Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: Енцефаліти  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
І. Клінічні: анамнез; скарги на головний біль, лихоманку, порушення тями,епілептичні напа-ди, рухомі розлади, розлади чутливості, розлади статики і дінамики,порушення сну (сонливість чи безсоння), тощо Неврологічний огляд: визначення функції черепно-мозкових нервів, рефлексів, наявність патологічних рефлексів, розлади у чутливій сфері, менінгіального симптомокомплексу. ІІ.Лабораторні: Обов′язкові: Загальний аналіз крові та сечі; реакції зв′язування комплименту(РЗК), Аналіз СМР. Додаткові: біохімічний аналіз на зміст глюкозі, печінкові проби, рівень білку, ревмопроби. ІІІ.Інструментальні: Ехо-ЕГ Офтальмоскопія ІV.Консультації: Невропатолог Інфекціоніст Окуліст   45-60 хви-лин при пер-винному огляді та 15 хви-лин в друге +   +     +   -   -   -   -   -   - +   +     +   +   +   +     +   + + + +   + +   +     +   +   +   +     _   + + + + + +   1.Ліжковий режим.     2.Контроль стану легень, серцево-судинної системи, функцією сечового міхура 3.Лікувальна люмбальна пункція.   4.Медикамент-тозна терапія: -дегідратуючі засоби анальгетики специфічний гама-глобулін антибіотики противірусні засоби До 14 днів в залеж-ності від перебі-гу   Постійно.     У гостро-му періоді     14-21 день 1.Дієта збагачена овочами, фруктами, з обмеженням кухонної солі. 2.Нормалізація режиму роботи та відпочинку. 3. Відновлення рухових і чутливих розладів, мови. 4. Психотерапія та корекція психічних розладів. 5.Кліматотерапія. 6.Масаж.   7.Фізіотерапія     8.Санаторно-курортне лікування   Постійно   Постійно На протязі року після зайво-рюван-ня 10 сеансів 10-20 проце-дур   24 дні 1.Боротьба з кліщами, імунізація (кліщовий енцефаліт). 2.Своєчасне лікування вірусних інфекцій. 3.Запобігання токсичних впливів на нервову систему. 1. Одужання хворого. 2.Зменшення випадків інвалідізації 3.Зменшення строків непрацездатності 1. Гострі енцефаліти будь-якої етіології 2.Загострен-ня хроніч-них форм енцефаліту Постійно  

 Особливості перебігу енцефаліту у дітей

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза Ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: Анамнез, скарги (сонливість (або безсоння), головний біль, підвищення t, лихоманка, нудота, головокружіння, блювання, судома) Неврологічний огляд: нездоланна сонливість(або безсоння), ураження очнорухових нервів, головокружіння з ністагмом, атаксією, гіпоталамічні симптоми, рухові розлади, судоми. II.Лабораторні Обов¢язкові: загальний аналіз крові, сечі, аналіз СМР, бактеріологічне та імунологічне дослідження спиномозкової рідини, посів із носової частини глотки, зеву на флору. чутливість до антибіотиків. III.Інструментальні ЕКГ Рентгенографія черепу Спиномозкова пункуція ЕХО-ЕГ Офтальмоскопія IV.Консультації: Невропатолог Інфекціоніст ЛОР Фтізіатр   + + - - + + - - + + + + 1.Терапія з застосуванням противірусних імунопротекторів 2. Протизапальні засоби 2.Симптоматична терапія: десенсибілізуюча дегідротаційна дезінтоксикаційні засоби: 3.Вітамінотерапія 4.Боротьба з лихоманкою Залеж но від перебі гу Загальнозміцнюючі препарати, -вітамінотерапія. -Кліматотерапія   1.Специфічна профілактичн вакцинація. 2Профілактика гострих респіраторних захворюваень 1.Поліпшення стану 2.Регрес лихоманки і неврологічної симптоматики 3.Санація спиномозкової рідини Обов¢язко ва госпіта-лізація при виявленні клінічних ознак Реконвалісценти допускаються у дитячі колективи через 5 днів після виписки із стаціонару, троєкратного орбстеження. Під наглядом дільничого невропатолога хвора дитина знаходиться 2 роки ( в перший рік 1 раз в 3 місяці, другий рік 1 раз в 6 місяців)  

Церебральні арахноідіти  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза Ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
I.Клінічні Анамнез (травми,інфекції) Скарги: Головний біль, головокружіння, нудота, стомлюван-ність, шум у вухах, зниження слуху, пам”яти.   Неврологічний огляд: Функція черепно-мозгових нервів, рівень і різниця рефлексів,наявність ністагму, хитання у позі Ромберга, піра-мідні симптоми, порушення статики і динамики, вегетатив-ні та чутливі розлади. II. Лабораторні Обов”язкові: Загальний аналіз крові Загальний аналіз сечі Рівень глюкози у крові Додаткові; Біохімічний аналіз крові Аналіз ліквору III.Інструментальні РЕГ ЕХо-ЕГ ЕЕГ офтальмоскопія КТ голови МРТ головного мозку (при можливості) IV.Консультації Невропатолог Окуліст   При первинному огляді 45-60 хв. при повторному-15 хв 1д     1д     1д     2д   1д 1д     2д   1д   1д +   +     +     +   +-   - -   - - - + - -     + - +   +     +     +   + +   + -     + + +   +     + + +   +     +     +   + +   + +     + + +   +     + + 1.Режим роботи і відпочинку 2.Дієта №10   3.Фізіотерапія (при відсут-ності судом та епілептичних нападів) 4.ЛФК, дозовані фізичні навантаження 5.Індівідуаль-не застосуван-ня медика-ментозних засобів: -діуретики -вітаміни -ноотропи -гематологіч-ні -капіляроста-білізуючі -прості препарати кортикостероїдів антигістаміннізасоби Постійно   Постійно 10-20 проце-дур     Пос Тійно   14-21 день 1.Фізіотерапія     2.Санаторно-курортне лікування   3.Психотерапія 10-20 проце-дур 24 дні     Інди-віду-ально 1.Санація вогнищ хро-нічної інфекцій. 2.Оптимальне лікуван-ня гострих інфекційних станів. 1. Одужання хворого. 2.Запобігання хронізації процесу. 3.Зменшення тривалості непрацездатності. 4.Запобігання інвалідізації хворого. 1.Гострі розлади лікворо-динаміки. 2.Загострення хроніч-них станів 3.Не обхід-ність детальні-шого обсте-ження. Постійно.  

 
Просмотров 441

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!