Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: Гемофілія „А”, Гемофілія „В”, Гемофілія „С”Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива-лість I II III Види і обсяги Трива-лість Види і обсяги Трива-лість       Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: 1. Анамнез 2. Огляд хворого 3. Оцінка місця та ступеня кровотечі Інструментальні: Лабораторні: обов’язкові 1. Загальний аналіз крові 2. Підрахування кількості тромбоцитів 3. Час зсідання крові 4. Час кровотечі додаткові 1. Загальний аналіз сечі 2. Аналіз сечі по Амбюрже або по Нечипоренко Консультації при Необхідності 1. Отоларинголог 2. Хірург 3. Уролог Пер-винний -45-60 хвилин Пов-торний -15 хв.   1 день     1 день     +   + +     +   _   + +   + +   + +     +   +   + +     +     + + + +   + +     +   +   + +     +     + + + При порізах накладання стискаючої пов’язки. При носових кровотечах тампонада носа з перекисом водню. При гемартрозах імобілізація суглобу, спокій.   Направити в обласний гематологіч-ний кабінет або в гемато-логічне відді-лення При первинному огляді     1 день     Хворі на гемофілію не повинні займатися травматичними видами праці і спорту.   Дітям не давати гратись іграшками, які можуть травмувати. Оберігати дітей від ударів, падіння. Не робити в/м ін’єкцій Припинення кровотечі Кровотечі різного походження. Крововиливи в суглоби та гематоми інших локалізацій. Санація ротової порожнини. Необхідність оперативних втручань Постійно  

 

 

Шифр МКХ – 10 D66.

Гемофілія. Хворі дитячого віку.

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні Заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні 1.Збір сімейного анамнезу, складання родословної 2. Анамнез хвороби та життя 3. Спадкова характери-стика 4. Проба на резістент-ність капілярів Лабораторні Обов,язкові - загальний аналіз крові з визначеннямкількості тромбоцитів, тривалоті кровотечі - коагулограма - аналіз калу загальний аналіз сечі Інструментальні -R-г грудной порожни-ни - УЗД органів черевної порожнини Консультації - Хірурга - Фізіотерапевта - Стоматолога -Генетика - ЛОР- лікаря - Лікаря ЛФК - Нефролога     20-30хв.   1доб.     1доб. 1доб.     1доб.   1доб.     2дні 2дні 2дні 2дні 2дні 2дні 2дні .   +   +-     +   +   +   + +     +   + +     1.При кровотечі місцеві та загальні гемостатичні засоби 2.Криоприципітат з врахуванням групової належності 3. При гострих гематрозах тимчасова імобілізація ушкодженної кінцівкі, суглобу 4. Пряма гемо-трансфузія По пока-заніям   По пока-заніям   3-4 доб     По миттє-вим пока-заням 1. Щадящий режим 2. ЛФК 3. Масаж загальний та суглобів 4. Дієта, Стол№15 5. При екстракції зубу, планових, екстрених опера-ціях підготовка гемастотичних пр-тів та гемоста-зіологічний конт-роль у стаціо-нарних відді-леннях. 6. Щеплення протипоказані 7. Санаторне лікування в міс-цевих санаторіях 8. Психологічна, соціальна адап-тація та профіо-рієнтація 9. Санація хронічних вогнищ інфекції Пост.   Пост. Пост.     Пост.   Пост.   Пост.     24дн. 1р. на рік   Пост.   Пост. 1. Профілактика травматизму, організація умов побуту, контроль за заняттями с іграми 2. Навчання батьків методиці екстреного в/в введення гемостатичних засобів 3. Обмеження п/ш та в/м іньєкццій, зондування, катетерізації. 4. ЛФК 5. Активна профилактика карієсу зубів. 6.Консультація генетика для профілактики народження дітей хворих на гемофілію 1.Зменьшення кількості рецидивів 2. Зниження геморагічних та анемічних синдромів 3. Покращення загального стану 4. Зменьшщення кількості крововиливів у великі суглоби 1.Виразні-сть гемора-гічних та анемічних синдромів 2. Наявність ускладнень 3. Рівень коагулярної активності антигемофільних факторів у коагулограммі. До- вічно спіль-но з гематологом -

