Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Відбудова михайлівського золотоверхого собору та успенського собору києво-печерської лавриПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Найпершою відтвореною пам'яткою стала церква УспiнняБогородицiПирогощої в Києвi. В 1970-х рр. проведено (в кiлькаетапiв) археологiчнiдослiдження пам'ятки i поставлено питання про її вiдбудову. Рiшення про вiдбудову церкви ухвалив виконком Київради 14.04.1989 р. Було проведено конкурс, за результатами якого вирiшеновiдбудувати пам'ятку в гаданих первiсних формах. Визначено цiльове бюджетне фiнансуваннявiдбудови церкви i термiн проведення робiт - 1996-1997 роки. Будiвельнi роботи розпочато у вереснi 1996 р., а 14 сiчня 1997 р.- зупинено через незадовiльнуякiсть проекту. Нова концепцiявiдбудови церкви затверджена 7 лютого 1 997р. Остаточний варiант проекту вiдбудови схвалено 9 квiтня 1997 р., тодi ж було вiдновленобудiвельнi роботи, якi успішно завершено в березнi 1998 р. Автори проекту - професор Ю.С.Асєєв, архiтектори В.П.Шевченко i В.Ф.Отченашко. Зараз це - діючий храм Української православної церкви - Київського патріархату.

Питання про вiдбудовуМихайлiвського Золотоверхого монастиря порушила українська iнтелiгенцiя в кiнцi 1980-х рр. 14.05. 1991 президiя Київради ухвалила рiшення "Про вiдбудовуМихайлiвського Золотоверхого собору''. Влiтку того ж року розпочалися археологiчнiдослiдження собору. 27 сiчня 1996 р. Президент України затвердив "Прешочерговi заходи" з вiдтворення комплексу Михайлiвського Золотоверхого монастиря. Протягом квiтня-листопада 1996 р. завершено археологiчнiдослiдженняпiдмуркiв собору, а протягом листопада 1996 р. - квiтня 1997 р. вiдбудовано мур з Економiчною брамою.

На момент знищенняМихайлівський собор не булоналежним чином досліджено й обміряно, тожвідпам'яткизалишилисядеякісхематичніобміри і певнакількістьфотографій. Однакавтори проекту "відтворення" не дужепереймалисяцієюобставиною. Для одержання "справжніх" розмірівспоруди вони використаликількастарихфотографійіззастосуванням ними ж запатентованого так званого "методу геометричнихпобудов у віртуальномутривимірномупросторі".

У листопадi 1997 р. завершено опрацювання проектно-кошторисноїдокументацiї i розпочалисябудiвельнiроботи на дзвiницi (відбудовано в травнi 1998 року) i соборі (завершені в 1999 році). Собор освячено на День Києва 28 травня 2000 року. Протероботи з оздобленняінтер'єруМихайлівського собору щетривають. Загальнавартістьробіт з відтворення комплексу Михайлівськогомонастиря становить близько 20 мільйонівамериканськихдоларів. Монастирпоступовоперетворюється на резиденціюПатріархатуУкраїнськоїправославної церкви. Тут такожмістяться Духовна академія та семінарія УПЦ-КП.

ВідбудоваМихайлівськогоЗолотоверхого собору виявилася справою надтоконтроверсійною. Вже по завершенніробітз'ясувалося, що собор, всуперечвимогамофіційнозатвердженої ''Концепції'', відтворенозовсім не в тих архітектурних формах, якихвіннабув у добурозквітубароко в середині ХVІІІ століття. Справа в тім, щобуливідтвореніконтрфорси, якіоточуютьосновнийоб'єм собору з півдня і півночі, але не буливідтвореніодноповерховіприміщенняміж контрфорсами, якібулизведеніодночасно з останніми й забезпечувалиспівмасштабність собору й людини, підкреслювалиосновнукомпозиційнуідеюпірамідальногонаростаннямасвідпериферіїдоцентрукомпозиції - головноїбані, яка уособлюєІсуса Христа. Внаслідокцьогоархітектурний образ храму виявивсябезнадійноспотвореним. Замістьвідродженого храму ХІІ- ХVІІІ століть ми отрималиантиісторичну фальшивку вартістю 20 мільйонівдоларів. Довершило справу антиісторичне й антихудожнєпофарбуванняфасадів собору в інтенсивнийсинійколір з розмалюваннямліпленого декору в різнікольори.

Успенський собор Києво-Печерськоїлаврибув і лишаєтьсяоднією з найшанованішихправославнихсвятинь. Йогоруйнація 1941 року, доякої, яктеперз'ясовано, доклали рук і московськікомуністи, і німецькінацисти, буланезагойною раною Києва. Тому стосовноцього храму не булодискусій - відбудовуватийого, чині. Дискутувалося про інше - як самевідбудовувати. В результатідесятилітньоїнапруженоїпрацівдалосязнайтиприйнятнітехнічнівирішеннящодофундування собору, пов'язаннявоєдинойогостарої та відтворюваноїчастин, збереженняархеологічного культурного шару, поховань, часточокмощівсвятихтощо. Проектом інституту ''Укрпроектреставрація'', одностайносхваленим, передбаченовідтворення собору станом наперіодрозквітуукраїнськогобароко 2-ї половини XVIII століття.

Фундаменти собору й грунтипід ними внаслідоквибухувтратили свою монолітність і здатність нести навантаження. До того ж на пагорбіпід самим собором багатопідземнихходів та іншихпорожнин, та ще й знаходиться 12-метровий прошарокпросаднихгрунтів. З огляду на цеінститут "Укрпроектреставрація" розробив проект відбудови собору на палях. На ділянціпам'яткиплощею 45 х 45 м влаштувалибільше 600 паль в обсаднихметалевих трубах, щомаютьдовжину 20 і більшеметрів, а по них - залізобетонний ростверк, на якому за один (!) рікзбудувалиновуспоруду.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 489

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!