Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Средства, стимулирующие ß.-адрснорсцситорыДобутамин — Dobutaminum, Добутрекс — Dobutrex *

Оказывает стимулирующее влияние преимущественно на ßj-адренорецепторы миокарда.

В результате увеличивается ударный и минутный объемы сердца, несколько снижается пери-

ферическое и легочное сосудистое сопротивления, улучшается коронарное и почечное кро-

вообращение. Частота сердечных сокращений и артериальное давление могут незначительно

повышаться.

Назначаютпри острой сердечной недостаточности различного генеза (кардиогенный

шок, инфаркт миокарда, операции на сердце, тяжелые травмы, сепсис и др.).

Вводят в/в капельно в изотонических растворах глюкозы или натрия хлорида, в зависи-

мости от гемодинамических показателей, от 2,5-10 мкг/кг в минуту до 20 мкг/кг в минуту и

редко в 2 раза больше. Метаболизируется в печени быстро, период полувыведения около 3-х

минут.

Побочные эффекты: тахикардия, экстрасистолия, повышение АД, головная боль, тошнота,

возможны флебиты, аллергические реакции.

Противопоказания: повышенная чувствительность.

Форма выпуска: флаконы в виде концентрата по 0,1 и 0,25 г.

4. Лікарські рослини, які використовуються при захворюваннях серцево-судинної системи.

Отже, перша група лікарських серцевих трав – так звані кардіотонічні засоби. Це рослини, які збільшують силу серцевих скорочень.
Такі засоби зазвичай допомагають, якщо у хворого є ознаки серцевої недостатності: виражена слабкість, набряки, збільшення печінки, синюватий відтінок шкіри.
Кращими кардіотоніків традиційно вважаються засоби, що містять серцеві глікозиди. Містять їх і деякі рослини. Вони давно введені в офіційну медицину і входять
до складу ліків – таблеток, розчинів для ін’єкцій. Є чимало рослин-кардіотоніків, що володіють дуже м’яким дією на серце при їх застосуванні. Наприклад, горицвіт весняний (адоніс). Притаманне всім серцевих глікозидів кардіотонічну дію горицвіту досить помірковано, що дозволяє ослабленим хворим сміливо використовувати горицвіт. Виражену сечогінну дію горицвіту допомагає вирішити також і проблему застою рідини. Схожим дією володіють настої трави конвалії весняного, коренів купени, трави астрагала шерстистоцветкового, льнянки звичайної.
Глікозідсодержащіе рослини застосовуються в складі зборів, що дозволяє уникнути побічних реакцій. У рідкісних випадках використовується терапія одним рослиною.

Друга група серцевих рослин – засоби, що поліпшують ритм серця. Аритмія нерідко супроводжує різні ураження серця. Але бувають різні види аритмії, нерідко вимагають кардинально протилежних призначень.
Коли аритмія з’являється на тлі підвищеної частоти серцевих скорочень (80 ударів на хвилину і більше), можна використовувати квітки глоду криваво-червоного. Аналогічно діють квітки аронії (горобини) чорноплідної. Собача кропива впливає більш м’яко. Купену, конвалія і горицвіт також можна застосовувати при аритмії з високою частотою серцевих скорочень.

Третя група трав, призначуваних при захворюваннях серця, – це рослини, що містять саліцилати. Для прикладу назвемо лише деякі з них: листя малини, лабазник вязолістний (таволга), півонія білоквітковий, шабельник болотний, кора верби.
Дані трави призначаються в тих випадках, коли є ішемічна хвороба серця, атеросклероз судин, коли у хворого занадто густа кров. Рослини, що містять саліцилати, «розріджують» кров і дозволяють їй легше циркулювати по серцевим судинах, забитим атеросклеротичними бляшками. Аналогічною дією володіють також трави, які містять кумарини.
Найбільш доступним і ефективним їх представником можна вважати буркун лікарський. Подібним ефектом володіють шоломниця байкальський, зюзник європейський, шавлія багатокореневих.
Часто при серцевій недостатності з’являються набряки. Боротися з ними допомагають лікарські трави, які мають сечогінну дію. Найвідоміші й доступні – насіння льону і польовий хвощ. Поговоримо про деякі серцевих рослинах докладніше.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

1. Місцевоанестезуючі засоби. Препарати, які використовуються для різних видів місцевої анестезії, їх концентрації. Механізм дії. Інші ефекти місцевоанестезуючих засобів. Показання до застосування. Побічні ефекти, їх профілактика.

