Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Зробити фонетичний, морфологічний та морфемний аналіз виділених слів



Чи задумувався ти над тим чому не вмирають народні казки? А безсмертні вони тому що в них живе не вмирає сам народ його мудрість віра і незгасаюче працелюбство його джерельна совість та іскрометний жарт. Бо вони упродовж віків були і залишаються чарівними проповідниками доброти і милосердя яких сьогодні так болісно не вистачає у людських взаєминах. Створювані за сивої давнини казки як і вся усна народна творчість переказувалисяіз вуст в уста від одного оповідача до другого передаючи аромат свого часу змальовуючифольклорний портрет тої місцевості де розповідалися. Перегортаючи сторінки улюблених казок ти зрозумієш що казки то наші великі вчителі що спочатку виховують а вже потім розважають.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ЗМ ІІІ

1. Скласти опорні схеми „Види складних речень”, „Розділові знаки в різних типах складних речень”.

2. Розробити тестові завдання до тем „Синтаксис складного речення”, «Складносурядне речення», «Складнопідрядне речення», «Безсполучникове складне речення», «Багатокомпонентні складні речення», «Період» (для самоконтролю).

 
 


3. Дібрати тексти з творів сучасної української літератури, виписати з них різні види складних речень, виконати повний синтаксичний аналіз кожного типу складного речення (за умови наявності усіх типів у тексті).

Тема для самостійного опрацювання

ТЕМА. БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ.

ПЛАН

1. Розділові знаки в багатокомпонентних складнопідрядних реченнях.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. - К., 1993. - С.
  2. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1989.
  3. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови.-К., 1995
  4. Сучасна українська літературна мова. /За ред. М.Я.Плющ.- К., 1994.
  5. Український правопис.- К.,1993, § 118, 119, 121.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

· Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою.

· Підготувати опорні таблиці до теми.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

ТЕМА. СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ. ПУНКТУАЦІЯ.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Загальне поняття про складні синтаксичні конструкції, їх ознаки та різновиди.

2. Складні синтаксичні конструкції з сурядністю та підрядністю, їх основні моделі.

3. Складні синтаксичні конструкції із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком.

4. Пунктуація в складних синтаксичних конструкціях.

5. Синтаксичний аналіз складних синтаксичних конструкцій.

6. Основи пунктуації української мови Принципи пунктуації.

7. Система розділових знаків в українській мові Використання засобів пунктуації для вираження емоційно-змістових відтінків речення.

8. Розділові знаки в кінці речення. Загальні правила вживання крапки, трьох крапок, знака оклику та знака питання.

9. Розділові знаки в простому реченні:

• тире між підметом та присудком;

• тире між різними членами речення на місці пропущеного члена речення;

• розділові знаки в реченнях з однорідними членами;

• розділові знаки в реченнях з узагальнюючими словами;

• розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями, прикладками, додатками, обставинами:

• розділові знаки в реченнях з уточнюючими, пояснюючими та приєднувальними членами речення.

10. Розділові знаки в складносурядному реченні:

• кома та крапка з комою в складносурядному реченні;

• тире в складносурядному реченні.

11. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

12. Уживання коми, крапки з комою, тире та двокрапкн в безсполучниковому складному реченні.

13. Розділові знаки в реченнях зяк, мов, нібитощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис.-К. 1993.

2. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1989.

3. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. - К., 1995.

4. Сучасна українська літературна мова. /За ред. М.Я.Плющ.-К., 1994.

5. Сучасна українська літературна мова./За ред. О.Д.Пономарсва.- К.,1994.

6. Слинько І.І.,Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання.-К.: Вища школа, 1994.

7. Український правопис.-К., 1993.- § 118, 119, 121.

8. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К., 1993.-С. 311 -312.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Вивчити теоретичний матеріал за планом практичного заняття, повторити теоретичнитй матеріал попередніх занять.


Просмотров 579

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!