 


 

Фармакотерапія. Гемофілія.Хворі дитячого віку

 

Назва фармакологічних груп препаратів КОД АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разова та добова доза Кратність та тривалість призначення
Концентрат VIII та IX факторів   Кріопріціпітат в/в струйно, повільно А) виразність сіндрому Б) при тяжких виражених гемартрозах, гематомах В) Поперед єкстракцією зубу     Г) При масивних кровотечах     15-20 ОД/кг/доб 35-40 ОД/кг/доб   30-40ОД/кг/доб     60-100 ОД/кг/доб     Одноразово Одноразово   За 12год до екстракції зуба, ч/з 4-10 годин після екстракції зубу, потім кожний день 3 дні, а потім через день, до епітелізації лунки Однарозово
Глюкокортікоїди H02AB06 Преднізолон 0,5- 1,0 мл/кг/доб  
Гемонтрансфузії   Еритроцитарна маса, відмиті еритроціти 10мл/кг/доб По показанням

 

Шифр МКХ – 10. Д-69.

Геморагічний васкуліт (хв.Шенлейн-Геноха), хворі дитячого віку.

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні Заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза Ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні 1.Збір анамнезу з уточненням спадковості по схильності до імунологічних алергічних хвороб 2. Загальноклінічне обстеження по органах та системах.     20хв. +   + +   + +   + 1. Постільний режим 2. Дієта з виключенням облігатних алергенів 3. Дезагре-ганти 4. Вітаміно-терапія 5.Антигістамінні препарати 6.Симптома-тична терапія 1-3тиж   1-3міс   5-7доб   3-4тиж   10-14доб   5-7доб 1. Щадящий режим 2. ЛФК за легкою програмою 3. Дієта з виклю-ченням алергій-них продуктів, ведення харчо-вого щоденника. Додати до раціону арахіс, шипшину, кроп, крапиву. 4.Кровозупиняю-чи збори трав 5. Курс препа-ратів які стиму-люють дезагре-гацію: віт. РР, С, А, жовчогонні засоби 6. Нагляд стома-толога, ЛОР-лікаря, загальний аналіз сечі. 7.ЕКГ 8. Огляд сімей-ного лікаря 8. Щеплення протипоказані 9. Кал на я/гл. 10. Санаторне лікування в міс-цевих санаторіях   Пост.   Пост.   2рок.     3-6 міс   2-3тиж   1р в 4міс. 1р в 2тиж чер1міс після випи-ски   1р в 6 міс   2роки   1р в 6 міс   24дн. 1р. на рік   1. Гіпоалергійна дієта 2. Загартування 3. Активне ліку-вання та профіла-ктика інфекцій-них хвороб 4. Санація хроні-чних вогнищ інфекції 1.Зникнення шкірних, абдомінальних, сугло-бних та інших синдромів 2. Покращення загального стану 3. Покращення лабора-торних показників. 1. Наявність масивного шкірного синдрому, а також абдоміналь-ного, сугло-бного,карди-ального та ін. 2. Неефек-тивність амбулаторного лікува-ння. 3. Розвиток ускладнень   5 років після пере-несе-ння ГВ при відсутності ураження нирок Відсутність рецидивів
Лабораторні Обов,язкові - загальний аналіз крові з визначенням тривалоті кровотечі - біохімічний аналіз крові - аналіз калу - загальний аналіз сечі - коагулограма Додаткові - імунограма   1 доб.   1 доб.   1доб. 1доб. 1доб.   +   ++     +   +   + + +       +   +   + + +   +      
Інструментальні - ЕКГ - УЗД органів черевної порожнини     + +   + +   + +  
Консультації - Генетика - Імунолога - Гематолога - Нефролога   2 дні 2дні 2дні 2дні        

 

Фармакотерапія. Геморагічний васкуліт.Хворі дитячого віку.

