Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сукупна пропозиція та рівновага товарного ринкуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Наступним елементом рівноваги товарного ринку є сукупна пропозиція. Сукупна пропозиція – реальний обсяг виробництва України, який може бути виготовлено при різних рівнях цін Р. Сукупна пропозиція являє собою грошову величину усіх кінцевих товарів і послуг, представлених до продажу приватним і державним секторами економіки. Між обсягом пропозиції та рівнем цін складається пряма залежність. Іноді цю залежність можна подати у вигляді лінійної функції:

Уs = c + d ∙ P (3.4)

Уs – обсяг сукупної пропозиції в грошових одиницях;

Р – дефлятора у відсотках;

d – коефіцієнт еластичності пропозиції за цінами як відношення ;

с – автономна пропозиція, тобто обсяг пропозиції при гіпотетичному нулювому рівні цін.

Однак на практиці не існує одностайності серед різних шкіл макроекономіки щодо еластичності пропозиції за цінами. Крива сукупної пропозиції AS має вигляд:

На мал. 3.3 подано криву AS, яка змінює свою еластичність щодо цін у короткостроковому періоді протягом ділового циклу. AS містить такі ділянки:

Горизонтальний відрізок (до точки Уа). Він характерний для фази економічного спаду, коли незайнятою є значна частина робочої сили і виробничих потужностей, тому збільшення виробництва тут відбувається шляхом скорочення циклічного безробіття та залучення надлишкових виробничих потужностей. Залучені ресурси недорогі, тому збільшення реального випуску У відбувається без зростання цін. Цей відрізок ще називається кейнсіанським, оскільки Кейнс та його послідовники наполягали на жорсткості цін в короткостроковому періоді. Причиною цього виступає ефект меню: часта зміна цін для підприємців пов’язана з додатковими витратами. Наприклад, при швидкій зміні цін власник ресторану щодня повинен передруковувати своє меню і нести додаткові витрати.

Проміжний відрізок характерний для фази пожвавлення (від Уа до Уf).

Уа – точка виходу з кризи.

Уf – точка повної зайнятості.

Галузі економіки нерівномірно виходять зі спаду, до виробництва залучаються все більш дорогі виробничі ресурси, тому збільшення обсягу пропозиції У супроводжується паралельним зростанням цін.

Вертикальний (класичний) відрізок притаманний економічному буму. Оскільки спостерігається повна зайнятість Уf і виробляється потенційний ВВП, то спроби збільшити обсяг виробництва у короткостроковому періоді наражаються на небезпеку зростання цін. Обсяг виробництва У при цьому не збільшується.

Загалом, крива сукупної пропозиції побудована виходячи з витрат на одиницю продукції, тому збільшення витрат спричиняє від’ємний шок пропозиції, а крива AS зсувається вліво. При зменшенні витрат на одиницю продукції спостерігається позитивний (додатній) шок пропозиції, AS зсувається вправо.

До нецінових факторів сукупної пропозиції належить:

1) зміна вартості виробничих ресурсів:

а) наявність внутрішніх ресурсів (землі, праці, капіталу);

б) ціни на імпортовані ресурси;

в) стан монополізації ресурсних ринків;

2) зміни у правових нормах:

а) зміна непрямих податків;

б) запровадження та скасування субсидії;

в) зміна характеру анти циклічного регулювання економіки.

 

Макроекономічна рівновага

Макроекономічна рівновага на товарному ринку – стан економіки, коли сукупний попит і сукупна пропозиція збалансовані. Графічно рівновага знаходиться у точці перетину кривих AD та AS, причому рівноважний стан спостерігається на кожному з відрізків кривої AS.

Обсяг виробництва У у точці перетину кривих називається рівноважним. Рівень цін, що відповідає рівновазі AD та AS також є рівноважним.

Збільшення сукупного попиту та зсув AD вправо по горизонтальному відрізку AS відбувається без підвищення загального рівня цін. Аналогічний зсув AD вправо на проміжному відрізку AS означає зростання номінального продукту Р∙У, як за рахунок фізичного обсягу, так і шляхом підвищення цін. Рівновага на вертикальному відрізку показує, що подальше збільшення сукупного попиту та зсув AD вправо буде супроводжуватися лише інформаційними процесами, оскільки економіка працює на межі виробничих можливостей і подальше зростання реального випуску в короткостроковому періоді неможливе.

При скороченні сукупного попиту і зсуві AD вліво може не відбутися зниження загального рівня цін, бо в економіці спостерігається дія ефекту храповика. У механіці – це пристрій, який обертається лише в один бік. По аналогії, ціни мають властивість здебільшого до зростання. Графічно переміщення AD вліво супроводжується зсувом AS вгору.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 585

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!