Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Спорудження земляного полотна із застосуванням геосинтетичних матеріалів20.8.1Спорудження земляного полотна із застосуванням геосинтетичних матеріалів повинно здійснюватися згідно з [4].

20.8.2Влаштування дренуючих, армуючих, розділяючих, теплоізолюючих, гідроізолюючих прошарків з геотекстильного матеріалу, який вибирається відповідно до вимог використання з характеристиками, що забезпечують стійкість до кліматичних факторів, потрібно виконувати по вирівняній, спрофільованій та ущільненій основі згідно з таблицею 20.1.

Таблиця 20.1 – Вимоги до геотекстильних матеріалів тканого і нетканого видів

 

 

 

Ч. ч. Найменування показників Вид матеріалу
тканий нетканий
сітки полотна
Ширина, м 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-3,5
Розмір чарунок, мм, не менше 25,0x25,0 чи перемінний - -
Щільність, кг/м2 200,0-250,0 300,0-380,0 120,0-500,0
Границя міцності при розриві, кН/м, не менше: – вздовж волокон – впоперек волокон 50,0 45,0 30,0 25,0 4,0 3,5
Границя міцності при розтягуванні, кН/м, не менше 400,0 400,0 -
Водопроникність при тиску 1,5 кН/м, дм32 . с, не більше - 1,2-1,5 2-2,5
Подовження при розриві, %, не більше 8,0-10,0 12,0-18,0 60,0
Повзучість, %/год 0,1 0,2 4,0
Температура плавлення, °С, не менше 160,0 160,0 160,0

 

20.8.2.1Рулони геосинтетичних матеріалів потрібно розкочувати поперек земляного полотна за допомогою спеціальних машин, пристроїв або вручну з невеликим натягуванням та розрівнюванням збрижів. Смуги полотен потрібно перекривати одна відносно одної не менше ніж на 0,15 м. Зону перекриття вздовж полотен через 15 м треба закріплювати скобами або анкерами (діаметр стержнів від 3 мм до 4 мм). Краї смуг потрібно закріпляти через кожні 1,5-2,0 м.

20.8.2.2Ґрунт або інший матеріал захисного шару дорожнього одягу завтовшки не менше ніж від 0,25 м до 0,30 м треба насувати бульдозером на шар геосинтетичного матеріалу способом "з голови". Проїзд дорожніх машин по захисному шару можна відкривати після його ущільнення. При укладанні георешіток їх чарунки треба заповнювати ґрунтом за допомогою екскаватора.

20.8.2.3Поздовжнє розкочування геосинтетичних матеріалів треба починати від основи насипу з перекриттям смуг на 0,2 м. Зони перекриття закріплюють через кожні 15 м анкерами або скобами, середину рулону треба фіксувати анкерами через кожні 6-10 м.

20.8.2.4Геосинтетичні матеріали потрібно закривати захисним шаром родючого ґрунту насуванням знизу вгору або піском з наступним укладанням плит.

20.8.2.5Улаштування траншейного дренажу потрібно виконувати в такій послідовності:

- вирізання дренажної траншеї;

- укладання геосинтетичного матеріалу;

- влаштування водовідвідного елемента;

- засипка траншеї дренуючими матеріалами з пошаровим ущільненням;

- опорядження ділянки робіт.

20.8.2.6Після зачищення та контролю якості влаштування траншеї на її дно укладають полотнища геосинтетичного матеріалу. Один край полотнища потрібно закріпляти на поверхні ґрунту анкерами через кожні 4-5 м, потім полотнище треба опустити в траншею, розрівняти і закріпити його другий край. Такий варіант технології треба використовувати з урахуванням перекриття кінців полотнища на 0,3 м після обгортання всього периметру траншеї.

20.8.2.7Дренуючий матеріал потрібно засипати в траншею на геосинтетичний матеріал, розрівнювати і пошарово ущільнювати.

20.8.2.8Краї полотнищ потрібно звільняти від анкерів і загортати на поверхні дренуючого шару.

20.8.2.9На стадії опорядження потрібно відновлювати конструкцію укосів ґрунтом та ретельно планувати ділянку укладання дренажу.

20.8.2.10Поперечне розкочування виконують від брівки насипу. Край полотнища закріплюють скобами в траншеї, рухом стріли екскаватора рулон розкочують до основи насипу, легко натягують і нижній край закріплюють в траншеї скобами через кожні 1-1,5 м. Край рулону обрізають і переміщують на верхню позицію для повторення робочих операцій. Сусідні полотнища перекривають на 0,10-0,15 м і закріплюють через кожні 4 м анкерами.

20.8.2.11Допускається з'єднання окремих полотен геосинтетичних матеріалів способом склеювання, зварювання або зшивання.

