Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фармакотерапія Облітеруючий ендартеріїт МКХ - 10 К. I. 70.2Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Назва фармгрупи пре­па­­ратів   Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процеду­ру Тривалість призначення
    1. Спазмолітики     2. Ангіопротектори   3. Антикоагулянти   4. Дезагриганти   5. Вітаміни   6.Анаболіки   7. Антигістамінні препарати   8. Препарати, що покращують тканевий обмін     A03 AD A03A D 52 C01 E A 01 C04A E 02   C05 C X10   B01A B05   B05A A05   A11A A04   С01Е В14**   R06A X15     B06A B     Папаверіна гідрохлорид Нікошпан Алпростан Серміон   Пармідін   Клексан   Реополіглюкін   Дуовіт   Рибок син   Діазолін   Cолкосеріл     разова   0,04 г 0,1 г 0,1 мг в/м 10 мг   0,25 г   40 мг п/ш   200 мл в/в   2 драже   2% 5 мл в/в   0,1 г   10 мл в/в добова 0,6 г 0,3 г 0,1 мг в/м 30 мг   0,75 г   40 мг п/ш   200 мл   2 драже   2% 5 мл в/в 0,1 г     10 мл в/в     кратність/ доба   3 –5 раз 3 рази 1 раз 3 рази   3 рази   1 раз   1 раз   1 раз   1 раз   1 раз   1 раз   тривалість   21 доба 21 доба 21 доба 60 – 90 діб   21 доба   7 діб   7 діб   21 доба   21 доба   15 діб   21 доба  
             

 

 

Шифр МКХ S 40.0

Назва нозологічної форми: Удар плечового поясу та плеча

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілак-тичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І,ІІ,ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показан-ня для Госпіталі-зації Диспансерний огляд
Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість         Трива- лість Критерії зняття з нього
Збирання скарг та анамнезу пошкодження. Визначення об"єму рухів, стану інервації та кровопостачання дистальних відділів 30 хв. Косиночка іммобілізація верхньої кінцівки, локально холод 30 хв. Масаж ЛФК №10 по закінченню іммобілізації до відновлення функції кінцівки 2 – 3 тиждня Профілактика травма-тизму І Відновлення функції кінцівки, припинення больового синдрому Немає Показань немає  

 

Шифр МКХ S 41

Назва нозологічної форми: Відкрита рана плечового поясу та плеча

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Збирання анамнезу, механізму та обставин травми. Візуальне та інструментальне дослідження рани. 20 хвилин В залежності від розмірів рани та її характеру проведення туалету чи хірургічної обробки. Профілактика правця. Іммобілізація 2 години Відновлення функції кінцівки із застосуванням масажу №10, лікувальної фізкультури для м'язів плечового поясу№10 10 днів Профілактика травматизму І-при незначних ранах, поверхневих ІІ – при великих та глибоких ранах Відновлення функції кінцівки Рани великих розмірів, та ускладнені пошкодженням судино-нервового пучка При пошкодження судино-нервового пучка 4 місяці Відновлення функції кінцівки та інервації

Шифр МКХ S 42.0

Назва нозологічної форми: Перелом ключиці

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Збирання анамнезу, механізму пошкодження, визначення загального статусу, а також стану кровопостачання та іннервації. Рентгенографія ключиці   30 хвилин Іммобілізація кінцівки на стороні пошкодження при переломах, зі зміщенням. Фіксація 8-подібною пов'язкою при переломах без зміщення 30 хв. Масаж, ЛФК №10 3-4 тижні Профілактика травматизму І – при переломах без зміщення, поверхневих ІІ – при переломах зі зміщенням Зрощення перелому та відновлення функції кінцівки Переломи ключиці зі зміщенням та при пошкодженні судинно-нервового пучка 3 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ S. 42.1

Назва нозологічної форми: Переломи лопатки

 

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вияснення скарг, анамнезу. Обстеження загального стану хворого, особливо респіраторної системи. Визначення функції верхньої кінцівки. Рентгенограмм грудної клітки. 1 г. Іммобілізація кінцівки на клиновидній дошці 30 хв. Відновлення функції кінцівки із застосуванням массажу №10, лікувальної фізкультури №10 4-5 тижднів. Профілактика травматизму І – при переломах без зміщення, ІІ – при переломах зі зміщенням Відновлення функції кінцівки Переломи зі зміщенням 2 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції кінцівки

