Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Щебеневі, гравійні, шлакові основи і покриття21.4.1Щебеневі, гравійні, шлакові основи і покриття повинні влаштовуватися одно- та багатошаровими залежно від потрібної товщини, виду матеріалу, наявності засобів ущільнення.

21.4.2Максимальна товщина щебеневого (гравійного) шару залежить від маси котка і повинна бути не більше ніж 18 см при ущільненні котками з металевими вальцями та не більше ніж 25 см у щільному стані – при застосуванні котків на пневматичних шинах. Найменша товщина шару після ущільнення повинна бути не менше ніж 1,5Д, де Д – максимальний розмірнайбільшої фракції щебеню.

21.4.3Об'єм кам'яного матеріалу у насипному стані потрібно визначати з урахуванням коефіцієнта запасу на ущільнення. Для щебеневих, піщано-щебеневих, піщано-гравійних сумішей оптимального складу та щебеню фракцій від 40 мм до 80 (70) мм та від 80 (70) мм до 120 мм марок за міцністю 800 та більше коефіцієнт запасу на ущільнення треба призначати в межах від 1,25 до 1,30; для щебеню марок за міцністю від 600 до 300 – відповідно від 1,3 до 1,5. Для шлаків коефіцієнт запасу на ущільнення залежно від їх міцності та щільності орієнтовно повинен призначатися в межах від 1,3 до 1,5. Остаточна величина коефіцієнта запасу на ущільнення встановлюється пробним ущільненням.

Об'єм ґрунту для влаштування ґрунтово-щебеневих шарів треба призначати з урахуванням коефіцієнта відносного ущільнення ґрунтів в межах від 1,05 до 1,10.

Коефіцієнт запасу на ущільнення ґрунтово-щебеневого шару орієнтовно повинен призначатися в межах від 1,25 до 1,35 (менша величина при використанні щебеню марок за міцністю 800 та вище, більша – для щебеню марок за міцністю 600 та нижче).

21.4.4Кам'яні матеріали, призначені для будівництва основ та покриттів дорожнього одягу автомобільних доріг, треба зберігати за фракціями у штабелях на відкритих, рівних майданчиках з твердим покриттям, які забезпечені поверхневим водовідведенням з метою запобігання забрудненню матеріалу та змішуванню фракцій.

21.4.5Влаштування шарів дорожнього одягу дозволяється тільки після прийняття готового земляного полотна по готовому земляному полоту на ділянці завдовжки не менше ніж 500 м.

21.4.6Щебеневі, гравійні, шлакові та ґрунто-щебеневі шари треба влаштовувати при плюсових температурах повітря.

За потреби роботи при мінусових температурах можна проводити з урахуванням особливостей технології та організації:

- при температурі повітря від 0 °С до мінус 5 °С тривалість робіт із розподілу, профілювання та ущільнення матеріалу з вологістю до 3 % не повинна перевищувати 4 год, а при температурі нижче мінус 5 °С – 2 год; при вологості матеріалу понад 3 % його потрібно обробляти розчинами хлористих солей кальцію та натрію в кількості від 0,3 % до 0,5 % за масою;

- ущільнення кам'яних матеріалів при мінусовій температурі треба проводити без додаткового зволоження;

- в період відлиг, а також перед весняним відтаванням шари дорожнього одягу потрібно очищати від снігу, льоду та забезпечувати відведення води.

21.4.7Ущільнення щебеню котками треба починати від крайок з наступним наближенням місця проходу котка до середини та перекриттям попереднього сліду проходу на 1/3 ширини смуги ущільнення. Ознаками закінчення ущільнення є відсутність рухомості щебеню, припинення утворення хвилі перед котком, відсутність сліду від проходу котка масою від 8 т до 13 т.

При роботі котків з гладкими вальцями ущільнення можна вважати завершеним, якщо щебінка, покладена на поверхню щебеневого шару, розщеплюється під вальцем котка.

21.4.8При влаштуванні щебеневого шару методом заклинки шар щебеню першої групи перед розподілом розклинювального матеріалу треба обробляти органічним в'яжучим з розрахунку від 2 л/м2 до 3 л/м2.

21.4.9Витрати розклинювального матеріалу потрібно призначати залежно від розміру та міцності щебеню основної фракції щебеню та типу конструктивного шару відповідно до таблиці 21.1.


Taблиця 21.1 – Витрати розклинювального матеріалу

Тип шару Розмір основної фракції щебеню, мм Міцність щебеню на стиск, МПа Витрата розклинювальної фракції, м3, на 1000 м2 при її розмірі, мм
20-40 10-20 5-10 0-5
Основа 40-80 (70) 800 та більше - 25/15 15/10 -
Основа 40-80 (70) 600 та менше - -
Основа 80 (70)-120 (150) 600 та більше 10 (20) -
Основа 80 (70)-120 (150) 400 та менше 10 (20) - - -
Покриття 20-80 (70) 800 та більше - 20/15 15/10 15/10
Покриття 20-80 (70) -
Примітка 1. В чисельнику наведені витрати розклинювального матеріалу з вивержених, метаморфічних та осадових некарбонатних порід; в знаменнику – з осадових карбонатних порід. Примітка 2. При будівництві основи з щебеню фракції від 40 мм до 70 мм допускається одноразове розклинювання з використанням суміші щебеневих та щебенево-піщаних фракцій від 5 мм до 20 мм, від 0 до 20 мм, від 0 до 10 мм, а при використанні щебеню від 70 мм до 120 (150) мм – фракцій від 5 мм до 40 мм.

 

21.4.10 Після закінчення ущільнення шару з шлакового щебеню активних та високоактивних шлаків, коли відразу не влаштовується верхній шар дорожнього одягу, необхідно поливати шлаковий щебінь водою протягом від 10 днів до 12 днів, кількість води на добу повинна становити від 2,0 л/м2 до 2,5 л/м2.

21.4.11Оптимальну за зерновим складом щебеневу, щебенево-піщану, гравійну та гравійно-піщану суміш треба виготовляти за ДСТУ Б В.2.7-30.

21.4.12Готову суміш потрібно розподіляти з забезпеченням необхідної рівності шару. Суміш при недостатній її вологості потрібно за 20-30 хв до ущільнення полити водою з розрахунку її кількості від 6 л/м2 до 12 л/м2.

21.4.13Шар суміші треба ущільнювати відповідно до [15, 18].

21.4.14При будівництві щебеневих, гравійних і шлакових основ додатково до 21.1.5 потрібно контролювати зерновий склад, а у щебеневих і гравійних матеріалів – вміст пилуватих і глинистих часток, вміст глини в ґрунтах, вміст слабких зерен і зерен пластинчастої і голчастої форми. Дані випробування потрібно проводити один раз на партію чи об'єкт. Контролювати треба шляхом відбору проб на кожні 2000 м3 матеріалу.

21.4.15Рух транспортних засобів по конструктивному шару дозволяється відкривати тільки після повного його ущільнення.


Просмотров 890

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!