 

Анестезия происходит от греческих слов ап — отрицание и аЫ1— боль. Лекарственные

средства этой группы подавляют возбудимость окончаний чувствительных нервов и блоки-

руют проведение импульсов по нервным волокнам к корковым анализаторам с какого-либо

участка тела. Местные анестетики вначале устраняют болевую чувствительность, затем темпе-

ратурную, тактильную, проприоцептивную и, в конечном итоге, подавляют функцию двига-

тельных волокон. Такая последовательность их эффектов объясняется различным диаметром

и строением волокон, передающих разные виды чувствительности, а также зависит от кон-

центрации местнообезболивающего препарата.

К местным анестетикам предъявляется ряд требований:

• высокая эффективность — хорошо выраженное обезболивающее действие;

• достаточно продолжительное действие;

• хорошая растворимость в изотоническом растворе натрия хлорида;

• безопасность применения;

• желательно, чтобы анестетики суживали кровеносные сосуды или сочетались с сосудосу-

живающими средствами — адреналином, норадреналином и другими.

Местнообезболивающие средства имеют определенные достоинства и преимуществав

сравнении с наркозными, хотя и уступают им по интенсивности болеутоляющего дей-

ствия:

• отключают лишь часть организма от взаимодействия с центральной нервной системой;

• пациент сохраняет связь с хирургом;

• на какой-то период сохраняется послеоперационное обезболивание;

• меньше кровопотерь во время операции;

• гораздо выше в послеоперационном периоде активность больных;

• отсутствует последействие;

• безопаснее для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;

• не оказывают тромботического действия.

Открытие местной анестезии связано с именем В. К. Анрепа, который в 1879 году в экс-

перименте впервые установил анестезирующее действие кокаина при подкожном введении, а

в 1884 году И. Н. Кацауров применил его при операциях на глазах. В настоящее время кокаин

в связи с высокой токсичностью не применяется.

При анализе зависимости действия от структуры местных анестетиков оказалось, что

для них характерно наличие ароматического ядра, соединенного эфирной или амидно-

алифатической цепочкой. Однако, местнообезболивакмцим действием обладают соединения,

и м е ю щ и е различные другие структуры. Из многочисленного количества веществ, оказываю-

щих местнообезболивающее действие, лишь немногие отвечают Требованиям, которые к ним

п р е д ъ я в л я ю т с я . Местнообезболивающие препараты являются основаниями, плохо раство-

римыми в воде, поэтому они выпускаются в виде солей. Соли анестетиков хорошо раство-

ряются в воде, введенные в ткани в щелочной среде переходят в основания, которые обладают

липидотропностью и легко вступают в контакт с липоидной частью оболочки нервного во-

локна или нервного окончания. В кислой среде местные анестетики не переходят в основания

и поэтому их действие очень слабо выражено.

Адсорбируясь на поверхности оболочки нервных волокон, местные анестетики нарушают

процессы окислительного фосфорилирования. Возникает дефицит энергообеспеченности,

необходимой для транспорта с поверхности оболочки волокна внутрь его в момент нане-

сения раздражения. В результате не возникает деполяризация клеточной мембраны волокна,

не происходит проведение по нерву возбуждения, не передается болевое чувство. Есть также

экспериментальные данные, согласно которым катион анестетика закупоривает натриевые

каналы и натрий не поступает внутрь клетки, не наступает деполяризация.

Местные анестетики оказывают подобное действие также на клеточные элементы других

органов (миокарда и др.). Это приводит к снижению возбуждения соответствующих органов.

Различают следующие виды местной анестезии:

• Поверхностная (терминальная) —анестетик наносится на слизистые оболочки, всасы-

вается и, вступая в контакт с нервными окончаниями, подавляет их возбудимость. Терми-

нальную анестезию вызывают анестетики и при нанесении на поврежденную кожу, когда

обнажаются нервные окончания.

• Инфильтрационная— раствор анестетика вводится в ткани, которые пропитываются им,

по ходу предполагаемого оперативного вмешательства. В этом случае препарат действует и

на волокна и на нервные окончания.

