Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бір тұлға бірнеше күдіктінің қорғаушысы бола алама?ААААААААААААААААААААААААААА

1) Алдын ала тергеу органы болып табылады:

-ұлттық қауіпсіздік органдарының тергеушілері;

-Ішкі істер органдарының тергеушілері

-Қаржы полициясының тергеушілері

2) Анықтау органдарына жатады:

- ішкі істер органдары

- қаржы полициясы органдары

- әскери полиция органдары

3) Анықтау органына жатпайды:

-сот

-прокурор

-тергеуші

4) Анықтау органы бастығының нұсқаулары анықтаушыға:

-орындауы үшін міндетті болып табылады, бірақ ол жөнінде прокурорға шағым жасалуы мүмкін

-Орындауы үшін міндетті

-шағым жасалған жағдайда да орындауы тоқтатыла тұрмайды

5) Айыпталушы - ол:

- оған қатысты прокурор айыптау актісін бекіткен тұлға

- прокурор қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекіткен және қылмыстық істі заңның тиісті бабы бойынша сотқа жіберу туралы шешім қабылданған

- оған қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру процестік келісім жасасу арқылы аяқталған адам

6) Айыпталушы құқылы:

- өзінің не үшін айыпталғандығын білуге

- айғақ беруден бас тартуға

- прокурор бекіткен айыптау актісін теріс қылық жасаған қылмыстық қудалау туралы хаттаманың көшірмесін алуға

7) Азаматтық талапкер - бұл:

- Қылмыстық құқық бұзушылықпен жеке тұлғаға мүліктік залал келтірілген және оны өтеу туралы талап етуші

- қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне зиян келтірілген және оны өтеу туралы талап теуші, заңды тұлға

- қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне зиян келтірілген және оны өтеу туралы талап теуші, жеке және заңды тұлға

8) Адвокат:

- айыпталушының өз мойнына алған қорғаудан бас тартуға құқығы жоқ

- өз қорғауындағы адамның берген шағым немесе өтініштерін кері қайтарып алуға құқығы жоқ- өзінің қорғауындағы адамның жағдайын нашарлатуға бағытталған ұстанымын атқаруға құқығы жоқ

9) Айыпталушының қорғаушыдан бас тартуын қылмыстық процесті жүргізуші органның қабылдауына болмайды:

- Егер айыпталушы сот ісі жүргізілетін тілді білмесе

- Егер айыпталушы кәмелетке толмаса

- егер адамға жазалау шарасы ретінде өмірі бойына бас бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленуі мүмкін болса

10) Айыптау тарабының толық субъектілер тізімін атаңыз:

-Анықтау органының бастығы, тергеу бөлімінің бастығы, анықтаушы

-Тергеуші, азаматтық талапкер мен оның өкілдері

-Анықтау органының бастығы, тергеу бөлімінің бастығы, жеке айыптаушы мен олардың өкілдері

11) Аудармашы қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатыса алмайды:

-осы ic бойынша жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болса, не куә ретінде шақыртылса

-егер оның біліктілігінің төмендігі белгіленсе

-процеске қатысушылардың біреуінің жақын туысы болса

Азаматтық талаптарды қарау барысында келесілерге назар аударылады

-залалды өтеу негіздеріне

-залалды өтеу шарттарына

-залалды өтеу көлеміне

Азаматтық талапты қарастыра сот мынадай үкім шығарады

-Азаматтық талапты толығымен немесе ішінара-Азаматтық талапты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім

-азаматтық талапкердің талабын қанағаттандыру құқығын, азаматтық талап қою және беру, оның мөлшері туралы мәселені соттың қарауына беру

Азаматтық талапты қарау қорытындысы бойынша қылмыстық істе сот келесі шешімдердің бірін шығарады

-Азаматтық талап бойынша бас тартуды қабылдау туралы, іс жүргізуді қысқарту туралы

-бекіту туралы бітімгершілік келісімді немесе дауды медиация тәртібімен азаматтық талап бойынша іс жүргізуді қысқарту

-азаматтық талап қоюды қараусыз қалдыру

Азаматтық талапкер - бұл

-жеке немесе заңды тұлға қылмыспен мүліктік залал талап етуші және оны өтеу туралы

-қылмыспен мүліктік залал үшін оны өтеу туралы талап етуші жеке тұлға

-қылмыспен мүліктік залал үшін оны өтеу туралы талап етуші заңды тұлға

Алдын алу шарасы ретінде қамауға алу судьяның санкциясы бойынша тек күдіктіге, айыпталушыға, қылмыс жасаған айыпталушыға заң жүзінде кем дегенде 5 жыл көлемінде бас бостандығынан айырылу жазасы берілген кезде ғана қолданылады.Қандай ерекше жағдайларда алдын алу шарасы ретінде қамауға алу күдіктіге, айыпталушыға, қылмыс жасаған айыпталушыға заң жүзінде 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы берілген кезде қолданылады?

-Оларға бұрын берілген алдыналу шарасын бұзған жағдайды

-Жеке басы куәландыратын құжаты болмаса

-Қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға тырысқан жағдайда

17) аудармашы қылмыстық процеске қатыса алмайды:

-бұл жағдайда жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болса, және куәгер ретінде шақырылса

-егер оның толық сәйкес еместігі анықталса

-Процеске қатысушының жақын туысы болса

БББББББББББББББББББББББББББ

Бір тұлға бірнеше күдіктінің қорғаушысы бола алама?

- егер олардың мүдделерінің арасында қайшылық болмаса,мүмкін

- екі күдіктінің келісімімен бола алады

- бола алады

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

1) Дәлелдеу процессі- бұл органның қылмыстық істі жүргізуі,ол бағытталған:

-Жинақтауға

-Зерттеуге

-Бағалауға және дәлелдемелерді жинақтауға

Дәлелде неден тұрады?

-Дәлелдері жинау

-Дәлелдерді бағалау

-Дәлелдерен танысу

3) Дәлелдерді жинау келесілерден тұрады:

-Дәлелді шығару(обнаружить)

-Дәлелдерді бекіту

-Дәлелдерді жою


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!