Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Мінімалізація обробітку грунтуВ Україні мінімалізацію обробітку ґрунту широко застосовують: на чорноземних і каштанових ґрунтах Степу під озимі культури, що розміщуються після непарових попередників, а в посушливі роки — і після зайнятих парів, проводять мілкий або по-верхневий обробіток дисковими, плоскорізальними знаряддями або комбінованими агрегатами типу АКП-2,5, АКП-5, АКП-5,4, АКР-3,6 та ін.

Мінімалізація обробітку ґрунту має важливе економічне й організаційно-госпо-дарське значення. Вона дає можливість зменшити кількість енергетичних засобів і трудових ресурсів. У нашій країні намітилися такі основні напрями мінімалізації обробітку ґрунту: заміна оранки безполицевим обробітком, скорочення кількості і глибини зяблевого, передпосівного й міжрядного обробітків ґрунту в сівозміні при використанні гербі-цидів для боротьби з бур’янами; заміна глибоких обробітків поверхневими і мілкими, особливо при підготовці ґрунту під озимі культури, з використанням широкозахват-них культиваторів, чизелів, плоскорізів, важких дискових борін, лущильників, фрез, які забезпечують високоякісний обробіток за один прохід агрегату; поєднання декіль-кох технологічних операцій і заходів в одному робочому процесі шляхом застосування.

Мінімальний обробіток необхідно застосовувати насамперед на чорноземних, ка-штанових і добре окультурених ґрунтах із сприятливими для рослин агрофізичними властивостями, а також на чистих від бур’янів полях або при систематичному засто-суванні гербіцидів, що дасть можливість зменшити обробіток ґрунту і цим зберегти ґрунт від ерозії, забезпечити нагромадження вологи і збільшити родючість.

 

Значення добору адаптованих сортів і гібридів

Сортом називають різновид культурних рослин з певними спадковими ознаками і властивостями, цінними в господарському відношенні.

Сорти гібридного походження створюються в результаті внутрішньовидної або віддаленої гібридизації з наступним відбором з гібридної популяції.

За умов інтенсифікації землеробства і впровадження високопродуктивних сортів значноскоротилися строки сортозміни. Термін використання сорту у виробництві, особливо зернових культур, скорочується до 5-6 років. Старі сорти замінюються новими, продуктивнішими. З кожною сортозаміною у виробництві надходять сорти з поліпшеними господарськими й біологічними властивостями. Впровадження у виробництво таких сортів зумовлює більш повне використання зростаючого виробничого потенціалу землеробства. Впровадження у виробництво сортів інтенсивного типу з високим потенціалом продуктивності значно зменшує трудові затрати при їх вирощуванні. Сорти гібридного походження самозапильних культур менш вирівняні за спадковістю, ніж лінійні. Переважна більшість сортів самозапильних культур, занесених до Реєстру сортів рослин України (пшениці, ячменю, гороху, проса тощо), має гібридне походження. Тому що вони краще пристосовуються до кожної зони України.

 

Значення адаптивної азотфіксації у живленні рослин

Зацікавлення проблемою мікробіологічної фіксації атмосферного азоту обумовлене не тільки важливістю цього процесу в азотному балансі біосфери Землі, але і його перспективою як джерелом зв'язаного азоту для забезпечення зростаючих потреб сільського господарства і промисловості. Основними аргументами при цьому виступають його повна нешкідливість для людини і навколишнього середовища та порівняно невеликі витрати енергії на активізацію мікроорганізмів-азотфіксаторів.

Дослідженнями встановлено, що додавання до грунту глюкози, цукру, крохмалю, зелених добрив та інших легкоасимілюючих сполук сильно і швидко стимулює азотфіксацію, причому цей ефект проявляється у всіх ґрунтах незалежно від їх властивостей. На основі цих спостережень можна зробити однозначний висновок, що азотфіксуючий генофонд усіх грунтів доволі багатий, а діяльність гетеротрофних азотфіксуючих бактерій у них лімітована недоліком легкодоступного енергетичного субстрату, наприклад вуглеводів.

Фактори біологічної фіксації:

-Вологість грунту

-Темпепатура грунту

-кислотність грунту

-Нітрагінізація бобових

-фосфор , калій

-Кальцій і магній

-молібденПросмотров 1276

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!