• Проводниковая— препарат вводится в пространство, окружающее нервный ствол. В

этом случае обезболивается часть тела, иннервируемая данным нервом, выключается це-

лая область тела — областная или регионарная анестезия

• Спинномозговая— анестетик вводится эндолюмбально. В этом случае предварительно

из спинномозгового канала выпускается столько же спинномозговой жидкости, сколько

вводится раствора анестетика. Предварительно подкожно следует ввести 1 мл 5 % раство-

ра эфедрина гидрохлорида для предупреждения падения артериального давления.

• Перидуральная (эпидуральная)— раствор анестетика вводится в перидуральное про-

странство. Блокируются спинномозговые нервы и их корешки.

Местная анестезия при правильном проведении и не превышении доз препаратов безопас-

на и хорошо переносится. О д н а к о , могут встретиться больные, страдающие непереносимо-

стью препарата. Это касается прежде всего новокаина. Поэтому необходимо провести пробу

на чувствительность (переносимость) к препаратам.

Классификация местных анестетиков:

1. Природные соединения: кокаин (Сосатит).

2. Синтетические соединения:

• Сложные эфиры: Ыоуосатит, АпаЫИевтит (инактивируются эстеразами)

• Замещенные амиды: Ыйосатит (Хусатит), Вирпасатит (Магсатит), Шгасашит (Аг-

Исатит), Руготесатит, Мерпасатит (инактивируются микросомальными ферментами

печени и действуют дольше)

Анестезин — Лnae5tesinum

Белый кристаллический порошок, нерастворим в воде. Применяется в качестве местноо-

безболивающего средства при повреждении кожи и слизистых (обнажены нервные окончания)

в виде 5-10 % присыпок и мазей; в виде суппозиториев. Назначают и внутрь в порошке при

язвенной болезни и других поражениях желудка, иногда при рвоте беременных в дозе 0,3-0,5.

Форма выпуска: таблетки по 0,3 г; 5 % мазь. Входит в состав таблеток Белластезин, суппо-

зиториев «Анестезол», гепариновой мази и др.

Новокаин — Ыочосшпит, Ргосат/ ИуёгосЫопбит

Бесцветный или белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде. При введе-

нии в ткани новокаин сравнительно быстро гидролизуется на парааминобензойную кислоту

и диэтиламиноэтанол — продукты биологически активные. Первый входит в состав фолие-

вой кислоты, оказывает положительное трофическое влияние на организм. С другой стороны(

являясь продуктом, необходимым для жизнедеятельности бактерий, проявляет антагонизм

по отношению к антимикробному действию сульфаниламидов, которые имеют с ней струк-

турное сходство. Диэтиламиноэтанол оказывает легкое сосудорасширяющее действие. Для

терминальной анестезии новокаин должен использоваться в очень высоких концентрациях

от 10 до 20 %, однако, в таких концентрациях он оказывает раздражающее действие и может

повреждать слизистые оболочки, поэтому практически не применяется.

Для проведения инфильтрационной анестезии новокаин применяется чаще всего 0,25 %,

реже в 0,5 % растворах. Одновременно растворы в первой концентрации можно ввести до

500 мл и 150 мл второго. В процессе операции можно повторно вводить в течение каждого

часа до 1000 мл 0,25 % раствора и до 400 мл 0,5 %.

Для проводниковой и эпидуральной анестезии используют 1-2 % растворы до 20-25 мл.

Для спинномозговой используют чаще 2-3 мл 5 % р-ра.

Для лечения геморроя, трещин заднего прохода назначается ректально.

Форма выпуска: 0,25 % и 0,5 % растворы в ампулах по1;2;5;10и20мли1%и2% растворы

по 1; 2; 5 и 10 мл; 0,25 % и 0,5 % стерильные растворы новокаина во флаконах по 200 и 400 мл;

5 % и 10 % мазь; свечи, содержащие по 0,1 г новокаина.

Ксикаин — Хусатит, Шоса/пит

По интенсивности и продолжительности действия превосходит новокаин. Для терми-

нальной анестезии в отоларингологии, эндоскопии, акушерстве, гинекологии, дерматологии

лидокаин используют в виде аэрозоля (10 % р-р) и в виде 1-2 % растворов. 1-2 % растворы

применяются в клинике ЛОР и офтальмологии. Для инфильтрационной анестезии применя-

ют 0,25 % раствор не более 1000 мл и 0,5 % не более 500 мл на операцию. Для проводнико-

вой анестезии используют 0,5-1-2 % растворы до 50 мл, для спинномозговой — 5 % раствор.

