Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фіскальна політика і дефіцит бюджету. Структурний і циклічний дефіцити бюджетуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Державний бюджет – це баланс доходів і витрат держави. Загальний обсяг доходів і видатків в країні іменується – консолідованим або зведеним бюджетом.

За рівнями господарювання зведений бюджет складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

За цільовим призначенням бюджет поділяється на загальний та спеціальний фонди (згідно з Бюджетним Кодексом).

Перевищення видатків над доходами бюджету утворює бюджетний дефіцит. Для збалансування бюджету існує три підходи :

1) Збалансування бюджету на щорічній основі, коли кожного фінансового року доходи бюджету дорівнюють видаткам. Цей підхід характерний для командно-адміністративної економіки;

2) Збалансування бюджету на циклічній основі, коли в періоди циклічних спадів і застосування фіскальної експансії з’являються дефіцити, які покриваються бюджетними профіцитами, що виникають в період економічного піднесення (кейнсіанській підхід).

3) Збалансування бюджету на довгостроковій основі, коли після різкого зниження податків економіка поступово збільшує темпи економічного зростання і початковий дефіцит згодом змінюється профіцитом бюджету (теорія функціональних фінансів економіки пропозиції).

Види бюджетних дефіцитів

Розрізняють циклічний та структурний дефіцити бюджету. Циклічний виникає при спаді економіки, а структурний існує навіть при піднесенні та повній зайнятості, його причинами служать:

1) Різке зниження податків;

2) Перевитрати бюджетних коштів на інвестування, оборону, соціальні потреби;

Бюджет України 2004 року

Доходи бюджету становлять 60,7 млрд. грн., в тому числі :

- загальний фонд 47,9 млрд. грн.

- спеціальний фонд 12,8 млрд. грн.

Видатки бюджету складають 64,2 млрд. грн., в тому числі :

- загальний фонд 51,6 млрд. грн.

- спеціальний фонд 12,6 млрд. грн.

Законом України “Про державний бюджет на 2004 рік” затверджено граничний дефіцит бюджету у сумі 3,4 млрд. грн., в тому числі :

- загальний фонд 2,9 млрд. грн.

- спеціальний фонд 0,5 млрд. грн.

Світовою практикою гранична межа дефіциту встановлюється у розмірі 3% до ВВП.

Управління державним боргом і дефіцитом.

На проблему управління бюджетним дефіцитом і державним боргом існує дві основні точки зору. За кейнсіанським підходом необхідно:

1) Проводити чисту фіскальну політику для покриття бюджетного дефіциту, тобто використовувати поточні надходження від податків;

2) Чисту фіскальну політику можна доповнити грошово-кредитною таким чином, щоб дефіцит покривався за рахунок додаткової емісії ОВДП, а основним їх покупцем був центральний банк.

Монетаристи виступають за використання комбінованої фіскально-монетарної політики:

1) Бюджетний дефіцит слід покривати переважно шляхом емісії облігацій державної позики;

2) Випущені облігації реалізуються на відкритому ринку цінних паперів. Їх купують комерційні банки та інші господарюючи суб’єкти. центральний банк держави при цьому виступає лише посередником між міністерством фінансів, як продавцем, та суб’єктами економіки, як покупцями ОВДП.

Щоб уникнути ефекту витіснення центральний банк надає ліквідність у банківську систему через інші канали, наприклад через рефінансуваня комерційних банків. Він використовує також ОВДП для регулювання грошової пропозиції на внутрішньому грошовому ринку, проводячи час від часу продаж або купівлю ОВДП.

Цілі і інструменти монетарної політики.

Монетарна полі́тика (англ. Monetary Policy) — політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.

Монетарна політика може бути стимулюючою (експансивною) у разі пом'якшення монетарних умов, зазвичай, зниження відсоткових ставок (або ж збільшення темпів зміни пропозиції грошей понад усталений рівень). Експансійна політика використовується для подолання рецесії, оскільки призводить до зростання сукупного попиту, таким чином стимулюючи економічне зростання та знижуючи рівень безробіття. В звичайний час подібна політика призводить до прискорення інфляції.

Види монетарної політики

Інфляційне таргетування. Ціллю є рівень інфляції (зазвичай в межах 2-4%). Основний інструмент - короткострокова відсоткова ставка центрального банку (овернайт, одно-, двотижнева).

Таргетування рівня цін. Ціллю є досягнення певного значення рівня (наприклад, досягти рівня цін в 120% в порівнянні з базовими 100% на поточний рік). Основний інструмент - короткострокова відсоткова ставка центрального банку (овернайт, одно-, двотижнева).

Монетарне таргетування. Ціллю є рівень інфляції. Основний інструмент - пропозиція грошей центральним банком.

Таргетування обмінного курсу[2]. Ціллю є рівень обмінного курсу національної валюти по відношенню до певної стабільної валюти. Задля досягнення цілі по величині обмінного курсу центральний банк використовує політику інтервенцій на валютному ринку (купівлю або продаж іноземної валюти).

Змішаний підхід. Основна ціль чітко не визначається, використовуються як досягнення цілі по інфляції так і по рівню безробіття. Основний інструмент зазвичай процентна ставка центрального банку.

Інструменти монетарної політики: Норма обовязкового резервування, Облікова ставка,

Відсоткові ставки: ставки рефінансування центрального банку Обмінний курс: жорстка привязка до іноземної валюти, коридор обмінного курсу, траєкторія щодо обмінного курсу, керований плаваючий курс, вільно плаваючий курс

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 587

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!