Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Препараты, производные бензодиазепинаДиазепам — Diazepamum; Сибазон — Sibazonum, Seduxen*, Relanium*

Белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, почти не растворим

в воде. По транквилизирующему эффекту превосходит хлозепид. Оказывает противосудо-

рожное действие.

Назначают внутрь в таблетках. Зарубежные препараты Седуксен и Реланиум выпускаются

в таблетках и растворах для внутримышечного и внутривенного введения.

Форма выпуска: таблетки по 0,001,0,002 и 0,005 г, ампулы по 2 мл 0,5 % раствора.

 

 

Противоэпилептические средства

Это группа препаратов, применяющихся для предупреждения и купирования судорог при

эпилепсии.

По механизму действия их можно разделить на 3 группы:

1. Вещества, подавляющие в ЦНС возбудимость эпилептогенного очага — фенобарбитал,

карбамазепин, дифенин, бромиды.

2. Вещества, угнетающие передачу возбуждения от очага к двигательным нейронам — хло-

ракон.

3. Препараты, нормализующие метаболические процессы при эпилепсии — натрия вальпро-

ат (конвулекс), этосуксимид, ламотриджин.

 

По выраженности клинического эффекта выделяют 4 основные группы противоэпилеп-

тических препаратов:

1. Средства для лечения больших судорожных припадков (grand mal) — фенобарбитал, дифе-

нин, гексамидин, натрия вальпроат (конвулекс), карбамазепин, клоназепам.

2- Средства для купирования малых приступов эпилепсии и предупреждения их (petit mal) —

этосуксимид (суксилеп), конвулекс, триметин, клоназепам.

• Препараты, применяемые при психомоторных эквивалентах — дифенин, гексамидин, хло-

ракон.

Для купирования эпилептического статуса (длительно не прекращающихся больших судо-

рожных припадков) — диазепам (седуксен), клоназепам (антелепсин).

Карбамазепин — Carbamazepinum. Син.: финлепсин, Тегретол, Зентол

Показания: большие и смешанные формы эпилепсии, психомоторные эквиваленты.

Дозирование: внутрь после еды, начальная доза 0,1(1/2 табл) 1-2 раза в сутки с постепен-

ным увеличением дозы до 0,4-1,2 г в день (в 2-3 приема).

Форма выпуска: таблетки по 0,1 и 0,2 г

 

4.Шляхи виведення ліків.

 

Лікарські речовини у вигляді метаболітів або у незміненому вигля­ді можуть виділятися з організму різними шляхами: нирками, печін­кою, через легені, кишечник, потовими, молочними залозами тощо.

Основним органом виведення ліків є нирки. Таким шляхом пе­реважно елімінуються ампіцилін, гентаміцин, уросульфан, фурадонін, новокаїнамід, дигоксин тощо. У процесах виведення ліків із сечею відіграють роль три механізми: фільтрація, канальцева секреція і канальцева реабсорбція.

Процеси фільтрації відбуваються у клубочках нирок, коли від­носна молекулярна маса ліків становить менше 90. Речовини, що мають відносну молекулярну масу 90-300, можуть виводитись як із сечею, так і з жовчю. Фільтрація порушується при шокових, колаптоїдних станах, внаслідок зменшення кровообігу і гідростатич­ного тиску плазми крові в капілярах клубочків. Якщо лікарська речовина міцно зв'язана з білками плазми, наприклад, фуросемід, вона також не фільтрується в капілярах клубочків.

Шляхом канальцевої секреції, якає активним процесом, що здій­снюється за участю ферментних систем і за витрат енергії, потра­пляють у сечу пеніциліни, фуросемід, саліцилати, хінін тощо. Цей процес може порушуватись при розладах енергетичного обміну в нирках, наприклад, при гіпоксії, інфекціях, інтоксикаціях.

На ступінь виведення ліків із сечею також впливає їх канальцева реабсорбція (зворотне всмоктування). Речовини, що розчинні в ліпі­дах, реабсорбуються пасивно. Іонізовані ліки, які є слабкими кисло­тами або лугами, реабсорбуються активно. Ступінь їх реабсорбції можна регулювати. Якщо реакція сечі у канальцях нирок кисла, це сприяє зростанню ступеня іонізації ліків, які є слабкими основами. При цьому зменшується їх реабсорбція і прискорюється виведення із сечею. Це стосується протигістамінних препаратів, хініну, теофі­ліну. І навпаки, олужнення сечі за допомогою натрію гідрокарбонату збільшує ступінь іонізації і прискорює виведення із сечею ліків, які є слабкими кислотами: саліцилатів, барбітуратів, сульфаніламідів. Враховують це, коли необхідно прискорити елімінацію з організму відповідних лікарських речовин при їх передозуванні.

При отруєнні ліками й іншими речовинами, які виділяються з організму через нирки, часто вдаються до процедури форсованого діурезу - підсилення сечовиділення за допомогою сечогінних за­собів (маніту, фуросеміду, етакринової кислоти) з одночасним уве­денням в організм великої кількості рідини.

Переважно з жовчю виводяться ті ліки та їх метаболіти, відносна молекулярна маса яких становить 300 і більше. Для деяких речовин характерна ентерогепатична кишково-печінкова циркуляція. При цьо­му лікарський засіб виводиться з жовчю в кишку, де знову всмоктує­ться, потрапляє в печінку, звідки знову виводиться з жовчю. Це властиво серцевим глікозидам, морфіну, фенолфлатеїну, тетрацикліну тощо. Завдяки ентерогепатичній циркуляції в організмі може довший час підтримуватись діюча концентрація лікарських речовин.

Деякі ліки частково виводяться з жовчю у незміненому вигляді (попередньо не метаболізуються). Це характерно для антибіоти­ків групи тетрацикліну, еритроміцину. При цьому в жовчі створюю­ться високі їх концентрації, що використовують при лікуванні інфек­ційних процесів жовчовивідних шляхів. При наявності в пацієнтів захворювань печінки намагаються уникати призначення ліків, що виділяються через печінку і мають гепатотоксичну дію.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28

1.Класифікація засобів, що блокують адренорецєптори. Препарати кожної групи. Фармакодинаміка. Показання до використання, побічні ефекти, протипокази.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 585

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!