Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Одеської державної юридичної академіїПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Створення академії було продиктоване об’єктивною необхідністю впорядкування юридичної освіти в регіоні та за­доволення зростаючої потреби у підготовці фахівців для Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури Украї­ни, Міністерства внутрішніх справ України, Митної служби України, владних структур областей півдня України. Ця мета була реалізована постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року № 1350 «Про утворення Одеської державної юридичної академії». Академія стала наступницею традицій, які склалися з початку існування Рішельєвського ліцею, юридичного факультету, а згодом – Юридичного інституту ОДУ, студенти і викладачі якого у повному складі перейшли до но­вої структури.

Трудовим колективом Одеської державної юридичної академії ректором був обраний професор С. В. Ківалов. Одеська державна юридична академія з 1 січня 1998 року почала функціонувати у складі трьох факультетів: факультету державного управління та міжнародно-правових відносин (декан доцент Б. А. Пережняк), факультету цивільного права та підприємництва (декан доцент І. А. Дрішлюк), судово-прокурорського факультету (декан доцент Н. А. Мірошниченко).

Факультети включали 21 кафедру. Так, на факультеті державного управління та міжнародно-правових відносин функціонували такі кафедри: кафедра морського і митного права (завідувач професор Є. В. Додін), кафедра теорії держави і права (завідувач про­фесор О. В. Сурілов, з 1999 р. – професор Ю. М. Оборотов), кафедра історії держави і права (завідувач доцент В. П. Глиняний, з 2009 р. – професор М. Р. Аракелян), кафедра конституційного права (завідувач професор М.П. Орзіх, з 2011 р. – професор А.Р. Крусян), кафедра адміністративного права та управління (завідувач професор С. В. Ківалов), кафедра соціальних теорій (завідувач профе­сор Л.І. Кормич), кафедра філософії (завідувач професор О. А. Івакін), кафедра міжнародного права і міжнародних відносин (завідувач доцент М. Ю. Черкес, з 2010 р. – доцент М. І. Пашковський).

Факультет цивільного права і підприємництва включав кафедру підприємницького та комерційного права (завідувач на той час до­цент І. І. Каракаш). Пізніше кафедра була реорганізована в кафедру господарського права та процесу, яку зараз очолює профе­сор О. П. Подцерковний, кафедру цивільного процесу (завідувач професор Ю. С. Червоний, пізніше професор Р. М. Мінченко), кафедру трудового права та соціального забезпечення (завідувач професор Г. І. Чанишева), кафедру іноземних мов (завідувач професор В. Г. Таранець, пізніше – професор В. Я. Мизецька), кафедру цивільного права (завідувач професор Є. О. Харитонов), кафедру аграрного, природоресурсного та екологічного права (завідувач професор О. О. Погрібний, з 2003 р. – профе­сор І. І. Каракаш).

На судово-прокурорському факультеті діяли кафедра криміналістики (завідувач до­цент В.В. Тіщенко), кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права (завідувач до­цент В.М. Дрьомін), кафедра кримінального процесу (завідувач доцент Ю.П. Аленін), ка­федра кримінального права (завідувач профе­сор Л. В. Багрій-Шахматов, пізніше – професор В.О. Туляков), кафедра правової педагогіки і психології (завідувач професор А. І. Паньков), кафедра організації судових та правоохорон­них органів (завідувач професор Ю. Є. Полянський), кафедра фізичного виховання (завідувач О. Г. Каліберда, пізніше – доцент І. В. Мороз).

З моменту утворення університету для здійснення планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації були створені відділ аспірантури і докторантури (завідувач Г. А. Морозова), магістратура державної служби. В 1998 році деканом магістратури державної служби була призначена професор Л. Р. Біла-Тіунова, пізніше – професор К. М. Вітман.

Підготовку абітурієнтів здійснювало відділення з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади (завідувач відділення профе­сор Л. К. Царьова, з 2008 р. – доцент О. М. Пи­саренко).

З метою вдосконалення навчального процесу в університеті, виховання висококваліфікованих юристів поступово почали створюватися нові кафедри і факультети, інші структурні підрозділи.

У 2000 р., враховуючи вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, Указом Президента України № 601/2000 Одеській державній юридичній академії було надано статус національної.

А вже 2 вересня 2010 року Указом Президента України № 893/2010 академія була реорганізована у Національний університет «Одеська юридична академія».

В даний час університет має у своєму складі 9 факультетів (цивільної та господарської юстиції, судово-адміністративний, підготовки слідчих органів внутрішніх справ, міжнародно- правових відносин та юридичної журналістики, соціально-правовий, адвокатури, правової політології та соціології, заочного і вечірнього навчання, заочного навчання № 2), 3 інститути (прокуратури та слідства, підготовки профе­сійних суддів, Київський інститут інтелектуальної власності), 9 факультетів та навчальних цент­рів (Сімферопольський факультет, Миколаїв­ський комплекс, Криворізький факультет, Нікопольський факультет, Чернівецький факультет, Черкаський факультет, Івано-Франківський факультет, Тираспольська філія). Навчання здійснює 51 кафедра, де працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких по­над 600 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.

Академік Сергій Васильович Ківалов є пре­зидентом університету, посаду ректора займає професор Володимир Васильович Завальнюк. Першим проректором – проректором з навчально-методичної роботи є професор Мінас Рамзесович Аракелян, проректором з виховної роботи та організації навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах є про­фесор Юрій Євгенович Полянський, проректо­ром з наукової роботи – професор Віктор Мико­лайович Дрьомін, проректором з міжнародних зв’язків – професор В’ячеслав Олексійович Туляков, проректором з адміністративно-господарської роботи – Микола Федорович Крикливий.

За весь період свого розвит­ку Національний університет «Одеська юридич­на академія» став центром юридичної освіти, культури, науки України, провідним вищим на­вчальним закладом, який здійснює підготовку висококваліфікованих правознавців, і як учас­ник Великої Хартії університетів і Асоціації європейських університетів ставить за мету підняття вітчизняної гуманітарної сфери знань на якісно новий рівень.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1114

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!