Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Основна фінансово-господарська документація5.1. Технічний паспорт школи.

5.2. Інвентарні списки основних засобів.

5.3. Акт на відведення і закріплення земельної ділянки.

5.4. Книга складського обліку матеріалів.

5.5. Книга обліку бібліотечного фонду.

5.6. Відомості на видачу витратних матеріалів.

5.7. Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношувальних матеріалів, що знаходяться в експлуатації.

5.8. Штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу.

5.9. Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності.

5.10. Організація діяльності бухгалтерій та бухгалтерський облік здійснюється і ведеться відповідно до нормативно-правових документів Мінфіну України та Міносвіти і науки України.

 

 

Терміни зберігання ділової документації

 

N п/п Назва документа Термін зберігання
1. Книга обліку і видачі свідоцтва про базову середню освіту 75 років
2. Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту 75 років
3. Книга наказів з основної діяльності 50 років
4. Книга наказів з кадрових питань 50 років
5. Алфавітна книга запису учнів 50 років
6. Книга обліку педагогічних працівників 50 років
7. Книга обліку трудових книжок працівників 50 років
8. Книга протоколів засідання педагогічної ради 25 років
9. Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 25 років
10. Класні журнали випускних класів 10 років
11. Контрольно-візитаційна книга 10 років
12. Класні журнали 5 років
13. Журнали груп продовженого дня 5 років
14. Журнали обліку пропущених і замінених уроків 5 років
15. Особові справи учнів (після закінчення школи) 5 років
16. Журнали обліку вхідного і вихідного листування 5 років
17. Атестаційні матеріали педагогічних працівників 5 років
18. Книга записів наслідків внутрішнього контролю 5 років
19. Акти перевірок (різні) 5 років
20. Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців) випускних класів (письмові роботи, протоколи) 3 роки
21. Контрольні роботи учнів 1 рік
22. Статистична звітність відповідно до вимог держстату
23. Інвентарна книга бібліотечного фонду до ліквідації закладу

 

Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план. Він складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою. Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.

Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту".

Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи.

Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно.

Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.

Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи.

Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключають право керівників, педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково мають бути виконаними і які можна контролювати.

Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.

У 9 - 11 (12) класах необхідно практикувати здвоєні уроки з предметів, у процесі викладання яких проводяться лекції, семінарські заняття, заліки, лабораторні і практичні роботи.

Факультативні заняття, роботу гуртків, секцій, позакласні заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занять.

 


Просмотров 498

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!