Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Запишіть речення. Побудуйте структурні схеми до них. Дайте загальну характеристику. Зверніть увагу на сполучні засоби1. Хочеш знати, чим справді було те, що так колись пишно цвіло, що на серце наводило чари... (Л. Укр.).

2. Кожному призначена межа, де порветься тихою струною муками натягнута душа. (Сим.)

3. І не збагну ніколи, як вмістилось Моє життя в маленькім слові хліб.(Зтв. Павл.)

4. Переконатися попробуй сам, Чи міцно думки цвях сидить у слові.

5. Кому правди не треба, тому й честь не потрібна (Н.тв.)

6. Треба знати, який шлях обрати і вкласти в працю всю свою душу.

7. Віру, напевне, схвилювала його своєрідна сповідь, чому він став саме словесником, і дівчина пригадувала щось своє з далекого дитинства, як наспівувала їй колискових пісень мати... (З тв. І. Цюпи)

3. 3робити фонетичний та морфологічний розбір виділених слів.

Учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення в складний світ людини, яке ніколи не припиняється. В.Сухомлинський

4. Переписати і вивчити схему синтаксичного аналізу складносурядного речення.

5. Випишіть з тексту складносурядні речення. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Промінням сонячним була напоєна кожна билинка, вулиці пронизані з краю в край, садки стояли у вибухах світла. Люди несли сонце на обличчях, на устах, в очах, і їхні погляди були зіткані з доброго сонячного світла – карого, зеленого, синього. Не грушки жовтіли на гіллі, а воскові дзвоники, наповнені тугим світлом; і так само качани кукурудзи горіли дзвінкими зернами світла; і так само шипшина на горбках сміялась ягодами живого, неповторного світла.

Ніяких кольорів не пошкодувала осінь для придніпровського села, й вони – вишневі, багряні, жовті, пурпурні, червоні, сині – були живим витвором живої землі. (Є.Гуцало)

6. Запишіть речення. Поставте, де потрібно, розділові знаки, поясніть їх уживання. Накресліть схеми речень, дайте їх загальну характеристику.

1. Біля моря добре думається і звичайні слова набирають таємного й великого змісту (Ю. Яновський). 2.В провулках поміж тинами клубочилась темрява але небо було світле й зоряне (Г.Тютюнник). 3. І вже в минулім можна все збагнути і вже нема в майбутнім таємниць! (Є. Плужник). 4. По небу тільки виблискували зорі та земля світила своїм білим снігом (Панас Мирний). 5. А чи мені рушнички давати а чи мені іншого шукати (Н.тв.). 6. Без хліба немає життя але й без пісні незмога його уявити (П.Загребельний). 7. Чи то волошковий вінок цвіте навкруг не одцвітає чи то тракторів легкий димок у далеч вітер заплітає (М.Нагнибіда). 8. Стояла мряка над землею а ми очима і душею ловили промені у млі (Олександр Олесь). 9. Скільки ж то сили і скільки ж то муки! (М.Рильський). 10. Обережно проминаємо густі зарослі і очам відкривається рівний та широкий лан (Ю.Збанацький).

7. Скласти опорну схему «Види складносурядних речень».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Написання реферату „Історія вивчення складного речення в лінгвістиці”

Із періодики випишіть складносурядні речення, які б ілюстрували вираження різних значень у них. Поясніть вживання розділових знаків.

Тема для самостійного опрацювання.

Тема 1. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Теоретичні питання:

1. Розділові знаки в складносурядному реченні.

Основні лінгвістичні терміни:

Складне речення, формально-синтаксична структура складного речення, семантико-синтаксична структура складного речення, комунікативна організація складного речення, складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове складне речення, складна синтаксична конструкція.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бевзенко С.П. та ін. Сучасна українська мова: Навч. посібник / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. – К.: Вища школа, 2005. – 270 с. – С. 170 – 174

2. Вихованець І-Р. Граматика української мови. Синтаксис.-К. 1993.

3. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1989. – 334 с. – С. 283 - 286

4. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. - К., 1995.

5. Сучасна українська літературна мова. /За ред. М.Я.Плющ.-К., 1994 – 430 с. – С.372 – 374.

6. Сучасна українська літературна мова./За ред. О.Д.Пономарева.- К.,1994 - 399 с. –С. 305 – 311.

7. Український правопис.-К., 1993.- § 118, 119, 121.

8. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К., 1993.-С. 300 - 305.

Завдання для самоперевірки:

Опрацювати теоретичний матеріал за рекомендованою літературою.

На основі опрацьованої літератури заповніть таблицю «Структурно-семантичні типи складносурядних речень»

1. На основі опрацьованої літератури заповніть таблицю «Розділові знаки в складносурядному реченні», кожне правило проілюструйте прикладами


Просмотров 1325

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!