Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Андайғылыми-техникалы құралдарды қолданурұқсат етілгенболып саналады-Егер тiкелей заңмен қарастырылған немесе оның нормалары мен принциптерiне қайшы келмесе

-егер ғылыми жағынан көлемді болса

-егерқылмыстықсотiсiнжүргiзутиімділігінқамтамасызететінболса

Ылмыстық процесті растау үшін ғылыми–техникалық құралдарды кім қолдана алады?

-қылмыстық процесті жүргізуші орган

-Эксперт

-маман иесі

Андай жағдайда алдын алу шаралары өзгертіледі немесе алынып тасталады?

-Алдын алу шарасына өзгерістер енгізу немесе жою бойынша, қылмыстық iзге түсу шешімін даулау,шағымдану Кодексте белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырылады

- Алдын алу шарасын жою немесе өзгерту қылмыстық процесті жүргізуші органның дәлелдi қаулысымен жасалған болса

-алдын алу шараларын жою немесе өзгерту тергеу, уәкілетті ұстау, күдіктінің үйқамауға алу жағдайында жасалса прокурордың келісімімен қылмыстық қудалау органының дәлелді шешімі негізделіп жасалады

35) Қауіпсіздік шараларына қайсылары тиесілі:

-Ешқайда шықпау және тиісті мінез құлық таныту туралы қолхат

-Жеке қауіпсіздік -әскери бөлім жауынгерлерінің командирін қадағалау

36) Құжаттар дәлелдеме ретінде танылады, егер:

-Егер, ұйымдармен, лауазымды адамдармен, азаматтармен мәлімделген және куәландырылған ақпараттар қылмыстық іс үшін маңызды болса

-Жазбаша немесе басқа нысанда жазылған ақпаратты қамтитын құжаттар

-құжаттар заттай дәлелдемелер белгілері бар кезде, сақтау кезеңі ішінде қалады

37) Қылмыс жасады деген күдікпен ұсталған, қандай жағдайда босатылуы тиіс:

-Қылмыстық құқық бұзушылық жасалғанда күдік расталмады

-күдіктіні қамауға алу шарасын қолдануға ешқандай негіз жоқ

-Тұтқындау ҚР Қылмыстық кодексінің талаптарына сай емес орындалса
МММММММММММММММММММММММ

1) Маман болып танылады:

-дәрігер

-арнаулы білімі бар, іс қорытындысына мүдделі емес адам

-педагог

2) Маман қылмыстық іс бойынша қатыстырылмайды:

-осы ic бойынша жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болса, не куә ретінде шақыртылса

-егер оның біліктілігінің төмендігі белгіленсе

-процеске қатысушылардың біреуінің жақын туысы болса

Маманға және сарапшыға қылмыстық іс жүргізу кезінде өтелетін құн

-Оларға тиесілі химиялық реактивтер

-пайдаланған коммуналдық қызметтері

-машина уақытын тұтынғаны

Мынадай қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары қылмыстық процесті жүргізетін органмен қабылданады

-Айыпталушы туыстарыныңжазбаша( ауызша ) өтініші негізінде

-Куәгерлердің жазбаша( ауызша ) өтініші негізінде

-Жәбірленушінің отбасымүшелерінің жазбаша( ауызша ) өтініші негізінде

ППППППППППППППППППППППП

1) Прокурор құқылы:

-істі өзінің іс жүршізуіне қабылдап,тергеуді өзі жүргізуге

-сотқа дейінгі ic жүргізудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыруға

-тергеу істі өзінің ic жүргізуіне қабылдап, тергеушінің өкілеттігін пайдалана отырып жеке өзі тергеу жүргізуге

2) Прокурор сезіктіге, айыпталушыға немесе олардың іс-қимылы үшін мүліктік жауаптылықта болатын тұлғаға талап қоюға құқылы мүдделерін қорғау үшін:-дәрменсіз күйіне байланысты талап арыз беру құқықығын өз бетінше пайдалануға мүмкіндігі жоқ жәбірленушінің

-күдіктіге,айыпталушығы тәеулді болу себебінен,өз бетінше талап арыз бере алмайтын жәбірленушінің

-Мемлекеттің

3) Прокурордың тергеушіге нұсқауы:

-орындалуға міндетті

-міндетті, бірақ жоғары тұрған прокурорға шағымдану мүмкін

-орындалуы міндетті, бірақ жоғары тұрған прокурорға шағым жасалуы мүмкін

4) Процесстік шығындар келесілерден тұрады:

-тұрақты табысы жоқ куәгерлерге, жәбірленушілерге және олардың жеке өкілдеріне төленген соммадан

-заттай дәлелдерді сақтау мен қайта жөнелтуге кеткен соммадан

-куәлар, жәбірленушілер мен олардың жеке өкілдеріне, сарапшыларға, аудармашыларға және куәгерлерге төленген соммадан


 

ССССССССССССССССССССС

1) Судья қылмыстық істі қарауға қатыса алмайды, егер ол:

-осы ic бойынша жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болып табылады, шақырылды не куә ретінде шақыртылса

-қандай да бір процеске қатысушының жақын туысы болса

-ҚІЖК сәйкес соттылығына жататын соттың судьясы болмаса

2) Судья қылмыстық істі қарауға қатыса алмайды, егер ол:

-осы ic бойынша судья ретінде қатысса

-тергеу судьясының қаулыларына шағымдар, наразылықтарды қараған болса

-бұл істе судьяның жеке мүддесінің болуына бар деп есептеуге өзге де мән жайлар болса

3) Сарапшы қылмыстық іске қатыса алмайды, егер:

