Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 У романі Еріха Марії Ремарк «Три товариші» (1936)Література

1. Бердяев Н. К философии трагедии. Морис Метерлинк / Н. Бердяев // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. — М., 1994. — Т. 2. – С. 187-210.

2. Мережковский Д.С. Метерлинк о будущности трагедии / Д.С. Мережковский // Мережковский Д.С. Эстетика и критика. — М., 1994. — С. 258—261.

3. Минский Н. Морис Метерлинк / Н. Минский // Метерлинк М. Разум цветов. — М., 1995. – С. 3-28.

4. Розанов В.В. Метерлинк / В.В. Розанов // Розанов В.В. О писательстве и писателях. – М., 1995. – С. 240-243

5. Храповицкая Г.Н. Метерлинк / Г.Н. Храповицкая // Зарубежные писатели.Биобиблиографический словарь: В 2 ч. – М., 1997. – Ч. 2. – С. 42-47.

6. Циховська Е. Семіотика інтерактивності (Л.Стафф – М.Метерлінк) : монографія / Елліна Циховська // Циховська Е. Творчість Леопольда Стаффа як простір інтертексту. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – С.169-184. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/887449/

7. Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней: Очерки / И.Д. Шкунаева. – М., 1973.

8. Эткинд Е.Г. Театр Мориса Метерлинка / Е.Г. Эткинд // Метерлинк М. Пьесы. — М., 1958.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2. Екзистенціалізмулітературі.Творчість Жан-Поля Сартра («Нудота») і Альбера Камю («Чума». «Сторонній»)

 

1. Основні поняття екзистенціалізму як філософського і літературного напряму:

а) екзистенція,

б) свобода,

в) відповідальність,

г) межова ситуація і її роль у філософії екзистенціалістів і художньому творі,

д) проблема «іншого».

2. Світ безсенсовний, хаотичний, непідпорядкований, герой самотній, позасуспільний у романі Ж.-П. Сартра «Нудота».

3. Розрив комунікації в «Нудоті» Ж.-П.Сартра.

4. Абсурд у системі категорій екзистенціалізму («Сторонній» А. Камю).

5. Життя як зібрання безглуздих ритуалів: концепція особистості в творі «Сторонній» А. Камю.

6. Образ Мерсо як втілення тези «свобода – це право не брехати» (А. Камю).

7. Алегоричність повісті «Чума» А. Камю.

 

Література:

1. Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век / Л.Г. Андреев. - М., 1994.

2. Андреев Л. Г. Современная литература Франции. 60-е годы / Л.Г. Андреев. - М. :МГУ, 1977.

3. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе / Е. Коссак. – М., 1989.

4. Кушкин Е. П. Альбер Камю: Ранние годы / Е.П. Кушкин. – Л. : ЛГУ, 1982.

5. Руткевич А. Философия А. Камю / А. Руткевич // Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990. – С. 5-23.

6. Сартр Ж.-П. Две грани экзистенциализма [пер. с франц.] / Ж-П. Сартр. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 352 с. – (Вавилонская библиотека).

 

Практичне заняття № 3. Поетика творчості Франца Кафки. Новела «Перевтілення». Роман «Замок»

1. Автобіографічність творів Ф. Кафки.

2. Образ людини-комахи як символ непристосованості персонажа до життя серед людей (новела «Перевтілення»).

3. Нерозвʼязаність конфлікту в творах Ф. Кафки.

4. Тема самотності у творах.

5. Реалізація закону причини-наслідку в парадигмі людського існування.

6. Сполучення реальності/ірреальності, дійсності та фантазії у творах Ф. Кафки.

7. Абсурдність подій у розповіді.

8. Барʼ єрний простір і рух в кафкіанському світі роману «Замок».

9. Конфлікт комунікації і відчуття відчуження.

10.Ефект сновидчого простору: екзистенційна «громада жаху».

Завдання.

1. Скласти тест за матеріалами біографії Ф. Кафки та його творів.

Література

1. Беньямин В. Франц Кафка / [пер. с нем.]. – М. : Ad Marginem, 2000. – 318 с. – (Коллекция «Философия по краям»).

2. Бланшо М. От Кафки к Кафке / [пер с франц.] – М. : Логос, 1998. – 240 с.

3. Зусман В. Г. Художественный мир Франца Кафки: малая проза / В.Г. Зусман. – Новгород, 1996.

4. Подорога В. Франц Кафка. Конструкция сновидения / Валерий Подорога // Подорога В. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: С. Киркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, М. Пруст, Ф. Кафка. – М. : Ad Marginem, 1995. – С. 376-426.