 

Назва фармакологічних груп препаратів КОД АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разова та добова доза Кратність та тривалість призначення
Антиагреганти С04АД03 В01АСО7 Трентал Курантіл 2-4мг/кг/доб 0,05- 0,1-0,2г залежно від віку 3р в дн перед їжою, 14 дн. 3р в дн перед їжою, 14 дн.
Антикоагулянти В01АВ01 Гепарин Свіжеморожена плазма Стартова доза 300-400 ЕД/кг 10-15мл/кг 4-6 разів в день в/в капельно, під кожу живота
Вітаміни А11LА01   А11СА01 Віт. С Никотинова к-та Віт А 100-300 мг/доб 0,01-0,03г/доб 500МЕ/доб 2р в дн 3-4 тижня 2р в дн 3-4 тижня 2р в дн 3-4тижня
Антигістамінні засоби R06АА04 R06АС03 R06AX17 Тавегіл Супрастін Кетотифен 0,028мг/кг/доб 1-2мг/кг/доб 0,025мг/кг/доб 2-4р дн 14-21 день 2-4р дн 14-21 день 2-4р дн 14-21 день
Глюкокортікоїди H02AB06 Преднізолон 10мг/кг/доб 10-12 днів

 

 

Шифр МКХ – 10 Д 76.0.

Гістиоцитоз Х, хворі дитячого віку.

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні Заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза Ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні 1.Збір анамнезу 2. Загальноклінічне обстеження по органах та системам (звернути увіагу на кістову систему)     20хв.   + +   + +   + + 1. Поліхіміо-терапія 2. Опроміню-вання вогнищ ураження 3. При органічних кісткових ураженнях – хірургічно допомога (вискоблювати вогнище та водити в порожнину преднізолон) 4. Підтриму-юча терапія   6тиж     1. Щадящий режим 2. ЛФК 3. Стіл№5 4. Підримуюча терапія 5. Санація хроні-них вогнищ інфе-ції 6. Соціальна, психологічна, деонтологічна реабілітація 7. Санаторне лікування в місцевих санаторіях 8. Щеплення протипоказані 9. Шкільна програма вдома 10. Вітаміноте-апія (Віт А, В6, Е,С) в терапев-тичних дозах   Пост.   Пост. Пост. 2рок.   Пост.     Пост.   24дн 1р. на рік     2роки   в зимку та весною   1міс. 4-6р на рік 1.Оберегати дитину від психічних травм, охолодження, контакту з інфекційними хворами 2. Дієта стол №2 3. Масаж 4. ЛФК 5. Вітамінотера-пія 1. Покращення загального стану хворого 2. Зменьшення скарг хворого 3. Покращення лабора-торних показників. 1.При зниженні кількості лейкоцитів до 2Х109/л та нижче. 2.Неєфективність амбулаторного лікува-ння. 3.Погіршен-ня перебігу хвороби 4. Поява ускладнень   Довіч-но  
Лабораторні Обов,язкові - загальний аналіз крові - біохімічний аналіз крові - загальний аналіз сечі - мієлограма Додаткові - Біопсія шкіри та матеріалу з лимфоцитів в кістках та органах     1 доб.   1 доб. 1доб. 1доб.   1доб.     + +   +         ++   +     + +   + +   +   24-52тиж
Інструментальні -R-Q орг. гр. кл. -УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози Додаткові -томографія   1доб. 1доб.   1 доб.     + +   + +   +  
Консультації - ЛОР- лікар - Окуліст - Гематолога - Онколог   2дні 2дні 2дні 2дні   + + + +   + + + +   + + + +  

 

Фармакотерапія. Гістиоцитоз X.Хворі дитячого віку.

Назва фармакологічних груп препаратів КОД АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разова та добова доза Кратність та тривалість призначення
Противопухлинні засоби L01CB01 Вепезид 75мг/м2 В перший день
Алколоїд барвинка рожевого   Вінбластін 6мг/м2 В перший день
Противопухлини засоби L01BB02 6- меркаптопурин 60мг/м2 В перший та п,ятий день тижня
Глюкокортікоїди H02AB06 Преднізолон 60мг/м2 В перший та п,ятий день тижня

 

Шифр МКХ – 10 М31.1

Тромбоцитопенічна пурпура. (хв. Верльгофа). Хворі дитячого віку.