 Шифр МКХ S. 42.2

Назва нозологічної форми: Переломи верхнього кінця плечової кістки

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічне обстеження хворого, збір анамнестичних даних, скарг. Вивчення локального статусу та стану іннервації та кровопостачання дистальних відділів кінцівки. Рентгенограммаплечового суглобу двох проекціях. 1 г. Іммобілізація пов'язкою Дезо або на клиновидній подушці при переломах без зміщення. Транспортна іммобілізація при переломах зі зміщенням 1 г. Лікувальна фізкультура масаж №10 та розробка рухів в суглобах 1 місяць Профілактика травматизму І – при переломах без зміщення, ІІ – при переломах зі зміщенням Зрощення перелому та відновлення функції Наявність зміщення та ускладненні переломи 2 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції кінцівки

Шифр МКХ S. 42.3

Назва нозологічної форми: Переломи тіла (діафіза) плечової кістки

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Обстеження загального стану хворого та локального статусу з урахуванням скарг хворого та механізму травми. Рентгенографічне обстеження в двох проекціях 1 г. При переломах без зміщення іммобілізація гіпсовою шиною з фіксацією ліктьового та плечового суглобів. При переломі зі зміщенням – транспортна іммобілізація 1 г.. Відновлення функції суглобів з використанням лікувальної фізкультури, масажу №10 1 міс. Профілактика травматизму І – при переломах без зміщення, ІІ – при переломах зі зміщенням Зрощення перелому та відновлення функції Наявність перелому зі зміщенням 1-2 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ S. 42.4

Назва нозологічної форми: Переломи нижнього кінця плечової кістки

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість         Тривалість Критерії зняття з нього
Локальне обстеження зони пошкодження з оприділенням стану кровопостачання та іннервації. Шляхом пальпації зони пошкодження, оприділення пульсу на променевій артерії, чутливості та рухів в кисті 30 хв. При переломах без зміщення іммобілізація гіпсовою шиною в положені згинання в ліктьовому суглобі під пряим кутом. При переломах зі зміщенням - транспортна іммобілізація 1 год. Відновлення функції кінцівки із застосуванням массажу, лікувальної фізкультури №10 До відновлення функції кінцівки 1-2 міс. Профілактика травматизму І – при переломах без зміщення, ІІ – при переломах зі зміщенням Зрощення перелому та відновлення функції кінцівки Наявність переломи зі зміщенням 1-2 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції кінцівки

Шифр МКХ S. 43

Назва нозологічної форми: Вивих плечового суглоба

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість         Тривалість Критерії зняття з нього
Локальне обстеження зони пошкодження , пальпаторне визначення положення голівки плеч. кістки, визначення стану інервації та кровопостачання кінц. шляхом пальпації променевої артерії та больової і тактильної чутливості. Уточнення механізму травми. Визначення об'єму акт та пасивних рухів в суглобі 30 хв. Транспортна іммобілізація без зміни примусового положення кінцівки пов'язкою Дезо на клиноподібній подушці 30 хв. Відновлення функції кінцівки із застосуванням масажу, лікувальної фізкультури №10 4 тиж. Профілактика травматизму ІІ Відновлення функції кінцівки Госпіталізація показана при ускладнених пошкодженнях судинно-нервового пучка, вивихах 2-3 місяці, голяд хворого 2 рази на місяць. Відновлення функції кінцівки

 

 

Шифр МКХ S. 43.1

Назва нозологічної форми: Вивих акроміально-ключичного суглоба

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість Види і обсяги Трива- лість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вивчення анамнезу пошкодження та уточнення механізму травми. Візуальне обстеження зони пошкодження, визначення рухів в плечовому суглобі 15 хв. Транспортна іммобілізація накладанням коминкової пов'язки 10 хв. Відновлення функції кінцівки із застосуванням масажу, лікувальної фізкультури №10 3 тиж. Профілактика травматизму ІІ Відновлення функції кінцівки Повний вивих акроміального кінця ключиці 3 тижні, огляд хворого після закінчення лікування Відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ S 43.2_____________________

Назва нозологічної форми Вивих груднино-ключичного суглоба

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вивчення анамнезу та механізму пошкодження, скарг потерпілого. Локальне, візуальне та пальпаторно обстеження з визначенням характеру зміщення грудневого кінця ключиці 15 хвилин Транспортна іммобілізація за допомогою косинкової пов’язки 15 хвилин Відновлення функції кінцівки з використанням лікувальної фізкультури та масажу №10 4 тижні   ІІ Вправлення вивиху, відновлення функції кінцівки Наявність повного вивиху 4 тижні, огляд хворого після закінчення лікування Відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ S 43.4_____________________