 

Практичне заняття №4. Роман Д. Джойса «Улісс» як відкриття шляху «потоку свідомості»

1. Новаторство Д. Джойса – проблема повіствування в романі:

а) стиль «потоку свідомості»;

б) оповідач, автор і герой у модерністському тексті;

в) прийом умовчання в тексті Д. Джойса (9-й, 14-й епізоди).

2. Час і простір у романі Д. Джойса, їх функції і значення як організуючих категорій тексту.

3. Структура роману: поділ на епізоди, три основні частини роману, структура міфологічного підтексту.

4. Система персонажів, міфологічні прототипи, код імені, його етимологія, символіка: Стивен Дедал (1-й епізод), Леопольд Блум (4-й, 5-й епізоди), Моллі Блум (18-й епізод).

5. Основна тема роману: батько і син, проблема «зустрічі» як завершення «духовної Одіссеї».

6. Роман Д. Джойса «Улісс» як «епос людського тіла».

 

Література

1. Гениева Е. Комментарий к роману «Улисс» / Е. Гениева // Иностранная литература. - 1989. - № 1–12.

2. Набоков В.В. Джеймс Джойс / В.В. Набоков // В.В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе. - М., 1998.

3. Лихачев Д.С. Слово к читателю / Д. Лихачев // Иностранная литература. - 1989. - № 1.

4. Жантиева Д.Г. Джеймс Джойс / Д.Г. Жантиева. - М., 1967.

5. Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе / Д. Фрэнк // Зарубежная эстетика и теория литературы. - М., 1987.

 

 

Практичне заняття №5. Особливості психологізму роману М. Пруста «На Сванову сторону»

1. Історія створення цикла романів «У пошуках утраченого часу».

2. Місце романа «У сторону Свана» в романістиці М. Пруста.3. Структура романа: а) спогади про Комбре як «сфера памʼяті», образ Свана в дитячих спогадах Марселя;б) образи-прототипи та їх значення в першій і другій частинах романа (герцогиня Германтська, Одетта де Кресі, Жильберта);4. Повсякденність подій та акцентуація внутрішніх переживань;5.Несвідоме воскресіння минулого в образній та фабульній паралелі.6. Авторське «я» в повіствуванні, його значення. Оповідач і автор. Література1. Андреев Л.Г. Марсель Пруст / Л.Г. Андреев. - М., 1968. 2. Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе / Д.Фрэнк // Зарубежная эстетика и теория литературы. – М., 1987.3. Набоков В.В. Марсель Пруст «В сторону Свана» / В.В. Набоков // В.В. На- боков. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998.4. Степанов Ю. Марсель Пруст или жестокий закон искусства / Ю. Степанов // M. Proust / A la recherche du temps perdu. A l’ombre des jeunes filles en fleure. – M., 1982.

 

 

Практичне заняття № 6. Тема «втраченого покоління»

у романі Еріха Марії Ремарк «Три товариші» (1936).

1. Література «втраченого покоління»: реквієм по загубленому війною поколінню.

2. Роман «Три товариші» в контексті епохи.

3. Проблематика (тема+ідея) твору «Три товариші» Е.-М. Ремарк.

4. Трагічне світовідчуття героїв: посттравматичний синдром.

 

Література

1. Васильев В. «Необходимый оптимизм пессимизма» // Ремарк Э. Три товарища. – М., 1999. – С.5-10.

2. Венславович Т.И. Поле нежности в романе Э.М.Ремарка «Три товарища» / Т.И. Венславович // Век Ремарка. – Магадан, 1998. – С. 40-44.

3. Герасимова И. "Мы не можем оглянуться на наше прошлое. Оно еще здесь..." : ("Потерянное поколение" вчера и сегодня : по творчеству Э.М. Ремарка) / И. Герасимова // Актуальные проблемы региональных исследований. – Барнаул, 2001. – Вып. 1. – C. 76-81.

4. Затонский Д.В. Ремарк / Д.В. Затонский // История немецкой литературы : в 5 т. - Т. 5. - М., 1976. - С. 198-214.

5. Зачевский Е. Эрих Мария Ремарк – наш современник / Е. Зачевский // Ремарк Э.М. Три товарища. – СПб., 2003. - С. 682-700.

6. Карпов А.Н. Неизвестный Э.М. Ремарк / А.Н. Карпов // Филол. сб. : заруб. лит. на пороге ХХI века. – Красноярск, 2000. – С. 99-115.

7. Сучков Б.Л. О книгах Э.М. Ремарка / Б.Л. Сучков // Лики времени. – Т. 2. – М., 1976. – С. 139-174.

 

 


Просмотров 1334

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!