Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯЛітература

До модулів

Основна

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.

2. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису. – К., 1992.

3. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

4. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова. – К., 1989.

5. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К., 1995.

6. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., 1984.

7. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української літературної мови. Проблемні питання. – К.: Вища школа, 1994

8. Сучасна українська мова. Синтаксис. / за ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.

9. Сучасна українська літературна мова /за ред. М.Я. Плющ.- К., 2001.

10. Сучасна українська літературна мова. /За ред. О.Д.Пономаріва. – К., 1994

11. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004.

Додаткова

1. Андерш Й.Ф. До питання про семантичну структуру речення // Мовознавство. – 1984. - № 5.

2. Арват Н.Н. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке. – К., 1984.

3. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. – Харків, 1980.

4. Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К., 1982.

5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис.- Донецьк, 2001.

6. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М., 1982.

7. Золотова Г.А. Почерк функционального синтаксиса русского язика. М., 1973.

8. Кадомцева Л.О. Українська мова: синтаксис простого речення. – К., 1996.

9. Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови - К., 1991.- С. 104-112.

 


Змістовий модуль 1. Cинтаксис. Словосполучення.

Просте неускладнене речення.

Практичне заняття № 1

ТЕМА. Синтаксис. Словосполучення.

Речення як основна синтаксична одиниця.

Теоретичні питання

1. Предмет і завдання синтаксису. Типи основних синтаксичних одиниць.

2. Поняття про словосполучення. Класифікація словосполучень за ступенем семантичного злиття компонентів (синтаксично вільні, синтаксично нечленовані).

3. Типи словосполучень за будовою (прості, складні).

4. Класифікація словосполучень за морфологічним вираженням головного слова (іменникові, дієслівні, прикметникові, числівникові, займенникові, займенникові, прислівникові).

5. Типи зв’язків і види відношень у словосполученні:

· узгодження (повне і неповне);

· керування (сильне і слабке, опосередковане і безпосереднє);

· прилягання.

6. Речення як синтаксична одиниця.

7. Основні ознаки речення.

8. Поняття про просте і складне речення.

9. Загальна характеристика двоскладних та односкладних, поширених і непоширених, повних і неповних речень.

10. Типи речень за метою висловлювання.

Основні лінгвістичні поняття:

Синтаксис, словосполучення, вільні словосполучення, нечленовані словосполучення, прості словосполучення, складні словосполучення, речення, просте речення, складне речення, двоскладне речення, односкладне речення, поширене речення, непоширене речення, повне речення, неповне речення, розповідні, питальні, спонукальні речення.

Завдання для самопідготовки

· Підготувати опорні таблиці до теми.

2. Виконати такі завдання:

· Визначте, які з наведених прикладів не є словосполученнями. Поясніть, чому те чи інше поєднання слів не є словосполученням: а) граматична основа; б) сполучення повнозначних слів із службовими; в) складні форми слів; г) однорідні члени речення; д) фразеологізм

Працювати сумлінно, вишивати гладдю, шанувати батьків, сад цвіте, більш гуманний, щось далеке, дівчина-студентка, буду вчитися, хочу вчитися, зобов’язаний вчитися, батько з дочкою, бити байдики, повернутися додому, батьки і діти, надзвичайно охайний, студентський квиток, книга написана, написаний лист, ні пари з уст, дехто з нас, далеко, але цікаво, на море чи в гори, мрія про щастя, в кінці травня

· Утворити складні словосполучення, поширивши головне або залежне слово (або головне і залежне водночас) простих словосполучень пояснювальними словами. Складіть твір-мініатюру, використовуючи опорні словосполучення

Зелена галявина, сюрчання коників, чудний гомін, шелест жита, перебігати з нивки, освіжати билинку, розбуркувати душу

· Випишіть із творів художньої літератури приклади можливих підтипів іменних (іменникових, прикметникових, числівникових, займенникових), дієслівних та прислівникових словосполучень, ураховуючи належність залежного слова до певної частини мови.

Зразок. Іменникові: поклик степу (ім..+ім..), подарунок на іменини (ім..+ім..з приймен), особлива сила (ім..+ прикметн), такі вітри (ім..+ займенник прикметникового походження), перші сльози (ім..+ порядковий числівник), семи пелюсток (ім..+ кільк. числ), обважнілий каштан (ім..+ дієприкм.), стежина вгору (ім.. + присл.)

· Визначити типи поданих речень. Розставити розділові знаки.

Ось і його річка що має чотири броди. Ось і принишкле село з корогвами тополь і могутні ясени над над стемнілим плотом. Ось старенькі вдовині ворітця що кигикатоть мов чайка. І під солом’яною шапкою хатина що тримає у віконцях сновійність місяця. Прикладеш до них руку і теж маєш на ній місячний посів. Він постукав у віконце щоб мати відчинила йому двері прислухався до її ходи. Та не почув більше материних кроків і ніхто не відчинив йому двері.

Як страшно людині коли їй нема кому відчинити двері. І все одно він вертаючись пізно додому стукає в це віконце з місячним маревом чи клубками темені і прислухається до материної ходи. Коли б він міг то повернув би її кроки, її руки. Якби він був маляром то намалював би її з сонцем на плечі.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

До практичного заняття 1.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 645

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!