-Сараптық жұмыстарда, қылмыстық іске байланысты оның хабарсыздығы айқындалса

-Егер ол тексеріс немесе тексеріске байланысты істер жүргізіп жүріп, оның қылмыстық іске қатысы бары анықталған жағдайда

-Анықтаушының қызметтік құзіретінде жүрсе

4) Соттық іске қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігі жүктеледі:

-Құқық қорғау органдарына -Сот үкіміне -Қылмыстық істі тергеуші

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

1) Тек сот қана:

-адамды қылмыстық құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп тануға және оған жаза тағайындауға

-адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын не мәжбүрлеп тәрбиелік ықпал ету шараларын қолдануға

-күзетпен ұсталмайтын адамды сот-психиатриялық және (немесе) сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыруға

2) Тергеу судьясының өкілеттіктері:

-күзетпен ұстауды санкциялау

-үйқамақты санкциялау

-кепілді қолдану

3) Тергеу судьясы:

-сот төрағасымен осы соттың судьялары қатарынан таңдалатын бірінші сатыдағы сот судьясы

-қылмыстық сот өндірісінің қатысушы тұлғалардың құқықтары,бостандықтары мен мүдделерінің сақталауын сот тарапын бақылайды

-жеке адамның құқықтары,бостандықтары мен мүдделерін қозғайтын тергеу іс әрекеттерін санциялайды

4) Тергеу судьясы өкілеттігін жүзеге асырудың жалпы шарттары:

-тергеу судьясы Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген ерекшеліктері мен қағидаларына сәйкес өз өкілеттігін жүзеге асырады

-тергеу судьясы өзінің өкілетігіне тиесілі сұрақтарды сот отырысын өткізусіз қарастырады

-заңды және объективті шешім қабылдау үшін, маңызы бар мән-жайларды зерттеу үшін прокурор және тисті тұлғалардың қатысуымен сот отырысын белгілейді

5) Тергеу судьясы құқылы:

-Қаралып отырған мәселе бойынша сотқа дейінгі ісөжүргізуді асыратын органдардан қосымша мәліметтер талап етуге

-Сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыратын органнан қаралып жатқан мәселе бойынша қосымша ақпаратты талап етуге

-Процеске қатысушыларды сот отырысына шақыруға және олардан қылмыстық іс бойынша қажетті ақпаратты алуға

6) Тергеу судьясы тиісті емес:

-істі мәні бойынша шешу кезінде сот қарауының нысанасы болуы мүмкін мәселелерді алдын ала шешуге

-тергеу іс-әрекеттерін жүргізу нұсқауын беруге

-Қадағалаушы прокурордың, сотқа дейінгі ic жүргізуді жүзеге асыратын тұлғалардың орнына ic-әрекеттер жасауға және шешім қабылдауға

7) Тергеу судьясы міндетті:

-күдіктінің оған байланысты заңсыз әрекеттердің орнауы туралы арызы бойынша прокурорға тез арада айтылған мән-жайлар бойынша тексеріс жүргізуді тапсыруға

-күдікті денесінде оған күш қолдануға дәлел болатын іздер табылған кезде,тез арады прокурорға тексеріс жүргізуді тапсыруға

-адам бостандығын заңсыз шектеу немесе құқықытары мен бостандықтары бұзылды деген оқиғалар белгілі болған жағдайда, жеке қаулы шығару арқылы жауапты адамдарды жаупкершілікке тартуға

8) Тергеу бөлімі бастығының өкілеттіктеріне мыналар жатады:

-тергеуді Іс жүргізуді тергеушіге тапсыру

-тергеушінің іс жүргізу әрекеттерін уақытылылығын бақылауды жүзеге асырады

-белгілі бір санаттағы істер бойынша тергеушіге нұсқаулар береді

9) Тергеу бөлімінің бастығы құқылы:

-Тергеу жүргізуді бірнеше тергеушіге тапсыруға

-тергеушіні ic бойынша ic жүргізуден шеттетуге

-айыптау актісімен қылмыстық істерді прокурорға жіберуге

10) Тергеу бөлімі бастығының нұсқаулары тергеушіге:

-орындауы үшін міндетті болып табылады, бірақ ол жөнінде прокурорға шағым жасалуы мүмкін

-орындауы үшін міндетті болып табылады, бірақ жоғары тұрған тергеу бөлімінің бастығына шағым жасалуы мүмкін

-тергеушінің дербестігін және заңда белгіленген құқықтарын шектей алмайды

11) Тергеуші міндетті:

-істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеуге барлық шараларды қолдануға

-қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған адамдарға қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға

-қылмыстық жолмен алынған мүлкін анықтауға шара қолдануға

12) Тергеушінің, соттыңшешіміменіс-әрекеттеріне шағым жасалуы мүмкін:

-Процесске қатысушылар -Халық -ұйымдар

13) Түсініктеме беру дегеніміз не:

-Қылмыстық құқықбұзушылық әрекеттері жайында ақпарат.

-Сұрастыру барысында ауызша жауап беру туралы ақпарат

-Жазбаша сұрастыру кезінде хабарланған ақпарат

14) төреші қылмыстық істі қарауға қатыса алмайды, егер ол:

-бұл жағдайда жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болса, және куәгер ретінде шақырылса

-Процеске қатысушы кез келген мүшесінің жақын туысы болса

-Қылмыстық істің қылмыстық процесуалдық кодексіне сәйкес төреші болып табылмаса


ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

1) Ұсынылатын дәлелдерге қойылатын талаптар:

-қатыстылық

-дәлдік және жеткіліктілік

-рұқсат етімділік


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!