Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Навчальна практика під керівництвом викладача. Засвоєння способів спинення кровотечі: накладання джгута або джгута-закрутки, стискальної пов’язки, пальцевого притиснення артерії 

Засвоєння способів спинення кровотечі: накладання джгута або джгута-закрутки, стискальної пов’язки, пальцевого притиснення артерії, тугої тампонади рани, накладання кровоспинного затискача на судини і перев’язування їх у рані та на протязі (на фантомі), охолодження.

Принципи й тактика надання першої медичної допомоги під час зовнішніх і внутрішніх кровотеч, шоковий індекс, оцінювання стану хворого. Транспортування і госпіталізація. Клінічний аналіз перебігу хвороби пацієнта та аналіз медичних карток, особливості консервативного й оперативного лікування. Робота в операційній, перев’язувальній, маніпуляційній: ознайомлення з остаточним гемостазом за допомогою фізичних, хімічних і біологічних методів. Участь у проведенні інструментального обстеження і догляду за хворими в стаціонарі.

Практичні навички:

¾ клінічне визначення виду кровотечі та об’єму крововтрати;

¾ тимчасове спинення зовнішньої кровотечі механічними засобами:

• зміна положення тіла або кінцівок хворого для спинення кровотечі;

• накладання стискальної пов’язки;

• накладання джгута та джгута-закрутки;

• пальцеве притиснення артерії — плечової, сонної, стегнової, ліктьової, підколінної, скроневої, черевної;

• накладання затискача на судину;

• туга тампонада рани;

¾ накладання кровоспинного затискача на судину (на фантомі);

¾ накладання лігатури на судину (на фантомі);

¾ місцеве застосування хімічних і біологічних засобів гемостазу;

¾ застосування охолодження для гемостазу.

 

Тема 5. Тактика медичної сестри при гемотрансфузіях

ЛекціЇ

Інфузійно-трансфузійна терапія в сучасній хірургії, реаніматології та інтенсивному лікуванні.

Правові аспекти гемотрансфузій. Способи введення інфузійних речовин. Комплекс заходів з проведення гемотрансфузій. Показання, протипоказання до переливання крові та її компонентів. Основи ізосерології. Система груп крові АВ0 та система резус. Визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток та цоліклонів анти-А і анти-В реагентів. Поняття про резус-фактор. Визначення резус-належності експрес-методом стандартними антирезусними сироватками і цоліклональними D і С реагентами. Визначення якості крові та препаратів крові. Необхідні проби на сумісність еритроцитної маси донора і реципієнта. Методи і техніка гемотрансфузій. Помилки й ускладнення під час переливання препаратів крові. Догляд за хворими під час і після гемотрансфузії, лабораторний контроль. Донорство та його джерела. Необхідність обстеження донорів на вірусний гепатит, СНІД, сифіліс. Компоненти і препарати крові, їх клінічне застосування. Документація у випадку гемотрансфузій. Кровозамінники та гемокоректори. Класифікація розчинів за групами. Поняття про повне і часткове парентеральне харчування. Ускладнення в разі переливання кровозамінників, перша медична допомога при цьому. Організація служби крові в України.Навчальна практика під керівництвом викладача

 

Визначення груп крові системи АВ0 стандартними та цоліклональними сироватками анти-А і анти-В. Визначення резус-належності сироваткою анти-D. Проведення проб на сумісність крові донора та реципієнта. Визначення придатності консервованої крові та її препаратів.

Участь у визначенні групи крові та резус-належності донора і хворого, проведення проб на індивідуальну сумісність, резус-сумісність, біологічної проби. Догляд за хворими під час і після переливання крові. Участь у заповненні документації. Робота в маніпуляційному кабінеті та пункті взяття крові.

Практичні навички:

¾ визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток і цоліклонів анти-А та анти-В реагентів;

¾ визначення резус-фактора крові експрес-методом;

¾ проведення проб на сумісність еритроцитної маси донора та реципієнта (на індивідуальну та резус-сумісність, біологічної проби);

¾ догляд за хворими під час і після переливання еритроцитної маси та інших препаратів крові;

¾ ведення документації переливання препаратів крові та кровозамінників.

Тема 6. Знеболювання в діяльності медичної сестри

Лекція

Поняття про біль і знеболювання. Історія знеболювання. Анестезіологія — окрема медична спеціальність. Спільність її з реаніматологією та інтенсивною терапією. Поняття про загальне і місцеве знеболювання. Теорії наркозу. Види наркозу залежно від способів уведення наркотичної речовини. Поняття про сучасну багатокомпонентну анестезію.Основні речовини для проведення наркозу. Апаратура для наркозу та анестезіологічні інструменти. Штучна гіпотермія. Підготовка хворих до анестезії, премедикація. Клінічний перебіг наркозу та його стадії, можливі ускладнення. Тактика в разі ускладнень, їхня профілактика. Неінгаляційний наркоз, його різновиди, переваги та недоліки. Участь медичної сестри в оформленні медичної документації із загального знеболювання.

Місцеве знеболювання, механізм і види місцевої анестезії. Найпоширеніші анестезувальні засоби. Показання і протипоказання до проведення місцевої анестезії. Оснащення і техніка інфільтраційної, провідникової за методом Лукашевича—Оберста, внутрішньокісткової, внутрішньовенної та місцевої анестезії за методом О.В. Вишневського. Спинномозкова і перидуральна анестезія. Техніка проведення, протипоказання, можливі ускладнення, профілактика.

Новокаїнова блокада, її різновиди і показання до проведення. Можливості анестезіологічного забезпечення на різних етапах надання хірургічної допомоги. Участь медичної сестри в проведенні місцевої анестезії.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!