Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: Псоріаз 

Діагностичні дослі­дження і консульта­ції Лікувальні заходи Реабілітаційні захо­ди Профілак­тичні захо­ди Рівні надання ме­дичної допомоги (І, II, IIІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталі- зації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість Види та обся- ги, тривалість І II ІІІ     Трива- лість Критерії зняття з нього
Клінічні: огляд шкірних покри- вів, визначення тріади Лабораторні: Загальний аналіз крові, сечі Аналіз крові на вмісг цукру Аналіз крові на МРІЇ Аналіз калу на яйця глистів Протеїнограма Функціональні проби печінки Інструментальні: Рентгенограма суглобів Консультації: Дерма говенеро- лог Рентгенолог Ревматолог 10хв. 1 день І день 1 день І день І день І день 1 день 2 дні 2 дні 2 дні Терапевтичні: Седативні Анти гістаміни і Протизапальні засоби Вітаміни Вазоактивні препарати Гепатопротек- тори Зовнішня тера- пія (кератолі- тичні, керато- пластичні УФО (при зи- мовому типі) 14 днів 7 днів 7-14 днів 14-21 день 14-21 день 21 день 21 день 10 днів Професійна орієнтація та працевлашту- вання Санаторно- курортне ліку- вання Психотерапія 4 — 6 міс 24 дні 7- 14 днів Санація осере- дків фокальної інфекції 7- 14 днів Лікування су- путніх захво- рювань 14-21 день Правильний режим праці та відпочинку - постійно Адаптогени 1 міс Вітаміни 14 днів Фітотерапія 1 міс Санаторно- курортне ліку- вання (сульфі- дні, радонові джерела, тала- сотерапія ) 24 дні + - - - - - - - - . - - + + + + + + + + , + + + + + + + + + + + + + + Регрес псоріа- зу, зникнення або зменшення еритеми, інфі- льтрації, лу- щіння „ Прогресуюча стадія псорі- азу при зна- чному поши- ренні проце- су Ураження понад 50 % шкіри неза- лежно від стадії Ускладнений псоріаз (ери- тродермія, артропатія) При- життєве, 4 рази на рік  

Фармакотерапія L.40 Псоріаз 

Назва фарм. груп препа­ратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Добова доза, витрати на відвідування процедури Тривалість призначення
Седативні засоби N05CX10 A06AD04 Ново-Пасит Магнію сульфат 25 % розчин 15,0мл; 1,72гр. 5,0 мл; 0,31 гр. 14 днів 10 днів
Антигістамінні засоби R06A А02 R06A Х28 Димедрол - Дарниця розчин 1 % 1,0 Фенкарол 0,025 1,0 мл; 0,16 гр. 0,075 г;1, 47 гр. 7 днів 7 днів
Донатор тіолових і сульф­гідрильних груп V03A В06 Натрію тіосульфат ЗО % розчин 10,0мл; 1,27гр. 10 днів
Вітаміни А11НА02 Піридоксину гідрохлорид 5 % Ціанокобаламін 0,02 % 1,0мл;0,48гр. 1,0мл;0,54гр. 14 днів 14 днів
Засіб, що поліпшує мік-роциркуляцію (ангіопро-тектор) С04А D02 Ксантинолу нікотинат 0,15 0,45 г; 0,24 гр. 21 день
Гепатопротектор А05В АОЗ Карсил 0,35 1,05г; 0,32 гр. 21 день
Мазь кератолітичної дії D07X А02 Преднікарб - Дарниця 3,0 г; 0,30 гр. 7 днів
Кортикостероїдна мазь D07B В01 "Лоринден А" 3,0г; 1,62гр. 10 днів
Індиферентна мазь D03A Х09 Мазь календули 3,0г; 0,16 гр. 7 днів

  

Шифр МКХ – 10 L 42

Назва нозологічної форми: Рожевий лишай Жибера (пітиріаз рожевий Жибера)

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість I II III     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: огляд шкірних покривів Лабораторні: Загальний аналіз крові та сечі Аналіз крові на вміст цукру Консультації: Дерматовенеролог 10 хв.   1 день   1 день     1 день   1. Антибіотики широкого спектру дії 2. Антигістамінні препарати 3. Вітаміни 4. Обмеження водних процедур 14 днів     14 днів   21 день     1. Санація осередків фокальної інфекції 2. Попередження застудних хвороб +   +   +     + +   +   +     + +   +   +     + Клінічні: регрес шкірних висипань Генералізований екзематозний процес До 3 міс Тривала ремісія

 

 

Шифр МКХ – 10 L 43

Назва нозологічної форми: лишай червоний плескатий (червоний плоский лишай)

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість I II III     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: огляд шкірних покривів, слизових оболонок, визначення сітки Уїкхема Лабораторні: Загальний аналіз крові та сечі Аналіз крові на вміст цукру Функціональні печінкові проби Консультації: Дерматовенеролог ЛОР Невропатолог Гастроентеролог Алерголог 15 хв.     1 день   1 день   1 день     1 день   1 день 1 день 1 день 1 день 1. Десенсибілізуючі препарати 2. Седативні препарати 3. Вітаміни 4. Препарати, які покращують мікроциркуляцію 5. Антибіотики 6. Лікування супутніх захворювань 7. Зовнішня терапія 21 день   14 днів   21 день 21 день     14 днів 21 день     21 день     1. Санація осередків фокальної інфекції 2. Своєчасне лікування супутньої патології 3. Адаптогени 4. Вітаміни 5. Виключення препаратів, які містять золото, ртуть, акрихін 6. Санаторно-курортне лікування +     +   +   +     +   + + + + +     +   +   +     +   + + + + +     +   +   +     +   + + + + Клінічні: - відсутність сильної сверблячки; - регрес висипань на шкірі та слизових оболонках Гострий генералізований процес До 3 років Періодичність 1 раз на рік   Відсутність рецидивів  

  

Шифр МКХ – 10 L 63


Просмотров 400

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!