Назва нозологічної форми Розтягнення та деформація плечового суглобу

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги   Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вивчення анамнезу та механізму пошкодження, візуальне обстеження зони пошкодження пальця ділянки травми, визначення об’єму активних та пасивних рухів в суглобі, вивчення стану кровообігу дистальних відділів пальпацією променевої артерії та тактильної больової чутливості 15 хвилин Тимчасова іммобілізація на клиноподібній подушці або косинці 10 хвилин Не потребує 4 тижні   І Припинення больового синдрому Не має Не потрібний Відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ S 46.0_____________________

Назва нозологічної форми Травма сухожилка обертальної манжетки плеча

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Збирання скарг, анамнезу травми. Огляд та пальпація зони пошкодження, визначення об'єму рухів в плечовому суглобі /особливо відведення/ 15 хвилин Тимчасова іммобілізація на клиноподібній подушці або косиночній пов'язці 10 хвилин Відновлення рухів в плечовому суглобі з використанням масажу та лікувальної фізкультури №10 8 тижнів   ІІ Відновлення функції плечового суглобу Розрив сухожилка обертальної манжети плеча 8 тижнів, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції плечового суглобу

 

 

Шифр МКХ S 46.1_____________________

Назва нозологічної форми Травма м’яза та сухожилка довгої головки двоголового м’яза плеча

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вияснення скарг хворого та механізму пошкодження. Огляд плеча без напруження та з напруженням двоголового м’яза шляхом згинання передпліччя. Пальця зони прикріплення довгої головки. 15 хвилин Іммобілізація косиночною пов’язкою 10 хвилин Масаж та лікувальна фізкультура №10 3-4 місяці   ІІ Відновлення функції двоголового м’яза Розрив сухожилка 3-4 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції м’яза

 

Шифр МКХ S 46.3_____________________

Назва нозологічної форми Травма м’яза та сухожилка триголового м’яза плеча

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Виявлення скарг хворого, та механізму травми. Огляд зони пошкодження, пальпація. Оприділення функції активного розгинання передпліччя 15 хвилин Тимчасова іммобілізація на косиночній пов’язці 15 хвилин Відновлення функції м’яза з використанням лікувальної фізкультури та масажу №10 3-4 місяці   ІІ Відновлення функції м’яза Повний анатомічний перерив з пошкодженням розгинального апарату передпліччя 3-4 місяці, огляд хворого 2 рази на місяць Відновлення функції м’яза

 

 

Шифр МКХ S 47_____________________

Назва нозологічної форми Розтрощення плечового пояса та плеча

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Збирання скарг хворого, визначення анамнезу та механізму травми. Огляд зони пошкодження. Приділення загального стану, загального стану хворого-визначення чистоти пульсу, дихання, величини артеріального тиску. 30 хвилин Введення аналгетика, венепункція та ведення кристалоїдів. Транспортна іммобілізація 30 хвилин     ІІ-ІІІ Наявність розтрощення плечового поясу та плеча. Транспортировка реанімаційною бригадою

 

 

Шифр МКХ S 48_____________________

Назва нозологічної форми Травматична ампутація плечового пояса та плеча

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Збирання анамнезу, вияснення пошкодження та механізму травми. Огляд зони пошкодження 15 хвилин Зупинка активної кровотечі, накладання зажимів або джгута. Введення анальгіну, каретеризація вен, введення розчинів кристалоїдів 30 хвилин       ІІ-ІІІ   Наявність травматичного дефекту. Транспортировка реанімаційною бригадою    

 

 

Шифр МКХ-10: S50– S50.0; S50.1; S50.7; S50.8; S50.9.

Назва нозологічної форми: Поверхнева травма передпліччя – Удар ліктя. Удар іншої та неуточненої частини передпліччя. Множинні поверхневі травми передпліччя. Інші поверхневі травми передпліччя. Поверхнева травма передпліччя, неуточнена.

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Три-валість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вивчення анамнезу, загальний та локальний огляд, пальпація     30 хвилин Накладання фіксуючій пов’язки на плече, передпліччя та кисть. 20 хвилин ЛФК (розробка рухів) , масаж м'язів плеча та передпліччя ( до 10 сеансів) 1-3 тиждня     ---     II Повне відновлення функції кінцівки Наростаючий набряк передпліччя. 1- 3 тиждня, один раз на тиждень.   Повне відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ-10: S51– S51.0; S51.7; S51.8; S51.9.

Назва нозологічної форми: Відкрита рана передпліччя – Відкрита рана ліктя. Множинні відкриті рани передпліччя. Відкрита рана інших частин передпліччя. Відкрита рана неуточненої частини передпліччя.

