Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ. ЕСЕПТЕР1. Электроника нені зерттейді?

2. Электрондық, иондық және шала өткізгіштік приборлардың жұмысы қандай физикалық құбылыстарға негізделген?

3. Альфа-бөлшек дегеніміз не?

4. Резерфорд тәжірибесіндегі альфа-бөлшектердіқ шашырауын түсіндіріңіздер.

5.Альфа-бөлшектерді жеңіл және ауыр элементтер атомдарының ядролары бірдей шашырата ма? Жауапты тиісті формуланы талдау арқылы дәлелдеңіздер.

6. Зерттелетін заттаи жасалған жұқа беттен альфа-бөлшектердін. іс жүзінде шашырамай етіп кету фактісі нені көрсетеді?

7. Резерфорд теориясы бойынша атом қалай құрылған?

8. Резерфорд теориясында қандай қиыншылықтар кездеседі?

9.Бор постулаттарын тұжырымдаңыздар.

10. Атом қаншалықты порция энергия шығарса, соншалықты энергия жұтады. Осы фактіні түсіндіріңіздер.

11.§ 4-те қыздырылған газдардың сызықтық спектр шығаратыны айтылған. Ал қыздырылған қатты денелердің тұтас спектр шығаратыны белгілі. Мұны қалай түсіндіруге болады?

12. Франк пен Герц тәжірибесінің идеясын айтып беріңіздер.

13. Қозу энергиясы дегеніміз не? Иондау энергиясы деп нені айтамыз? Бұл энергиялардың қайсысы кеп және неліктен?

14. Оңашаланған атом үшін Паули принципін тұжырымдаңыздар.

15.Спин дегеніміз не?

16. Атом ядросы қандай бөлшектерден тұрады?

17.Атомдардың электрондық қабықтары қалай орналасады?

18. Атомның энергетикалық күйі деп нені айтамыз?

19. Энергетикалық деқгей, қозу деңгейі, тыйым салынған зона дегеніміз не?

20. Кристалла энергетикалық зона қалай түзіледі?21. Өткізгіштік зонасы қандай ерекшелігімен сипатталады?

22. Кристалл үшін Паули принципін тұжырымдаңыздар.

23. Атомдағы электронный, қандай күйі энергетикалық тиімді деп аталады?

24. Оңашаланған атом мен кристалдың рүксат етілген ден,гейлерінің арасындағы тыйым салынған аралықтардың бір-бірінен айырмашылығы неде?

25. Егер валенттік зонада электрон болса, онда толтырылған зонадан электронды аластауға мүмкін бе?

26.Кристалдағы атом, аралық қашықтықтың шамасына энергетикалық деңгейлер арасындағы қашықтыктың кандай байланысы бар?

27. Кристалдын электрлік қасиеттері тыйым салынған зонаның шамасына (7-суретте A1F) қандай байланысы бар?

28. Кристалдарда электрондық байланыстардың қандай түрлері кездеседі?

29. «Ортақтастырылған» электрондар дегеніміз не? Оларды толық еркін электрондар деуге бола ма?

30. Альфа-бөлшектердің жылдамдығы 1000 м/сек болғандағы, 1000 км/сек болғандағы кинетикалық энергиясын анықтаңыздар.

31. 11-суретте оттегіндегі альфа-бөлшектердің тректерінін (іздерінің) фотографиясы берілген. Сол іздердің біреуі «айыр» жасайды. Бұл альфа-бөлшектің оттегі атомы ядросымен соқтығуының нәтижесі: қай із (ұзыны немесе қысқасы) альфа-бөлшектің ізі?32.Сутегі атомының бірінші Борлық орбитадағы электронының энергиясын есептеніздер.

33.Сутегі атомындағы бірінші Борлық орбитаның радиусын және осы орбитадағы электронның сызықтық жылдамдығын анықтаңыздар. Бұл орбитадағы өрістің кернеулілігі қандай? Н ұ с қ а у: (3) формуланы пайдаланыңыздар және электрон-Fa эсер етуші центрге тартқыш күш өзінің физикалық табиғаты жағынан кулондық күш болатынын ескеріңіздер.

34.Сутегі атомын толқын ұзындығы 1215,68А° (1215,68 • 10—10 м) ультракүлгін сәулемен сәулелендіргендегі қоздыру энергиясын анықтаңыздар. Сонда атомдағы электрон қай энергетикалық деңгейден қай энергетикалық деңгейге көшеді (3-суретті қараңыздар)?

35. Сутегі спектрінде қызыл сызық (толқын ұзындығы 6564 А°) байқалады. Атомның козған күйінде электрон үшінші энергетикалық деңгейде тұрады. Электрон фотондар шығарған кезде қайдеңгейге көшеді?

36. Сынаптың төменгі қозу потенциалынан жоғарғы қозу потенциалына көшкен кезде шығаратын электромагниттік толқындарының жиілігі қалай езгереді (5-сурет). Қоздыру потенциалдары 4,9 в, 6,7 в, 8,3 ө болған кездегі сәулеленуге қандай толқын ұзындықтары сәйкес келеді?37. Франк және Герц тәжірибесін класта демонстрациялаған кезде ТГ1—0,3/1,3 газотрон ішіндегі ксенонның бірінші потенциалын және қозу энергиясын анықтаңыздар.

38.Менделеев таблицасын пайдаланып, көміртегі, ванадий, алтын атомдары ядроларындағы протондар мен нейтрондар санын анықтаныздар.

39.Атомның К, L М, N қабыктарында электрондардың мүмкін болатын максимал саны канша?

40. Қөміртегі атомының төрт рет иондалған атомының иондану потенциалы қандай?

41.Сынап атомының /С-қабығынан электронды жұлып шығару үшін оны толқын ұзындығы 0,15 А° квантпен сәулелендіру керек. JV қабығы үшін бұл ұзындық 15,1 А° сәйкес келеді. Екі жағдай үшін иондану потенциалдарын есептеңіздер.

42. Кристалл фотонды жұтты, осының нәтижесінде валенттік электрон өткізгіштік зонасынын. жақын деңгейіне көшті. Тыйым салынған зонаның ені 0,72 эв. Фотонный толқын ұзындығы қандай?

43.Сутегінің қозбаған атомының ядросы мен электроны арасындағы өз ара әсердің кулондық және гравитациялық күштерін есептеңіздер және оларды бір-бірімен салыстырыңыздар.

ІІ ТАРАУ


Просмотров 1141

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!