Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Заповнення розділу VI "Відомості про системи спостереженьПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(моніторинг) за якістю вод, грунтів та атмосферним
повітрям у районі МВВ"

У пунктах 1-4 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується на наявність чи відсутність відповідних спостережень та
в разі наявності зазначається їхня характеристика.

 

Заповнення розділу VII "Відомості про забруднення
навколишнього природного середовища в районі МВВ"

У пункті 1 наводяться усереднені дані з протоколів останніх
спостережень (якщо вони здійснювалися) за якістю підземних та
поверхневих вод в районі МВВ.

У колонці 1 таблиці вказується показник, що вимірювався
(наприклад, вміст сухого залишку, вміст хлоридів, вміст фенолу
тощо),

у колонці 2 - гранично допустиме значення цього показника для
підземних (грунтових) вод у відповідних одиницях із зазначенням
(скорочено) нормативного документа, що його визначає,

у колонці 3 - виміряне (фактичне) значення показника в тих же
одиницях, що й у колонці 2,

у колонці 4 - якщо виміряне значення перевищує нормативне,
вказується ступінь перевищення, тобто кратне від ділення
виміряного значення показника на його нормативне значення.

Колонки 5, 6 і 7 заповнюються аналогічним чином з тією
різницею, що в них вказуються значення показника, який вимірювався
в поверхневих водах.

У разі потреби відомості про результати спостережень за
якістю підземних та поверхневих вод наводяться в окремих таблицях.

У пункті 2 наводяться усереднені дані з протоколів останніх
спостережень (якщо вони здійснювалися) за якістю грунтів в районі
МВВ. Колонки таблиці заповнюються так само і з тими ж
застереженнями, що і в пункті 1.

У пункті 2.1 в описовій формі характеризується масштаб та
дислокація забруднення, якщо воно зафіксовано.

У пункті 3 наводяться усереднені дані з протоколів останніх
спостережень (якщо вони здійснювалися) за якістю атмосферного
повітря в районі МВВ. Колонки таблиці заповнюються так само і з
тими ж застереженнями, що і в пункті 1.

 

Заповнення розділу VIII
"Порушення вимог експлуатації МВВ"

У пунктах 1-9 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується на наявність тих чи інших порушень вимог експлуатації
МВВ. У пункті 10 зазначаються інші види порушень, якщо вони мають
місце.

 

Заповнення розділу IX "Санітарно-захисна зона МВВ"

У пунктах 1, 2 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується на наявність чи відсутність санітарно-захисної зони
МВВ, у разі наявності зазначається ширина зони (у метрах) та, при
наявності даних, клас, а також вказується на те, чи витримуються
її параметри.

 

Заповнення розділу X "Ведення документації"

У пункті 1 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується
на наявність чи відсутність ведення власниками МВВ документації
щодо обліку надходження та видалення відходів і у разі наявності
зазначається якої саме.

 

Заповнення розділу XI
"Категорія екологічної безпеки МВВ"

Шляхом закреслення відповідної клітинки зазначається
категорія екологічної безпеки МВВ.

Категорію екологічної безпеки МВВ для навколишнього
природного середовища і здоров'я людини визначають органи
Мінекобезпеки на місцях разом з місцевими державними
адміністраціями на підставі даних паспорта МВВ про обсяги
накопичених відходів та клас їхньої небезпеки для людини, про
наявність у районі МВВ забруднення вод, грунтів, атмосферного
повітря та його рівень, про рівень природних та штучних засобів
(водотривкі шари порід, ізоляційні екрани тощо) відвертання
забруднення навколишнього природного середовища, про наявність та
рівень моніторингу вод, грунтів, атмосферного повітря в районі
МВВ, про особливості розташування МВВ, про рівень додержання вимог
експлуатації МВВ тощо.

МВВ не може бути віднесене до категорії А чи Б, якщо воно
характеризується однією або декількома із нижченаведених ознак:

- відсутність хоча б одного із засобів захисту навколишнього
природного середовища від забруднення, наведених у пункті 3
розділу IV паспорта МВВ (стосується тільки МВВ, вказаних у пунктах
1.1-1.3);

- наявність забруднення навколишнього природного середовища з
перевищенням нормативного значення більше ніж у 2 рази хоча б за
одним із показників (розділ VII паспорта МВВ);

- наявність порушень, указаних у пунктах 1 і 3 розділу VIII
паспорта МВВ.

 

Заповнення розділу XII "Проведення ревізій (перегляду
і оновлення) даних паспорта"

Відповідно до п.19 Порядку ведення реєстру місць видалення
відходів інформація, що міститься в паспортах МВВ, переглядається
і, при потребі, до неї вносяться зміни (за погодженням органів
Мінекобезпеки на місцях). Результати перегляду заносяться до
таблиці.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 586

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!