Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Динаміка загального рівня цін. Національний і реальний ВВППоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Національний продукт суспільства обчислюється у грошових одиницях і змінюється з перебігом часу за рахунок змін у фізичному обсязі та в результаті змін у цінах на продукцію. Для вимірювання загального рівня цін застосовуються кілька індексних показників:

1. Індекс цін кінцевої продукції, які свідчать про зміну загального рівня цін за сукупністю кінцевих товарів і послуг, що входять до складу ВВП. Для його обрахунку виконуємо наступні операції:

а) віднайдемо номінальний обсяг виробництва.

(1.8),

де Yn- обсяг ВВП поточного періоду обчислені у фактично діючих цінах (номінальний ВВП),

Рi1- ціна одиниці і-го товару у поточному періоді (фактична або діюча ціна),

Qi1- фізичний обсяг виробництва і-го товару у поточному періоді.

б) реальний ВВП

(1.9),

де Yr - реальний ВВП або обсяг кінцевої продукції вироблених у поточному періоді та обчислений в цінах базисного періоду,

Pi0- ціна одиниці і-го товару у базисному періоді.

в) індекс цін кінцевої продукції

(1.10),

де I p- індекс цін кінцевої продукції як показник зміни загального рівня цін у поточному періоді порівняно з базисним.

За методологією обрахунку це індекс Пааше, оскільки вагами виступає обсяг виробництва поточного періоду. Можливі три варіанти значення цього індексу:

Ip >1, економіці спостерігається інфляція, тому для отримання реального ВВП необхідно дефілювати (зменшити) номінальний ВВП на величину цінової складової. У такому разі індекс цін називається дефлятором ВВП.

Ip < 1. В економіці відбувається дефляція і реальний ВВП виявляється більшим номінального . У такому разі індекс цін відіграє роль інфлятора ВВП.

Ip= 1, загальний рівень цін залишається незмінним.

2.Індекс споживчих цін -це показник , який свідчить про зміну цінової ситуації на товари і послуги, що входять до складу споживчого кошика.

(1.11),

де IPC- індекс споживчих цін , який показує у скільки разів зменшилась вартість споживчого кошика у поточному періоді порівняно з базисним.

До складу споживчого кошика в Україні належать понад 400 найменувань споживчих товарів і послуг. Індекс споживчих цін в Україні є основним вимірювачем інфляції і називається індексом інфляції. Наприклад, за 2003р.

рівень інфляції дорівнював 108,2 % - це означає , що ціни зросли на 8,2 %.

IPC обчислюється за методологією індексу Ласпейреса. Перевагою IPC є

оперативність його підрахунку , однак коло товарів і послуг , яке він охоплює , значно менше ніж для дефлятора.

3.Темпи інфляції визначені за дефлятором ВВП і за IPC неоднакові оскільки ці індекси різні за охопленням цін та методологією обрахунку. Тому темп інфляції часто визначають за допомогою індексу Фішера .

4.Для вимірювання динаміки цін використовуються також деякі галузеві індекси . Наприклад, індекс цін виробників промислової продукції, індекс цін сільськогосподарської продукції і т.д.

Усі наведені індекси можуть бути представлені будь-якими відносними показниками динаміки

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 784

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!