Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: Гіпоглікемічна комаДіагностичні дослі­дження і консульта­ції Рівні надання ме­дичної допомоги (І, II, IIІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні захо­ди Профілак­тичні захо­ди Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість І II ІІІ Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість     Тривалість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: Огляд, артеріальний тиск, пульс, рефлекси, анамнез.   2. Лабораторні: глікемія, осмолярність, газовий склад крові, лактат, кетонові тіла, гематокрит   3. Інструментальні: ЕКГ 4. Консультації: Ендокринолог, Невропатолог 2-5 хв.     30-120 хв.   15 хв.     І день І день +   + - - - - -     +   +   + + + + + + +   +     + + +   + + + + + + +   +     + + Дієтотерапія Терапевтичні: Глюкоза 40% Глюкагон   Постійно   10 хв.-5 год. 10 хв.     Професійна орієнтація та працевлаштування   Санаторно-курортне лікування     4 — 6 міс.   24 дні     Санація осередків фокальної інфекції - 7- 14 днів Лікування супутніх захворювань - 14-21 день Правильний режим праці та відпочинку - постійно Адаптогени, 1 міс Вітаміни, 14 днів   Санаторно-курортне лікування, 24 дні Регрес проявів   Нормоглікемія     Кома, гіперглікемія кетоацидоз   Постійний Відсутність проявів захворювання на протязі 3 років

Фармакотерапія Гіпоглікемічна кома Е 10-Е11

 

Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Добова доза, витрати на відвідування процедури Тривалість призначення
Сольові розчини   B05B A03 Глюкоза 40% розчин 20,0-200,0 мл. 10 хв. – 5 год.  
Гормони H04A A01 Глюкаген (глюкагон) 1 мг 10 хв. – 5 год.  

 Шифр МКХ-10 Е 05.0

Назва нозологічної форми: Тиреотоксикоз з дифузним зобом

 

Діагностичні дослі­дження і консульта­ції Рівні надання ме­дичної допомоги (І, II, IIІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні захо­ди Профілак­тичні захо­ди Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість І II ІІІ Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість     Тривалість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: Огляд, Очні симптоми, Частота серцевих скорочень, Артеріальний тиск   2. Лабораторні: Загальний аналіз крові та сечі   Аналіз крові на вміст гормонів (ТТГ, вільний тироксин, трийодтиронін).   3. Інструментальні: УЗД щитовидної залози ЕКГ 4. Консультації: Ендокринолог, Кардіолог, Невропатолог, Хірург-ендокринолог   15 хв.     1 день (2 р. на місяць) 14 днів (кожні 2-3 місяці)     (кожні 3-6 місяці) 1 день   1-2 дні       + + +   +     -   -     -     -     - - - -   + + +   +     +   +     +     +     + + + +   + + +   +     +   +     +     +     + + + + Терапевтичні: Антитиреоїдні Глюкокортикоїди Бета-блокатори Седативні Препарати калію Антигістамінні Протизапальні засоби Вітаміни   Хірургічні: Резекція щитовидної залоза (за умови неефективності терапевтичних засобів)   Радіойодтерапія (за умови неефективності терапевтичних засобів)     До 1,5 років 7-14 днів До 1,5 років До 1,5 років 14-21 день 7-14 днів 7-14 днів     7-14 днів     Професійна орієнтація та працевлаштування   Санаторно-курортне лікування   Психотерапія   4 — 6 міс     24 дні   7- 14 днів   Санація осередків фокальної інфекції 7- 14 днів   Лікування су путніх захворювань 14-21 день   Правильний режим праці та відпочинку - постійно   Адаптогени 1 міс   Вітаміни 14 днів   Санаторно-курортне лікування 24 дні   Регрес проявів тиреотоксикозу   Еутиреоз   Зникнення тахікардії   Зменшення об’єму та щільності щитовидної залози   Декомпенсація тиреотоксикозу   Тиреотоксичний криз   Наявність аритмії       При неможливості компенсування до 6 місяців – хірургічне втручання.   При неефективності консервативного лікування до 1,5 років - хірургічне лікування або радіойодтерапія   Відсутність проявів захворювання на протязі 3 років

Фармакотерапія Тиреотоксикоз з дифузним зобом Е 05.0 Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Добова доза, витрати на відвідування процедури Тривалість призначення
Антитиреоїдні   H03B B02 Тиамазол 5 – 50 мг До 1,5 років
Глюкокортикоїди H02A B06 Преднізолон 5 – 60 мг 14 днів
Бета-блокатори   С07А В02 С07А В03 Метапролол Атенолол 50-200 мг 50-200 мг До 1,5 років
Седативні засоби N05C X10 N05C B02 Ново-Пасит Барбовал   15,0 мл 1,5 мл 14 днів 10 днів
Антигістамінні засоби R06A А02 R06A Х28 Фенкарол 0,025 0,075 г 7 днів
Препарати калію     Аспаркам 3,0 – 6,0 г 14 днів
Вітаміни А11Н А02 А11JB Піридоксину гідрохлорид 5 % Вітрум 1,0 мл 1 др 14 днів До 1,5 років

 

 

Шифр МКХ-10 Е03.2, Е03.4, Е03.8, Е 89.0


Просмотров 461

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!