Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


В чому суть закону Мальтуса?План

1. Видова різноманітність людства:

а) природні спільності людей;

б) історичні спільності людей.

2. Відтворення населення.

Література: І.Заїченко Г.А. "Філософія", К., 1995, с. 365-377. 2.НадольнийІ.Ф. "Філософія", К., 2001, с.347-358.

Опорні поняття: раси, етноси, народ, нація, рід, плем'я, відтворення населення, закон Мальтуса.


1. Видова різноманітність людства:

а) природні спільності людей;

• Спільності - це форма існування людей, які є істотами
суспільними, тобто з моменту виникнення живуть певними групами.

• Будучи Істотою і біологічною, і соціальною людина знаходиться під
впливом і природних, і суспільних факторів. Тому всі спільності людства
поділяють:

а) на природні: раси, етноси;

б) історичні: рід, плем'я, народність, нація.

• Природні спільності виникають під впливом природних факторів
(клімат, природне середовище, географічне розташування).

• Спочатку всі первісні люди на зовнішній вигляд були однакові, бо
пішли від одного антропоїда. Пізніше, коли людство розселилось по більшій
території, під впливом кліматичних умов склались 3 головні раси:

 

- європоїдна;

- монголоїдна;

- негроїдна

Сучасна наука (наприклад російський вчений В.П.Алексєєв) вважає, що окрім цього є проміжні раси: австролоїдна, американоїдна, бура.

• Раси виникли дуже давно і за останні 15 тис.років жодної нової не
виникло.

Етноси (від грецького - група, плем 'я). Ця спільність пов'язана з
ландшафтом: люди півночі, високогірь, острівне населення. Якщо раси - це
біологічна спільність, то етнос - це і біологічна (спричинена кліматом) і
соціальна (спричинена традиціями) спільність.

б) історичні спільності людей;

Історичні спільності - це суто соціальне явище. Виділяють: рід, плем'я, народність, націю.

• Першими соціально-природними колективами людей були людські
стада:
це сукупності людиноподібних мавп. Стаду характерно:

- відсутність (або слабкий розвиток) у істот свідомості;

- невпорядковані статеві стосунки;

- боротьба за виживання;

- середня тривалість життя 25-35 років (історично- це період
раннього палеоліту).

• На зміну стаду прийшов рід: колектив родичів, що живуть на одній
території.

Ознаки роду:

- екзогамний (зовнішній) шлюб;


- інцест - заборона кровноспоріднених зв'язків;

- спільна територія, господарства, культура, мова, традиції,
вірування.

Роди виникли в період верхнього палеоліту і мезоліту. Управляли общинами спочатку жінки - матріархат, а коли виникло землеробство -чоловіки - патріархат.• Плем'я - це об'єднання декількох родів, яке виникає через шлюбні
зв'язки між родами.

Ознаки тіж, що і у роду, але виникають нові:

- це більш широка спільність;

- наявність ендогамії (внутрішній шлюб);

- поява майнової нерівності;

- сімейна (сусідська община).

• 3 часом стали виникати союзи племен. (У слов'ян: поляни, древляни,
волиняни...). Вони поклали початок утворенню народності, її ознаки:

- спільна територія проживання (це головна ознака);

- єдина мова і культура, спільна історична доля;

- міцні економічні зв'язки.

• Є різні шляхи виникнення народностей. У слов'ян - це наслідок
об'єднання племен. Інший шлях - завоювання сильними племенами слабших.
Так виникла французька, коли франки завоювали галлів, латинян, германців.

• Наявність єдиної держави для народності не обов'язкова. Наприклад,
грецька народність (народ) мали спільну культуру, мову, традиції, релігію, але
були поділені на велику кількість держав.

• В подальшому розвитку народності трансформуються в нації. До
речі - "нація" від латинського natio - теж означає народ. Єдиної точки зору на
те, що таке нація не існує:

- частина філософів вважає, що нації це штучні утворення, нестійкі,
бо утворені силоміць в ході історичних процесів. (Це точка зору
російського філософа П. Сорокіна);

- але більшість сходяться на тому, що нація це соціально-економічна
і духовна спільність людей з певною психологією і свідомістю.
Отже, виділяють такі ознаки нації:

- спільність території;

- спільна мова, культура;

- певні психологічні особливості;

- економічні зв'язки;

- власна держава.

• Деякі нації стали виникати ще в античну епоху. Але вони не були
стійкими. Тільки з появою капіталізму нації зміцніли і стали основною
формою спільності людей.
2. Відтворення населення. Закон Мальтуса.

Відтворення населення - це постійне оновлення поколінь. Розрізняють три основні типи відтворення:

1. архаїчний - характерний первіснообщинному суспільству,
коли народжуваність була стихійною;

2. традиційний - притаманний докапіталістичним формаціям,
тобто такий, де кількість дітей в сім'ях регламентувалась
традиціями;

3. сучасний, або раціональний - коли є раціональним
обдумування того, скільки дітей народжувати.

Проте сьогодні можна зустріти поєднання усіх типів, жоден не домінує.

Загальна ж маса населення в різні періоди історії різна:

в первіснообщинному періоді народжуваність не

обмежувалась, але тривалість життя 32 роки, тому чисельність людства була не значною;

з часом кількість населення зростає і при капіталізмі стали говорити про перенаселення окремих країн (Китай, Індія).

В цілому, картина народжуваності виглядає так: 1850 - 1 млрд.чол.. на Землі;

1900 - 1,6млрд.;

1930 -2млрд.;

1987-5 млрд.;

2000 - 6млрд.;

у 2025 р. Очікується 8 млрд, (більше 1 млрд. - Китай).

Виникає питання: як ставитись до збільшення народонаселення (тобто, чи вистачить їжі і чи не буде тісно на Землі)?

Ще у ХУПІ ст.. англійський економіст і священник Томас Мальтус

у праці "Досвід про закон народонаселення" зобразив своє бачення демографічної проблеми: що людство зростає в геометричній прогресії, а виробництво матеріальних благ - в арифметичній, тому виникає абсолютне перенаселення. Мальту твердить, що для того й діють природні регулятори зростання народонаселення: землетруси, епідемії, голодомори (сучасна демографічна проблема тому й виникла: забагато природних катаклізмів).

Всі ці положення називають Закон Мальтуса.

В сучасних умовах цей закон заперечується:

1. Виробництво матеріальних благ встигає
зростати відповідно росту народонаселення.

2. Відповідно за сучасними даними Земля може
забезпечити їжею 60 млрд. Чол.. (але це при
умові обмеженого, раціонального споживання:
суп з кропиви, салат з кульбабок)


3. Італійський вчений Ауреліо Печчеї розробив 6

завдань:

-раціональне, бережливе ставлення до природи;

-не виснажувати людину надмірною працею, це зекономить їжу; -об'єднати міжнародні зусилля для збереження природи; оптимально розселити людей по Землі; створити єдину економічну систему, щоб разом виробляти і перерозподіляти матеріальні блага.

До цих завдань можна додати ще й : дослідження Космосу з метою виявлення нових місць проживання і джерел їжі.

Отже, є спільні проблеми у філософії (яка вивчає проблему) і інших наук, які її мають реалізовувати. Тобто, має бути сформована раціональна демографічна політика з плановим дітонародженням, а також з відповідним вихованням дітей (які берегтимуть природу, раціонально харчуватимуться, розумно ділитимуться один з одним матеріальними благами). І тоді Людство виживе.

Запитання для бесіди:

Які є типи відтворення?

В чому суть закону Мальтуса?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!