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Три-валість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вивчення анамнезу, загальний та локальний огляд, пальпація, консультація хірурга.   30 хвилин Тимчасова зупинка кровотечі шляхом накладання жгута, давлючої пов'язки, накладання асептичної пов’язки, туалет ран. 40 хвилин ЛФК (розробка рухів) , масаж м'язів плеча та передпліччя ( до 10 сеансів) 1-3 тиждня     ---     II Повне відновлення функції кінцівки Артеріальна кровотеча, пошкодження м'язів та сухожілків. 1- 3 тиждня, один раз на тиждень. Повне відновлення функції кінцівки

 

 

Шифр МКХ-10: S52– S52.0; S52.1; S52.2; S52.3; S52.4; S52.5; S52.6; S52.7; S52.8; S52.9.

Назва нозологічної форми: Перелом кісток передпліччя – Перелом верхнього кінця ліктьової кістки – вінцевого відростка, ліктя БДВ, переломовивих Монтеджі, ліктьвого відростка, проксимального кінця. Перелом верхнього кінця променевої кістки – головки, шийки, проксимального кінця. Перелом тіла (діафіза) ліктьової кістки. Перелом тіла (діафіза) променевої кістки. Сукупний перелом діафізів ліктьової та променевої кісток. Перелом нижнього кінця променевої кістки – перелом Колліса, перелом Сміта. Сукупний перелом нижніх кінців ліктьової та променевої кісток. Множинні переломи кісток передпліччя. Перелом інших частин кісток передпліччя – нижнього кінця ліктьової кістки, головки ліктьової кістки. Перелом неуточненої частини кісток передпліччя.

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Три-валість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вмвчення анамнезу, загальний та локальний огляд, пальпація, консультація травматолога.     30 хвилин Накладання імобілізуючої пов’язки на плече, передпліччя та кисть. 20 хвилин ЛФК (розробка рухів) , масаж м'язів плеча та передпліччя ( до 10 сеансів) 1,5-3 місяці     ---     II-III Зрощення переломів, повне відновлення функції кінцівки Наявність перелому кісток передпліччя. 1,5 - 3 місяці, один раз в 10 днів. Зрощення переломів, повне відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ-10: S53– S53.0; S53.1; S53.2; S53.3; S53.4.

Назва нозологічної форми: Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок ліктя – Вивих головки променевої кістки. Вивих у ліктьовому суглобі, неуточнений. Травматичний розрив променевої колатеральної зв'язки. Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки. Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба.

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Три-валість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вмвчення анамнезу, загальний та локальний огляд, пальпація, консультація травматолога.   30 хвилин Накладання імобілізуючої пов’язки на плече, передпліччя та кисть. 20 хвилин ЛФК (розробка рухів) , масаж м'язів плеча та передпліччя ( до 10 сеансів) 3 - 4 тиждня     ---     II-III Повне відновлення функції кінцівки Наявніясть вивиху або пошкодження зв'язок 3 - 4 тиждня, один раз на тиждень. Повне відновлення функції кінцівки

 

 

Шифр МКХ-10: S56– S56.0; S56.1; S56.2; S56.3; S56.4; S56.5.

Назва нозологічної форми: Травма м'язів та сухожилка у ділянці передпліччя – Травма м'яза-згинача великого пальця кисті і його сухожилка в ділянці передпліччя. Травма м'яза-згинача іншого(их) пальця(ів) і його сухожилка в ділянці передпліччя. Травма іншого м'яза-згинача і його сухожилка в ділянці передпліччя. Травма м'яза-розгинача або відповідного м'яза великого пальця та їх сухожилків в ділянці передпліччя. Травма м'яза-розгинача іншого(их) пальця(ів) та його сухожилка в ділянці передпліччя.

 

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерній облік
Види і обсяги Три-валість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість         Тривалість Критерії зняття з нього
Вивчення анамнезу, загальний та локальний огляд, пальпація, консультація травматолога.   30 хвилин Тимчасова зупинка кровотечі шляхом накладання жгута, давлючої пов'язки, накладання асептичної пов’язки, туалет ран 40 хвилин ЛФК (розробка рухів) , масаж м'язів плеча та передпліччя ( до 10 сеансів) 1-1,5 місяця     ---     II-III Повне відновлення функції кінцівки Пошкодження м'язів та сухожілків. 1-1,5 місяця, один раз в 10 днів. Повне відновлення функції кінцівки

 

Шифр МКХ-10: S57– S57.0; S57.8; S57.9.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 920

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!