створену ще в далекому 1865 році. Саме тоді були закладені основи наукового дослідження, методики викладання.

У грудні 1997 року був створений факультет цивільного права і підприємництва при Одеській державній юридичній академії, який став гідним продовжувачем наукових традицій і на даний час є основою високої якості підготовки випускників.

Керівниками факультету цивільного права та підприємництва завжди були і є серйозні, відповідальні й талановиті люди, які зуміли створити бездоганну репутацію факультету, керуючись принципами дисципліни, самоврядування та якісного викладання. Першим деканом факультету став кандидат юридичних наук, доцент І. А. Дришлюк, який очолював його до вересня 2000 року. Далі факультетом цивільного права та підприємництва керував кандидат юридичних наук, професор М. Р. Аракелян. У жовтні 2005 року факультет цивільного права і підприємництва змінив свою назву і став називатися факультетом цивільної та господарської юстиції. До липня 2009 року його очолював кандидат юридичних наук, доцент В. М. Підгородинський. З 2009 року по сьогоднішній день факультет працює під керівництвом А. О. Неугоднікова, кандидата юридичних наук, доцента, депутата Одеської міської ради, помічника-консультанта народного депутата України С.В. Ківалова, члена Одеської обласної організації Спілки юристів України, члена Національної спілки журналістів України.

Судово-адміністративний факультет був створений в жовтні 2005 року на базі факультету державного управління та міжнародно-правових відносин з метою вдосконалення структури ОНЮА та впорядкування її відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», підвищення якості підготовки фахівців для роботи в судових органах, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, Державної судової адміністрації, Державній виконавчій службі, правоохоронних органах (Службі безпеки України, Державній митній службі, прокуратурі, міліції), юридичних службах в організаціях та на підприємствах морегосподарського комплексу, громадських правозахисних об’єднаннях.

Найменування факультету – «Судово-адміністративний» підкреслює два основних моменти. По-перше, певну спадковість профільної підготовки фахівців. Факультет державного управління традиційно готував кадри для рад та адміністрацій всіх рівнів, Державної митної служби, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, різних юридичних служб. Ці напрямки збережені і на САФі, про що свідчить префікс «адміністративний» (у перекладі з латинської administratio – управління). По-друге, та обставина, що факультет є профільним структурним підрозділом Університету, що здійснює базову підготовку кадрів для судової системи, причому на договірній основі (за останні роки укладені договори на підготовку фахівців з Вищим адміністративним судом України, Апеляційним судом міста Києва та ін).Випускники факультету користуються перевагою при вступі до Інституту підготовки професійних суддів НУ «ОЮА», що є унікальним навчальним закладом, успішне закінчення якого дозволяє зайняти посаду судді.Факультет постійно розширює сферу своїх «інтересів». Так у 2013 році був укладений договір про цільову підготовку фахівців з Міністерством доходів і зборів України, що дає додаткові можливості в плані профорієнтації та майбутнього працевлаштування наших випускників. Саме на САФі здійснюється підготовка фахівців і в області морського права (морське приватне право, інформаційне забезпечення морегосподарського комплексу, санкціоноване втручання у сферу торговельного мореплавства, організація захисту прав моряків). Цей напрям підготовки кадрів є абсолютно унікальним не тільки в рамках НУ «ОЮА», але і в масштабі країни в цілому.

Таким чином, в даний час факультет здійснює підготовку випускників за трьома спеціалізаціями: судова діяльність, управлінська діяльність, правове забезпечення морської та митної діяльності. Разом з тим, універсальний характер і високий рівень навчання наших студентів цілком дозволяє їм з успіхом реалізовувати себе в органах прокуратури, Міністерства юстиції, різних адвокатських об'єднаннях.

Високопрофесійний професорсько-викладацький склад факультету, велика кількість навчальної літератури, в сукупності дозволяють створити найбільш сприятливу атмосферу для інтелектуального росту студентів, удосконалення їх знань, найбільш повного і всебічного розвитку та становлення кожного як індивідуальності.