Широко используется в качестве противоаритмического средства — вводится внутривенно

струйно и капельно.

Форма выпуска: Раствор для инъекций 0,5 %, 1 %, 2 %, 5 % и 10 % (1 мл — 0,005 г, 0,01 г,

0,02 г, 0,05 г и 0,1 г) в ампулах и флаконах; дозированный аэрозоль для наружного применения

(1 доза — 0,01 г); дозированный аэрозоль для местного применения (1 доза — 4,8 мг). В ампу-

лах по 2 мл 2 % раствора.

Бупивакаин — ВирЫаса'те*. Маркаин — Магсат*

Обладает хорошо выраженным длительным анестезирующим действием. Эффект насту-

пает через 2-20 минут после введения, может продолжаться до 7 часов. После окончания ане-

стезии наступает фаза анальгезии.

Применяется для инфильтрационной анестезии в виде 0,25 % раствора, проводниковой —

0,5 %, эпидуральной и спинномозговой — 0,25-0,5 %.

Чаще других местных анестетиков вызывает побочные реакции.

форма выпуска: ампулы по 4 мл 0,5 % раствора, флаконы по 20 мл 0,25 % и 0,5 % раство-

ров.

Артикаин — Articaine*. Ультракаин Д-С — Ultracain D-S

Содержит в 1 мл артикаина гидрохлорида 40 мг и адреналина гидрохлорида 6 мкг.

Сочетание местного анестетика с сосудосуживающим средством позволяет удлинить

действие анестетика и уменьшить кровопотерю!

Продолжительность действия — 45 минут через 0,5-3 минуты после введения. Широко

используется в стоматологии.

форма выпуска: ампулы по 2 мл 4 % раствора; 1 %и 2 % р-ры в амп. По 5и 20 мл.

Ультракаин Д-С форте — Ultracain D-S forte

Содержит в 1 мл артикаина гидрохлорида 40 мг, адреналина гидрохлорида 12 мкг. Эффект

наступает также через 0,5-3 минуты, сохраняется 75 минут.

Максимальная доза артикаина — 7 мг/кг.

Форма выпуска: 4 % раствор в ампулах по 2 мл.; картриджи по 1,7 мл.

Мегшвакаин —Mepivacaine*. Мепивастезин, Оптокаин, Скандонест

Используется для проведения терминальной, проводниковой и инфильтрационной ане-

стезии в стоматологии

Форма выпуска: раствор 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 % по 1,7 мл, 1,8 мл в картриджах__

Побочные эффекты местных анестетиков:аллергические реакции, особенно опасен

анафилактический шок, поэтому перед проведением местной анестезии необходимо снять

аллергоанамнез и провести пробу на чувствительность организма к препарату, выбранному

для анестезии. Также могут наблюдаться головная боль, двигательное возбуждение, тремор,

судороги, снижение артериального давления, нарушение сердечной деятельности и др.

В стоматологической практикечаще используют следующие местные анестетики: бупи-

вакаина гидрохлорид, мепивакаин; препараты с добавлением адреномиметиков: ультракаин

Д-С, ультракаин Д-С форте. Препараты лидокаин и новокаин используются редко.

Применение местных анестетиков с лечебной целью

Кардиология — противоаритмическое действие (ЫЛосатит 2 % раствор в/в капельно) при

желудочковых аритмиях, а также нарушениях ритма, вызванных интоксикацией (отравлени-

ем) препаратами наперстянки, для профилактики фибрилляции желудочков при инфаркте

миокарда.

Для растворения антибиотиков (ЫЛосатип, Шуосатит — 0,25-0,5 % раствор).

Местные анестетики (Моуосатит, Виргуасатит) используются также как болеутоляющие

и лечебные средства при травмах и различных заболеваниях в виде вагосимпатической, пара-

вергебральной, паранефральной блокад (0,25 %-0,5 % р-ры).

Иногда раствор новокаина (не более 5 мл 1 % раствора) вводят внутримышечно при лече-

нии гипертонии, спазмов периферических сосудов. Для лечения язвенной болезни желудка и

12-перстной кишки раствор назначают внутрь (0,25 %-0,5 % растворы столовыми ложками).

 

2. Засоби, іцо покращують мозковий кровообіг. Класифікація. Фармакологічні ефекти. Показання до застосування. Побічні ефекти.

 Просмотров 567

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!