Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Электродинамикалық сынау стендіЛабораториялық жағдайда ғимараттардың, конструкциялардың моделдерін сынау жұмыстары электродинамикалық стендте орнатылады.

Олрадың ерекшеліктері:

· қоздырырылған динамикалық күшсалмақтардың жилігі (5÷10000) Гц аралығында болады;

· стендтің айналатын және үйкеліс жағдайда болатын детальдары жоқ болғандықтан осы стенд ұзақ мерзімде жұмыс істейді және өте төзімді;

Стенттің жұмыс істеу принціптері:

· тұрақты магнитті өрістің ішіне электрөткізгіштіктер орналастырсақ және одан ауыспалы ток жіберген жағдайда, Ампер заңы бойынша электрөткізгіштерге механикалық күш әсер етеді:

P(t) = Bli(t)

 

Мұнда: В -магниттік индукция;

l - элкетрөткізгіштердің ұзындығы;

i(t) – токтың күші.

(4) жылжитын катушка (2) платформамен қосылған және (5) электромагнит өзегінің дөңгелек қуысында орналасқан .

Егер (5) электромагниттің өзегін тұрақты тоқпен қосқан кезде және жылжымалы катушка арқылы ауыспалы токты жіберген жағдайда, күш пайда болады және оның өзгеру жилігі өзектегі токтың жилігіне тең болады. Осы күш платформаның үстіндегі модуль динамикалық күшсалмақтың әсеріне сыналады.

Электродинамикалық стендтің схемасы.

 

 

1 – ғимарат моделі;

2 – платформа;

3 – пружиналар;

4 – жылжитын катушкалар;

5 – электромагниттің өзегі;

6 – электромагнит;

7 – акселометр;

8 – қайта келетін мәліметтерді қабылдайтын блок;

9 – реттейтін және генератор блок;

10 – қуатты күшейтетін блок.


 

Электродинамикалық құралдардың техникалық сипаттамалары.

Тип Даярлаушы Жұмыс диапазоны Максимал-ды күш max салмақ max үдеу Резонанс-тық жилік
    SI 5000 S4817 A 249     Tiw Raucnsfein Brueland kjaer Ling Electronies (Гц)   10-5000 5-10000 5-2000 (кг)   (кг)       40g 150g 75g (Гц)   -

 

Еркін түсу үдеуі – g=9,8 м/сек2

 

Лекция №4

Тақырып: Қабырғаларды, ұстындарды және тіреулерді тексеру

Жоспар:

1. Соққы күшсалмақтарды қоздыру тәсілдері

2. Соққы күшсалмақтардан пайда болған импульс.

3. Соққы импульстін түрлері.

 

Соққы күшсалмақтарды қоздыру тәсілдері

1. Салмағы 100 кг тең биіктіктен түскен жүк тік бағытта соққы күшсалмақты қоздырады.

 

 

Жүктің жылдамдығы

-еркін түсу үдеуі;

2. Ілінген жүкті шетке тартып жіберген жағдайда соққы күшсалмақ көлденең бағытта пайда болады.

3. Жүкті трос арқылы конструкцияға іліп қойып, одан кейін жүкті алған жағдайда конструкцияға тік бағытта соққы күшсалмақ пайда болады.

 

 

4. Ғимараттардың немесе конструкциялардың моделдерін соққы күшсалмақтарға сынау үшін арнаулы құрал жабдықтар пайдаланады.

 

 

h
h

 

 


1 – модель;

2 – платформа;

3 – демпфер;

4 – резина;

5 – болатты пластина;

6 – іргетас.

 

 

Соққы күшсалмақтардан пайда болған импульс

Соққы күшсалмақтар әсер еткен кезде соққы импульс пайда болады:

a0
t

 


Соққы күшсалмақ әсер еткен кезде платформаның жылдамдығы.

 
t

 

 


(1)

g – еркін түсу үдеуі; g=9,8 м/сек2

-V0 – платформа дампферге тиген кездегі жылдамдық;

V0 – платформа демпферден атып кеткен кездегі жылдамдық;

ΔV – жылдамдықтың өзгеруі.

(2)
Үдеудің ең максимал шамасы:

Мұндағы: ωn – синустық заңмен болған тербеліс жилігі;

m – платформаның массасы;

(3)
δu – пружинаның қатаңдығы.

(4)

 

 

(5)

 

(6)
– соққы импульс

(7)


 

к – сқққы импульстің түріне байланысты коэффициент.

 

Соққы импульс түрлері.

Соққы импустің түрлері   Жартылай снусты Синус- квадратты Үшбұрышты Трапециялық
 

 

 

 

 

 

Соққы импульстің ұзақтылығы τ (мс)
Киізден жасалған серпімді элементтер 0,5-10
Резинкадан және пластик материалдан жасалған демфер 2-20
Сүйықты демпфер

 

 

Лекция №5

Тақырып: «Ғимараттардың қабатаралық және жогарғы қабат жабындарын тексеру»

Жоспар:

1. Жалпы мәліметтер.

2. Сынаған кездегі параметрлерді анықтау әдістердің классификациясы.

3. Геодезиялық әдістер. Фотограмметрия және стериофотограмметрия.

 

Жалпы мәліметтер

Құрылыс конструкцияларды сынаған кезде бірнеше параметрлер анықталады. Олар конструкциялардың кернеулік – деформациялық жағдайына баға беру үшін қажет. Анықталған параметрлер бойынша конструкциялардың төзімділігіне және сенімді жұмыс істеуіне болжау беруге болады.

a) Статикалық сынау кезде келесі параметрлер анықталады:

- (ε) салыстырмалы және (Δl) σабсолюттік деформациялар;

- cызықтық орын ауыстыру параметірлерін (конструкциялардың иілістің (f) шамасын, тіректердің шөгуі (ε), көлденең жылжуы (εкөл), жарықшақтың ашылу ені (а) және т.б. ...);

- бұрыштық орын ауыстыру параметірін (φ – айналу бұрышы);

- әсер ететін күшсалмақтардың мөлшерін;

- кейбір жағдайда (δ) – кернеу шамасы (көбінесе ε анықталғаннан кейін δ- формула арқылы табылады);

б) динамикалық сынау кезінде келесі негізгі параметрлер анықталады:

- тербелістің амплетудасы (А);

- тербелістің жилігі (ω);

- вибрациялық үдеу (а);

- динамикалық салыстырмалы деформация (ε) және кернеу (σ);

- динамикалық әсердің мөлшері;

Динамикалық процесті сипаттайтын басқа параметрлер жоғарыда анықталған негізгі параметрлер бойынша табылады, мысалы: динамикалық коэффиценті, тербелістің басылу сипаттамалары және т.б. ...

 Просмотров 1735

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!