Контроль якості робіт

20.9.1При вхідному контролі до початку робіт із спорудження земляного полотна необхідно перевірити відповідність проектних та натурних показників складу(зерновий склад, пластичність) та стану (вологість, щільність) ґрунтів в кар'єрах, резервах, виїмках, природних основах насипів та штучних споруд згідно з ГОСТ 5180, ГОСТ 22733.

Також необхідно перевіряти склад та об'єм геодезичної розбивочної основи згідно зі СНиП 3.01.03, закріплення ґрунтових кар'єрів та резервів на місцевості.

При роботі на крутосхилах крутизною понад 1:3, а також на слабких ґрунтах потрібно постійно (в період будівництва) перевіряти відсутність осідань та зсувів земляного полотна нівелюванням.

При реконструкції земляного полотна додатково контролюють глибину розпушування укосів (не менше ніж 0,3 м) або розміри та похил уступів.

20.9.2Операційний контроль якості спорудження земляного полотна передбачає перевірку:

- правильності розміщення осьової лінії поверхні земляного полотна в плані та висотних відміток;

- товщини родючого шару ґрунту, що зрізається;

- щільності ґрунту в основі земляного полотна;

- вологості ґрунту, який використовується для спорудження земляного полотна;

- товщини шарів ґрунту, що відсипається в тіло насипу;

- однорідності ґрунту в шарах насипу;

- щільності ґрунту в шарах насипу;

- рівності поверхні земляного полотна;

- поперечного профілю земляного полотна (відстань між віссю та брівкою, поперечний похил, крутизна укосів);

- якості підготовки траншей;

- відповідності проекту підготовленої основи під труби;

- відповідності проекту матеріалів фільтруючих шарів.

Допустимі відхилення геометричних параметрів, що підлягають контролю, та щільності ґрунту наведені у розділі 22.

При операційному контролі якості земляних робіт, що виконуються у зимових умовах, додатково контролюють наявність мерзлих грудок і якість очищення поверхні від снігу та льоду.

При операційному контролі якості спорудження земляного полотна на болотах додатково контролюють: повноту виторфовування, величину осідання, геометричні розміри вертикальних піщаних дрен та коефіцієнт фільтрації піску в них.

При операційному контролі якості спорудження земляного полотна із великоуламкових ґрунтів додатково потрібно контролювати кількість і вологість дрібнозему.

20.9.3Перевірку правильності розміщення осі земляного полотна, висотних відміток, параметрів поперечного профілю земляного полотна, узбіч та товщин шарів потрібно виконувати не рідше ніж через 200 м (у трьох точках на поперечному перетині) у місцях розміщення знаків робочої розбивки за допомогою геодезичних інструментів та шаблонів.

Щільність ґрунту треба контролювати у кожному технологічному шарі вздовж осі земляного полотна та на відстані від 1,5 м до 2,0 м від брівки.

Контроль щільності ґрунту потрібно виконувати на кожній змінній захватці роботи ущільнюючих машин, але не рідше ніж через 100 м при висоті насипу до 3 м та не рідше ніж через 50 м при висоті насипу понад 3 м.

Контроль щільності верхнього шару потрібно виконувати не рідше ніж через 50 м.

Додатковий контроль щільності треба виконувати в кожному шарі ґрунту при засипці пазух труб, над трубами, у конусах та в місцях сполучення з мостами.

Контроль щільності потрібно проводити на глибині 1/3 товщини ущільнюваного шару, але не менше ніж 8 см.

Відхилення від нормативного значення коефіцієнта ущільнення в бік зменшення допускаються не більше ніж в 10 % випробувань від їх загальної кількості і не більше ніж на 0,04, у решти 90 % випробувань відхилення не повинно перевищувати 0,01.

20.9.4Контроль вологості ґрунту для спорудження земляного полотна та для опоряджувальних і укріплювальних видів робіт треба проводити як у місці його розробки (резерв, кар'єр, виїмка), так і в місці відсипки не рідше одного разу за зміну та обов'язково після атмосферних опадів.

20.9.5Щільність та вологість ґрунту потрібно визначати згідно з ГОСТ 5180. При операційному контролі для однорідних ґрунтів дозволяється використовувати прискорений та польовий експрес-методи, але не менше ніж 10 % вимірів повинно бути виконано стандартним методом. При приймальному та інспекційному контролі використання експрес-методів не дозволяється.

20.9.6Рівність поверхні земляного полотна контролюється по осі дороги та смуг руху нівелюванням у трьох точках поперечного профілю (по осі, лівій та правій брівках). Відстань між точками контролю повинна становити не більше ніж 100 м.

20.9.7Однорідність ґрунту треба контролювати один раз за 5 змін. Для оцінки однорідності з різних місць відсипаного шару змінної захватки, але не менше ніж на 2000 м2 площі, відбирається не менше ніж 10 проб ґрунту, у яких визначається число пластичності. Оцінка однорідності ґрунту здійснюється згідно з ДСТУ Б В.2.1-2, ГОСТ 12536, ГОСТ 5180 і вимогами цих Норм.Просмотров 726

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!