Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми:ГінгівітДіагностичні дослідження та консультації Рівні надання медичної допомоги(I,II,III) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показан-ня для госпіталі-зації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Тривалість I II III Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість       Тривалість Критерії зняття з нього
1.Клінічні: первинний огляд хворого,пальпація лімфовузлів,огляд ротової порожнини. 2. Лабораторні: обов’язкові:заг.аналіз крові та сечі. Додаткові: імунограма. 3.Інструментальні:ортопантомогра-фія. 4.Додаткові консультації: стоматолог,тера-певт, ендокринолог,гінеколог,гемотолог, оторіноларінголог. Первин. 30-40хв. Повторн.15 хв.     1 день.   5-14 дн.   1 день.   по 1 дню     +   +   _     +     +   +   +     + +   +   +     +     1.Нав-чання прави-лам гігієни. 2.Сана-ція порожнини рота. 3.Усу-нення шкідли-вих звичок. 4.Корек-ція харчу-вання Пос-тійно 1.Дієта,зба-гачена вітамінами,мінералами   2.Гігієна ротової порожнини з викорис- танням лікуваль-них паст. 3.Магніто-терапія,ва-кууммас., УВЧ-терапія,ла-зеротерапія Постій-но.   Постій-но.     10 днів. 1.Інформу-вання хворого про важливість особливої гігієни(пас-ти,флоси, щотки), вплив зуб- них відкла- день на запальний процес 2.Усунення шкідливих звичок. 3.Діспанс. нагляд. 4.Фізіотера-пія. Ліквідація запального процесу,зник-нення болю,набряку, кровоточивості ясен,зменшен-ня гіпертрофії ясен. Гінгівіти визвані нестачою незамін них амінокис лот . Остеопо-роз. Пос-тійно. Два рази на рік
                               

 Особливості у людей похилого віку:

Діагностичні дослідження та консультації Рівні надання медичної допомоги(I,II,III) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Тривалість I II III Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість       Тривалість Критерії зняття з нього  
  ____   __   __   __   __   ____   ___   ____   ____   _____   ____   ____ Постійно Диспансерний нагляд два рази на рік

Особливості в дитячому віці:

Діагностичні дослідження та консультації Рівні надання медичної допомоги(I,II,III) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Тривалість I II III Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість       Тривалість Критерії зняття з нього  
  ____   __   __   __   __   ____   ___   ____   ____ Профілакти-ка зубоще- лепних аномалій     ____ Швидкий перебіг запального процесу   Пос-тійно Зале-жить від диспансерної групи.

Фармакотерапія гінгівіту.Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору)   Разова добова доза. Кратність,тривалість призначення.
1.Антисептичні препарати Калію перманганат 0,1% р-н Йодінол 1%р-н 100 мл фл. Хлоргекседину біглюконат 0.005% р-н 500 мл фл Корсодил 300 мл у фл Декаметоксин 0.02% р-н Мікроцид 100 мл у фл 100 мл 5 мл 100 мл   20 мл 50 мл 10 мл -   7 днів   30 днів 5 днів -  
2.Препарати-нітрофурани Фурацилін 0.02% р-н 500 мл 100 мл 5 днів
3.Вітаміни Ретинолу ацетат (віт. А) в капс. Токоферолу ацетат (віт Є) капс. Аєвіт капс №25 Аскорбін к-та (віт.С) таб. 0.05 №50 Аскорутін 2 капс 1 капс 2 капс 4 таб 3 таб   10 днів 10 днів 14 днів 10 днів 30 днів
.Рослинні протизапальні препарати Хлорфіліпт 1% р-н у фл 100 мл Сальвін 1% р-н фл 100 мл Мараславін 100 мл фл Ротокан 100 мл фл 5 мл 5 мл 5мл 5 мл   - - 7 днів 7 днів

 

 

Шифр МКХ:К 10.2

Назва нозологічної форми:Гострий остеомієліт щелепи

 

Діагностичні дослідження та консультації Рівні надання медичної допомоги(I,II,III) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Тривалість I II III Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість       Тривалість Критерії зняття з нього
1.Первинний огляд хворого 2.Лабораторні:загальний аналіз крові та сечі. 3.Оглядова рентгенографія кісток лицевого кістяка. 4.Додаткові консультації: стоматолог гематолог оторінолярінголог невропатолог Первин30-40хв Повт. 15 хв.     по 1 дню. +   +   +   + +   +   +   +   +   +   +   + 1.Направ-лення до стомато-лога для видален-ня «причин- ного» зуба. 4-6 тижднів. Гігієна ротової порожнини. Пос-тійно 1.Санація порожнини рота. 2.Якісна гігієна ротової порожнини. 1.Відсутність больового синдрому. 2.Відновлення функції. 3.Рентгенографічні ознакі. Гострий одонтогенний остеомієліт. Пос-тійно. Два три рази на рік.
                               

 
Просмотров 449

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!