Соціально-правовий факультет. Сьогодні все більшого значення набуває правове регулювання суспільних відносин в соціальній сфері. Держава пріоритетне значення надає багатьом аспектам соціальної політики, а саме вирішенню проблем організації і оплати праці, зайнятості населення, соціально-трудовим відносинам, питанням безпеки і охорони праці, забезпеченню реалізації державних соціальних гарантій соціального захисту у вигляді пенсій, допомоги, медико-соціальної реабілітації.

З метою підготовки саме таких фахівців рішенням Вченої Ради Одеської національної юридичної академії в квітні 2002 року був створений соціально-правовий факультет. Деканом факультету була вибрана завідувачка кафедри трудового права і права соціального забезпечення, доктор юридичних наук, професор Чанишева Галина Іванівна.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за фахом «Правознавство» по освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» і «магістр» на бюджетній і контрактній основах. Підготовка фахівців і магістрів здійснюється в рамках двох спеціалізацій: «Соціальний менеджмент» і «Соціальний захист». Після закінчення академії випускники будуть обов’язково працевлаштовані: отримають направляння на роботу в органи Пенсійного фонду України, органи праці і соціальної політики, кадрові служби органів виконавчій владі, підприємств, установ, організацій.

Факультет міжнародно-правових відносин був реорганізований шляхом відділення від факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, який був створений в жовтні 2005 р під впливом необхідності підготовки висококваліфікованих юристів, що спеціалізуються в галузі міжнародного та європейського права.

Факультет міжнародно-правових відносин здійснює підготовку фахівців з вищою юридичною освітою за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація «юрист» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр денної форми навчання на бюджетній та контрактній основі.

Велика увага на факультеті приділяється оволодінню студентами іноземних мов. З І по IV курси студенти вивчають англійську мову, а з ІІ курсу – іспанська, французька, німецька та італійська за вибором.

Так само велику підтримку ідея проведення лекцій англійською мовою з юридичних дисциплін отримала в ході міжнародної науково-практичної конференції: «Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку економіки. Регіональні, міжрегіональні та міжнародні аспекти» в червні 2007 року в м Мінську (Білорусія), за участю представників Міністерств освіти і вузів країн СНД і Європи.

Кращі представники факультативу юридичних дисциплін англійською мовою брали активну участь у Третій регіональній конференції прокурорів Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, яка проходила в жовтні 2007 року, за що отримали подяку Генерального секретаря Міжнародної Асоціації прокурорів та Генеральної прокуратури України.

Факультет адвокатури. Історія цього структурного підрозділу академії починається з 1996 року, коли при юридичному інституті ОДУ почав діяти коледж права та муніципального управління. Очолила його про­фесор Л. І. Кормич, завідувач кафедри соціальних теорій. Так було ініційовано створення нової форми навчального закладу – учбового комплексу, який забезпечує безперервність ступеневої освіти від молодшого спеціаліста до магістра.

Випуск молодших спеціалістів 1998 р. був першим ви­пуском вже Одеської державної юридичної академії. Державну екзаменаційну комісію очолював голова військового суду Південного оперативного напряму генерал-майор В. К. Іртегов. Частина випускників за рекомендацією вченої ради академії продовжила навчання на III курсі об­раних ними факультетів академії. Інші випускники, за бажанням, обирали не лише очну, а й заочну або вечірню фор­му навчання, почавши практичну про­фесійну діяльність в управлінських та правоохоронних структурах.

У 1998 році розпочався новий етап: коледж було реорганізовано в інститут муніципального права і управління з правом підготовки фахівців за кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» Директором інституту стала академік УАННП, професор Л. І. Кормич.

У 2000 р. на замовлення Міністерства юстиції України та Спілки адвокатів України інститут було перепрофільовано на Інститут адвокату­ри та муніципального управління.

У 2005 році Інститут адвокату­ри та муніципального управління було реорганізовано у факультет адвокатури. З цього часу його очолює декан – кандидат юридичних наук, доцент Форманюк Василь Іванович.

До викладання на факультеті активно залучаються адвокати-практики, передусім члени та керівники Одеської обласної колегії адвокатів (Бронз Й.Л., Бакаянова Н.М., Адабаш С.А. та ін.). Відпо­відно до спеціалізації введено спеціальні курси, серед яких: «Історія адво­катури»; «Етика адвокатської діяльності»; «Особливості тактики захисту» та ін. Також студенти мають можливість бути присутніми на судових засіданнях, де отримують не лише теоретичні знання, а й практичні навички.

