Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Щебенево-мастикові асфальтобетонні покриття21.12.1Матеріали для приготування щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей (далі – ЩМАС) повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-127.

21.12.2Технологічний процес приготування ЩМАС здійснюється за загальними параметрами технологічного процесу приготування звичайних асфальтобетонних сумішей з наступними відмінностями:

- введення в суміш стабілізуючих домішок після кам'яного матеріалу разом з поданням мінерального порошку зі змішуванням протягом від 5 с до 10 с;

- збільшення загального часу змішування на 10-15 с;

- скорочення часу зберігання готової суміші в накопичувачі до 2 год для запобігання стіканню в'яжучого.

21.12.3Температура ЩМАС та вихідних матеріалів повинна відповідати вимогам таблиці 21.5.

Таблиця 21.5 – Температура ЩМАС та вихідних матеріалів

Марка бітуму Температура, °С
бітуму, що подається в змішувач мінеральних матеріалів на виході з сушильного барабана суміші на виході зі змішувача
БНД 40/60 145-160 180-190 160-175
БНД 60/90 145-155 175-180 155-170
БНД 90/130 135-145 170-175 150-165

 

21.12.4Якість суміші визначається згідно з ДСТУ Б В.2.7-89. Суміш на стікання в'яжучого повинна досліджуватись згідно з ДСТУ Б В.2.7-127.

21.12.5Склад суміші ЩМА визначається згідно з ДСТУ Б В.2.7-127. Товщина шару ЩМАС (ЩМА), що ущільнюється, повинна бути не менше ніж три розміри максимальної фракції щебеню. При відповідному техніко-економічному обґрунтуванні товщину шару з ЩМАС допускається приймати не менше ніж у 2,5 розміри максимальної фракції щебеню.

21.12.6Будівництво шарів з ЩМА виконується по основі з виконанням підґрунтовки бітумом або бітумною емульсією з розрахунку від 0,20 л до 0,30 л бітуму на 1 м2.

21.12.7При влаштуванні поздовжніх стиків шару ЩМАС випередження одного асфальтоукладача щодо іншого не повинно бути більшим ніж на 40 м.

21.12.8Температура укладання та ущільнення ЩМАС повинна бути в межах від 140 °С до 170 °С. Температура закінчення процесу ущільнення повинна бути не нижче ніж 120 °С на поверхні покриття.

21.12.9Ущільнення ЩМАС необхідно виконувати котками гладковальцьовими без застосування вібрації та котками на пневмоходу.

ПРИЙМАННЯ РОБІТ

22.1При прийманні закінчених робіт необхідно провести детальний огляд об'єкта та виконати контрольні заміри, перевірку результатів інструментальних вимірів і показників лабораторних випробувань з окремих видів робіт і порівняти їх з технічною документацією згідно з ДБН А 3.1-5.

22.2При прийманні закінчених робіт використовується метод порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проектними і допустимими їх значеннями.

Якщо хоч один з показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню і потребує необхідної доробки.

Відповідальна особа, яка виконує будівельні роботи, повинна мати на кожен вид робіт розроблену за прийнятим зразком технологічну карту, де мають бути наведені допустимі значення контрольованих показників.

Приймання робіт по дорозі здійснюється після завершення спорудження окремих елементів дороги. Параметри контролю якості елементів дороги (земляного полотна, основи і покриття, облаштування, розмітки та коефіцієнта зчеплення) наведено в таблиці 22.1.


Таблиця 22.1 – Параметри контролю

Ч. ч. Конструктивний елемент, вид робіт і параметр, що контролюється Кількість і місце вимірів і випробувань під час операційного контролю Допустиме відхилення
ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО
Підготовка основи земляного полотна
Товщина родючого ґрунту, що зрізається Не менше трьох вимірів на поперечному перерізі через кожні 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до ± 20 %, решта – до ± 10 %
Щільність основи Те саме Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектного значення коефіцієнта ущільнення в бік зменшення в межах до 2 %, решта – не нижче проектного значення
Спорудження насипів і розробка виїмок
Щільність шарів земляного полотна Не менше трьох вимірів на поперечному перерізі через кожні 100 м Те саме
Висотні відмітки поздовжнього профілю Те саме Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах ± 100 мм, решта – до ±50 мм
Відстань між віссю і брівкою земляного полотна Не менше двох вимірів на обох напрямках руху через кожні 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до ± 200 мм, решта – до ± 100 мм
Поперечний похил Не менше двох вимірів на смузі руху через кожні 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах від – 10 ‰ до + 15 ‰, решта – ± 5‰
Крутизна укосу Не менше двох вимірів з обох сторін насипу або виїмки через кожні 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в бік зменшення крутизни в межах до 10 %,решта – до 5 %
Щільність ґрунту на укосі 3 обох сторін насипу через кожні 100 м: на насипах до 3 м – один вимір, від 3 м до 6 м – два, понад 6 м – три виміри Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектного значення коефіцієнта ущільнення в бік зменшення в межах до 2 %, решта – не нижче проектного значення
Влаштування водовідведення
Поперечні розміри по дну дренажу, кювету, нагірної та інших канав, лотка Не менше одного виміру на 100 м кюветів, 20 м нагірних канав, лотків, дренажів тощо Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в бік збільшення в межах до 10 см, решта – до 5 см
Глибина кювету, нагірної та інших канав, лотка, дренажу Те саме Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до ± 10 см , решта – до ± 5 см
Поздовжній похил дренажу, кювету, нагірної та інших канав, лотка Не менше одного виміру на 20 м споруди Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до ± 2 ‰, решта – до ± 1 ‰
Ширина берми Не менше одного виміру на 10 м берм Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до ± 30 см, решта – до ± 15 см
Влаштування узбіччя
Товщина укріплення узбіччя Не менше одного виміру на 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до ± 30 мм, решта – до ± 15 мм
Поперечний похил узбіччя Те саме Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах від – 10 ‰ до + 15 ‰, решта – до ± 5 ‰

