Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 1. Визначення термінівЗАКОН УКРАЇНИ

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 21 вересня 2000 року N 1969-III,
від 7 грудня 2000 року N 2120-III,
від 11 січня 2001 року N 2209-III,
від 8 лютого 2001 року N 2257-III,
від 5 квітня 2001 року N 2344-III,
від 11 липня 2001 року N 2628-III,
від 12 липня 2001 року N 2664-III,
від 4 жовтня 2001 року N 2745-III,
від 4 жовтня 2001 року N 2759-III,
від 20 грудня 2001 року N 2905-III,
від 17 січня 2002 року N 2953-III,
від 17 січня 2002 року N 2984-III,
від 7 березня 2002 року N 3073-III,
від 7 березня 2002 року N 3077-III,
від 26 грудня 2002 року N 380-IV,
від 26 грудня 2002 року N 411-IV,
Господарським кодексом України
від 16 січня 2003 року N 436-IV,
Законами України
від 20 лютого 2003 року N 546-IV,
від 22 травня 2003 року N 852-IV,
від 18 листопада 2003 року N 1280-IV,
від 18 листопада 2003 року N 1282-IV,
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
від 11 грудня 2003 року N 1377-IV,
від 17 червня 2004 року N 1804-IV,
від 24 червня 2004 року N 1891-IV,
від 16 грудня 2004 року N 2245-IV,
від 16 грудня 2004 року N 2247-IV,
від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
від 23 грудня 2004 року N 2288-IV,
від 13 січня 2005 року N 2340-IV,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
від 2 червня 2005 року N 2633-IV,
від 23 червня 2005 року N 2704-IV,
від 6 липня 2005 року N 2734-IV,,
від 12 січня 2006 року N 3317-IV
від 6 вересня 2005 року N 2800-IV,
від 19 січня 2006 року N 3370-IV,
від 7 лютого 2006 року N 3396-IV,
від 21 лютого 2006 року N 3447-IV,
від 23 лютого 2006 року N 3503-IV,
від 2 серпня 2006 року N 61-V,
від 1 грудня 2006 року N 424-V,
від 22 грудня 2006 року N 530-V,
від 22 грудня 2006 року N 535-V,
від 19 квітня 2007 року N 961-V,
від 27 квітня 2007 року N 994-V
від 16 травня 2007 року N 1026-V,
від 19 березня 2009 року N 1158-VI,
від 21 травня 2009 року N 1391-VI,
від 21 травня 2009 року N 1392-VI,
від 25 червня 2009 року N 1571-VI,
від 15 грудня 2009 року N 1759-VI
(зміни, внесені підпунктом 2 пункту 4 розділу I Закону України
від 15 грудня 2009 року N 1759-VI,
набрали чинності з 1 березня 2010 року),
від 1 червня 2010 року N 2289-VI
(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2010 року N 2289-VI,
вводяться в дію з 31 липня 2010 року),
від 29 червня 2010 року N 2374-VI,
від 8 липня 2010 року N 2467-VI,
від 23 вересня 2010 року N 2562-VI

(Законом України від 2 червня 2005 року N 2630-IV запроваджено мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, передбачену пунктом 29 статті 9 цього Закону до прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів)
(У тексті Закону слова "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінено словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом України від 15 грудня 2009 року N 1759-VI)


Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;

виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;(абзац шостий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.12.2009 р. N 1759-VI)

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;

плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;

повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;

(абзац дванадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.06.2009 р. N 1571-VI)

розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;

(абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.06.2009 р. N 1571-VI)

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором;

(абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2562-VI)

торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.

Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування діяльності на ринку природного газу, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у сфері телекомунікацій, будівництві здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 11.01.2001 р. N 2209-III,
від 12.07.2001 р. N 2664-III,
від 17.01.2002 р. N 2984-III,
від 18.11.2003 р. N 1280-IV,
від 12.01.2006 р. N 3317-IV,
від 06.09.2005 р. N 2800-IV,
від 16.05.2007 р. N 1026-V,
від 08.07.2010 р. N 2467-VI)

Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

(статтю 2 доповнено новою частиною третьою згідно із
Законом України від 22.12.2006 р. N 530-V,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

Ліцензування діяльності, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, включаючи пошук та видобування корисних копалин, здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

(статтю 2 доповнено новою частиною четвертою згідно із
Законом України від 23.09.2010 р. N 2562-VI,
у зв'язку з цим частини четверту та п'яту
вважати відповідно частинами п'ятою та шостою)

Частину п'яту статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятою згідно із
Законом України від 01.12.2006 р. N 424-V,
у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою,
частину п'яту статті 2 виключено
згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2289-VI,
який вводиться в дію з 31 липня 2010 року)

Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!