Факультет правової політології та соціології. Факультет створено за ініціативою Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата, академіка С.В. Ківалова та у відповідності до рішення Вченої ради від 13 липня 2010 р., з метою широкого використання можливостей політології та соціології для підвищення ефективності практичної діяльності, через високу суспільну необхідність підготовки фахівців-політологів та соціологів.

Факультет правової політології та соціології здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за фахом «соціологія» та «політологія», освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр денної форми навчання на бюджетній та контрактній основі.

Це рішення Президента НУ ОЮА академіка С.В. Ківалова відкрило нові сторінки в історії Університету, дозволило перейти до підготовки за спеціальностями «політологія» та «соціологія» з присвоєнням кваліфікацій «бакалавр».

15 жовтня 2010 р. деканом факультету призначено д.політ.н., доц. Д. В. Яковлева.

Деканом факультету правової політології та соціології Д. В. Яковлевим здійснюється керівництво ввіреним навчальним підрозділом Університету відповідно до наданих повноважень за напрямками організації та контролю за навчальним процесом на факультеті, науковою діяльністю студентів, студентським дозвіллям, участю студентів у спортивним змаганнях та культурних заходах, що проводяться Національним університетом «Одеська юридична академія».

З перших років створення факультету правової політології та соціології керівництвом Університету і, насамперед, Президентом НУ «ОЮА», академіком С.В. Ківаловим величезна увага приділяється кадровому забезпеченню навчального процесу, залученню науково-педагогічних працівників високої кваліфікації, які мають вчені ступені кандидатів і докторів політичних та соціологічних наук, володіють значним педагогічним і практичним досвідом, вміють працювати з аудиторією.

Факультет журналістики – один із наймолодших підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія». Створений у 2013 році як факультет з підготовки високоякісних фахівціх спеціальностей «журналістика» і «реклама та зв’язки з громадськістю» ставить за мету забезпечення ґрунтовних знань з теорії та практики журналістикознавства, реклами та зв’язків з громадськістю, масової комунікації, прикладних соціально-комунікаційних технологій, стилістики, лінгвістики, медіапсихології, міжкультурних та аудіовізуальних комунікацій, веб-дизайну тощо.

Факультет журналістики очолює декан Тетяна Василівна Кузнєцова – професор, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики.

Навчальний процес забезпечують доктори та кандидати наук, а також кращі фахівці-практики України та зарубіжжя, які проводять медіа-тренінги для студентів факультету.

Перспективи розвитку факультету – це зміцнення наукового потенціалу кафедр, відкриття нових спеціальностей, розширення міжнародних зв’язків, комп’ютеризація навчального процесу та вдосконалення іміджу власних ЗМІ.

Факультет заочного та вечірнього навчання.

Навчання без відриву від виробництва є об’єктивно необхідним і займає значне місце в системі вищої освіти. Цей напрям навчального процесу успішно розвивається і в Національному університеті «Одеська юридична академія». Факультет заочного та вечірнього навчання є одним з найбільших структурних підрозділів НУ ОЮА за кількістю студентів (понад 1700 студентів), які здобувають вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр права (кваліфікація юрист).

Факультет заочного та вечірнього навчання активно співпрацює з державними та недержавними установами, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємницькими структурами. Випускники та студенти факультету працюють у Верховній Раді України, в структурі органів Генеральної прокуратури України, судовій системі, системі органів МВС та СБУ, дипломатичних та консульських установах тощо.

Факультет з 2010 р. очолює кандидат юридичних наук, доцент С. П. Кравченко. Факультет заочного та вечірнього навчання відрізняється високою якістю освіти та готує фахівців для роботи у всіх сферах юридичної діяльності. Студенти, які мають практичні знання, успішно поєднують їх з базовими, теоретичними знаннями. Студенти факультету заочного та вечірнього навчання беруть активну участь у громадському житті академії.

Факультет заочного навчання № 2 Національного університету «Одеська юридична академія» – один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів НУ ОЮА, завданням якого є підготовка спеціалістів в галузі юриспруденції з числа осіб, які вже мають вищу неюридичну освіту. Факультет організаційно створено в травні 2007 р. на базі факультету післядипломної освіти, який довгий час очолював І. М. Сирота.

Зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни, процеси побудови в Україні правової держави поставили перед вищими юридичними навчальними закладами нові завдання з реформування системи і удосконалення форм і методів підготовки висококваліфікованих спеціалістів-юристів.

Створення в 1997 р. за ініціативою ректора Одеської державної (з 2000 р. – національної) юридичної академії професора С. В. Ківалова нового напрямку підготовки юридичних кадрів в Південному регіоні України – дозволило змінити існуючий раніше і дуже консервативний підхід до отримання юридичної освіти на базі першої, раніше отриманої вищої освіти. Вважалося, що людина повинна отримати вищу освіту раз і на все життя, а отримати другу вищу освіту, особливо юридичну, було практично неможливо. Необхідно було доказувати, що така освіта дійсно потрібна, так як за раніш отриманою спеціальністю неможливо знайти роботу тощо. Життя переконливо вимагало, що в умовах переходу і становлення ринкової економіки необхідно мати іншу систему освіти – мобільну, сучасну, щоб спеціаліст мав можливість отримати нову кваліфікацію.

Факультет готує юристів за повною учбовою програмою «Правознавство» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст». Щороку на факультеті отримують дипломи про вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» близько 300 студентів.

Навчальний процес на факультеті організовано за трьома спеціалізаціями:

- державного управління і міжнародно-правових відносин;

- цивільно-правовій;

- прокурорсько-слідчій.

Заняття проводяться шляхом поєднання аудиторних занять з самостійною роботою студентів. Викладачами НУ ОЮА розроблено та викладаються спецкурси з кожної спеціалізації факультету.

Читання лекцій і проведення практичних занять на факультеті здійснюється провідними викладачами 24-х спеціалізованих кафедр – академіками, професорами, доцентами.

Інститут підготовки професійних суддів. Для забезпечення поглибленої професійної підготовки майбутніх кандидатів на заміщення посад суддів Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2002 року № 278 «Про утворення Інституту підготовки професійних суддів» при Одеській національній юридичній академії створено Інститут підготовки професійних суддів.

Слухачі інституту набувають теоретичних знань і спеціальних навичок, що є необхідними для професійних суддів в Україні. Лекції, практичні заняття, рольові ігри в інституті, крім професорів академії, проводять судді Верховного Суду України, місцевих і апеляційних судів, провідні фахівці Вищої ради юстиції.

Університет має можливість повною мірою забезпечити право особи на освіту і виконати державне замовлення на підготовку висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Магістратура державної служби була створена у 1996 році. Її основним завданням є підготовка фахівця, який на базі спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосовування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань.

Національний університет «Одеська юридична академія» має Генеральний договір із Головним управлінням державної служби України, згідно з яким ведеться підготовка магістрів спеціальності 8.15010002 «Державна служба» за спеціалізацією «Правове забезпечення» денної і заочної форми навчання і за спеціалізацією «Економічна безпека» денної форми навчання.

Основні завдання навчального процесу магістратури полягають в організації гармонійного і збалансованого викладання фундаментальних і прикладних дисциплін у трьох напрямах підготовки: правовому, економічному і спеціальному.

Засвоєння знань із цих дисциплін, закріплене навчальними і виробничими практиками, дозволить випускникам набути кваліфікаційного потенціалу, необхідного для виконання різноманітних функцій.

Велика заслуга у створенні магістратури державної служби Президента Національного університету «Одеська юридична академія» професора С. В. Ківалова, декана факультету заочної освіти №2 професора Б. А. Пережняка та професора кафедри адміністративного та фінансового права, доцента Л. Р. Білої-Тіунової. З 2000 р. магістратуру очолює доктор політичних наук, професор кафедри соціальних теорій, Заслужений працівник освіти України К. М. Вітман.

Випускники магістратури державної служби після закінчення навчання працюють в Адміністрації Президента України , Кабінеті Міністрів України, СБУ, Генеральній прокуратурі України та обласних прокуратурах, в Міністерстві юстиції України, Міністерстві освіти і науки України, в місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1210

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!