 

Кінець таблиці 22.1

Основа і покриття дорожнього одягу
Висотні відмітки Не менше одного виміру на 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах ± 25 мм, решта – ± 10 мм
Товщина шару
Асфальтобетонні покриття і основи Не менше трьох вимірів на 9000 м2 покриття або основи Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах ± 20 мм, решта – ± 10 мм
Ширина шару
Цементобетонні основи і покриття, асфальтобетонні покриття Не менше одного виміру на 100 м Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах від – 75 мм до + 100 мм, решта – ± 50 мм
Всі інші типи основ і покриттів Те саме Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах + 150 мм, решта – ± 100 мм
Поперечні похили » Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах від – 10 ‰ до + 15‰, решта – до ± 5%0
Рівність (кількість просвітів під рейкою завдовжки 3 м)
Основи і покриття з великоуламкових, піщаних, глинистих ґрунтів, відходів промисловості, що укріплені неорганічними і органічними в'яжучими, основи і покриття з чорного щебеню, щебеневих сумішей за методом просочення органічним в'яжучим і методом змішування на дорозі Не менше 150 вимірів на 1 км по кожній смузі руху Не більше 5 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до 15 мм, решта – до 7 мм
Щебеневі, гравійні і шлакові основи і покриття. Основа і покриття з щебеневого, гравійного і піщаного матеріалів, обробленого органічним в'яжучим Те саме Не більше 5 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до 20 мм, решта – до 10 мм
Асфальтобетонні і монолітні цементобетонні основи і покриття » Не більше 5 % результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до 10 мм, решта – до 5 мм
Різниця в рівні поверхні в швах монолітних цементобетонних покриттів » Не більше 20 % результатів вимірів можуть мати різницю в рівнях в межах до 10 мм, решта – до 3 мм
Перевищення граней суміжних плит збірних цементобетонних покриттів » Не більше 20 % результатів вимірів можуть мати значення перевищення в межах до 10 мм, решта – до 5 мм
Інженерно-транспортне облаштування
Рівність встановлення огорож Не менше п'яти вимірів на 100 м огорож Хвилястість ліній огорожі на довжині 10 м – не більше ± 3 см
Ширина ліній розмітки (вертикальної і горизонтальної) Не менше п'яти вимірів на 100 м лінії Не більше ± 5 мм на довжині 0,5 м
Відхилення ліній горизонтальної розмітки на прямій в плані Те саме Не більше ± 3 см на прямій в плані завдовжки 10 м
Зчеплення колеса автомобіля з покриттям Не менше п'яти вимірів на 1 км по кожній смузі руху Не більше 10 % результатів вимірів може мати відхилення від нормативного значення коефіцієнта зчеплення в бік зменшення в межах до 0,02, решта – не нижче проектного значення

22.3Приймання робіт належить здійснювати за такими видами:

- закріплення траси;

- створення геодезичної розбивочної основи;

- розбивка і закріплення планового і висотного положення осей споруд;

- зрізка родючого шару ґрунту, виторфовування, корчування пнів;

- влаштування уступів на косогорах, укосах існуючих насипів тощо;

- влаштування основ з геотекстилю під насипами;

- влаштування водовідведення і дренажів, укріплення русел у водовідвідних спорудах;

- спорудження та ущільнення земляного полотна та підготовка його поверхні для влаштування дорожнього одягу;

- влаштування і ущільнення додаткових та конструктивних шарів дорожнього одягу;

- установка елементів швів розширення і стиснення;

- установка арматури (при влаштуванні цементобетонних покриттів);

- установка рейкоформ і копірних струн.

22.4 Виконавча виробничо-технічна документація, що складається в процесі виконання і здавання робіт, повинна включати:

- виконавчі креслення, загальні журнали робіт і авторського нагляду;

- акти огляду прихованих робіт і проміжного приймання;

- журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовуються.

22.5Під час приймального контролю способи вимірювань повинні відповідати вимогам цього розділу і відповідних розділів цих Норм, що регламентують виконання операційного контролю. Обсяг вимірів і випробувань повинен бути вибірковим, але не менше вимог таблиці 22.1. При приймальному контролі можуть бути використані результати операційного контролю.

22.6При прийманні робіт оцінка рівності верхнього шару покриття в поздовжньому напрямку здійснюється по всіх смугах руху в обох напрямках за допомогою поштовхоміру. В залежності від матеріалу верхнього шару покриття і категорії автомобільної дороги сумарна нерівність його поверхні не повинна перевищувати значень, наведених в таблиці 22.2.

Контроль рівності шарів основ або нижніх шарів покриттів виконують за допомогою триметрової рейки згідно з ДСТУ Б В.2.3-3. Просвіти під триметровою рейкою вимірюють за допомогою клина (промірника) в п'яти контрольних точках, що знаходяться на відстані 0,5 м від середини. Допустимі відхилення при оцінці рівності наведені в таблиці 22.1.

В залежності від матеріалу покриття і категорії автомобільної дороги сумарна нерівність поверхні покриття не повинна перевищувати значень, наведених в таблиці 22.2.

Таблиця 22.2– Сумарна нерівність поверхні покриття

Матеріал покриття Сумарна нерівність поверхні покриття, см/км, в залежності від категорії дороги
Іа, Іб II III IV V
Асфальтобетон -
Цементобетон -
Поверхнева обробка
Щебінь, гравій - - -
Бруківка - - -
Примітка. Сумарна нерівність покриття в поздовжньому напрямку визначається поштовхоміром по всіх смугах руху в обох напрямках на 1 км дороги.

 

Поперечний похил вимірюється за допомогою спеціальної рейки або нівелюванням.

22.7 Зчеплення шини автомобіля із зволоженою поверхнею покриття визначається приладами ПКРС згідно з ДСТУ Б В.2.3-2. Виміри слід виконувати по кожній смузі руху не менше ніж 5 вимірів на 1 км. Значення коефіцієнтів зчеплення вказуються в проекті, але вони повинні бути не менше вимог таблиці 22.1. Дозволяється визначати зчеплення іншими пристроями та методами.

22.8 Під час приймання робіт із влаштування цементобетонного покриття за призначенням приймальної комісії для встановлення якості бетону його фізико-механічні показники визначаються згідно з ДСТУ Б В.2.7-43.

Товщину покриття слід контролювати висвердлюванням кернів діаметром не менше ніж 120 мм в кількості не менше ніж три на 1 км по кожній смузі руху на відстані 0,5 м від краю покриття і 0,5 м від його поздовжньої осі.

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

23.1При введенні в експлуатацію завершених будівництвом (реконструкцією) об'єктів на стадіях приймання об'єкта робочою та державною комісією слід залучати до складу цих комісій досвідчених галузевих фахівців та представників Державтоінспекції МВС України.

23.2Показники та елементи ділянки автомобільної дороги, закінченої будівництвом (реконструкцією), повинні відповідати:

- показники рівності, коефіцієнт зчеплення, стан та характеристика зовнішнього освітлення, видимість в плані та поздовжньому профілі, стан узбіччя та укосів земляного полотна, стан тротуарів, велосипедних та пішохідних доріжок, розміщення рекламоносіїв, малих архітектурних форм, АЗС, споруд торговельно-побутового призначення та інших об'єктів сервісу – ДСТУ 3587;

- організація дорожнього руху – [2];

- розмітка дорожня – ДСТУ 2587;

- знаки дорожні – ДСТУ 4100;

- огорожі дорожні і напрямні пристрої – ДСТУ 2735;

- огорожі тросові – ДСТУ 2734;

- огорожі металеві бар'єрні – ДСТУ Б В.2.3-12;

- огорожі перильні – ДСТУ Б В.2.3-11;

- світлофори дорожні – ДСТУ 4092;

- дощоприймачі чавунні для колодязів – ДСТУ Б В.2.5-26;

- люки чавунні для оглядових колодязів – ДСТУ Б В.2.5-26.

23.3Відповідність облаштування автомобільної дороги після завершення будівництва (реконструкції) розробленому проекту організації дорожнього руху згідно з [2] зобов'язані перевірити відповідальні особи з питань дотримання вимог норм, стандартів і правил у сфері безпеки дорожнього руху. Не допускається введення об'єкта в експлуатацію в разі наявності відхилень місць розташування облаштування дороги від проекту організації дорожнього руху.


ДОДАТОК А

(обов'язковий)


Просмотров 976

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!