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні Заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза Ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Трива-лість Критерії зняття з нього
Клінічні 1.Збір анамнезу з уточненням спадковості 2. Загальноклінічне обстеження по органах та системах. 3. Проби на резістен-тість капілярів.       20хв. +     +     +     1. При кровотечі – невідкладна допомога (накладення джгута, стискуюча пов,язка, холод на передню черевну стін-ку. 2. Місцево діючи гемаста-тичні засоби 3.Парентераль- на терапія гемостатични-ми засобами 4. Плазмофо-рез, цитофорез 5. Імуносупре-сивна цитоста-тична терапія. 6. Засоби які зміцнюють судинну стінку 7. Покращення адгезивно-агрегаційних засобів тром-боцитів. 8. Спленек-томія   Показ.     Показ.     Показ.   Показ.   Показ.     Показ.     Показ.     Показ.     1. Щадящий режим 2. ЛФК 3. Стол №3 вик-люченням обліга-нтних аллергенів Додати до раціону арахіс, шипшину, кроп, крапиву. 4. Протирециди-вне лікування (віт. РР, С, А), адроксон або дицинон. 6. Фітотерапія – гемостатични збори трав 7. Щеплення протипоказані 8. Санація очагів хронічної інфе-кції 9. Вилучення препаратів, які порушують тромбоцитопоез (протизапальні препарати, анти-биотики, корти-костероїди) 10. Санаторне лікування в міс-цевих санаторіях 11. Боротьба с дисбактеріозом, дезгельментізація Пост.     Пост.     2р в рік (весна-осінь 2 тижня)     2міс.     2 роки   Пост.   Пост.   24дн. 1р. на рік     Пост.   1. Гіпоалергійна дієта 2. Загартування 3. Активне ліку-вання та профіла-ктика інфекцій-них хвороб 4. Уникати призначення аспірину, анальгіну, УВЧ, УФО. 5. ЛФК. 6. Протипоказана гіперінсоляція 7. На протязі 3-5 років показана зміна клімату. 1.Зникнення кровоточи-вості. 2. Покращення загального стану 3. Покращення лабора-торних показників. 1. Наявність масивної кровотечі. 2.Сниження кількості тромбоцитів до 20 х 1012 3. Поява геморагічного та анемічного синдромів.   Відсутність рецидивів
Лабораторні Обов,язкові - загальний аналіз крові з визначенням тривалоті кровотечі, з підраху-ванням кількості тромбоцитів, та ретіку-лоцитів - біохімічний аналіз крові - мієлограма - аналіз калу - загальний аналіз сечі - коагулограма Додаткові - імунограма -гемостазіограма - р-я Кумбса     1 доб.   1доб.   1доб. 1 доб 1доб. 1 доб.   1доб. 1доб. 1доб.     +     ++ +         +   +     + + +       +   +   + + + +   + + +
Інструментальні - ЕКГ - УЗД органів черевної порожнини   1доб. 1доб.   + +   + +   + +
Консультації - Лор – лікаря - Окуліст - Імунолога - Гематолога - Стоматолог   2дні 2дні 2дні 2дні 2дні + + +

Фармакотерапія Тромбоцитопенічна пурпура (хв. Верльгофа).Хворі дитячого віку

 

Назва фармакологічних груп препаратів КОД АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разова та добова доза Кратність та тривалість призначення
Гемостатични засоби ( per. os) Загальної дії   Місцеводіючі В05ВА01 В02ВХ01 Епсі-амінокапронова к-та Дицінон Адроксон Тромбін Гемостатична губка 3%р-ну Перекісу воденю Фібринова плівка 0,05- 0,1г/кг 0,24-0,5г 0,25 – 0,5г 4р в сутки 10 дн 2-3р в дн 10 дн. по показ. 2-3р в дн 10 дн. по показ. По показаніям По показаніям По показаніям По показаніям
Імуноглобулини J068A02 Сандолглобулін Беріглоглобулін гаммавинін Із разрахунку 0,5г/кг/доб. при гострой формі 0,8г/кг/доб при хронічної формі Щоденно в перебіг 4 діб
Вітаміни A11LA01   A11CA01 Віт. С Никотинова к-та Віт А 100-300 мг/доб 0,01-0,03г/доб 500МЕ/доб 2р в дн 3-4 тижня 2р в дн 3-4 тижня 2р в дн 3-4тижня
Інтерферон А2 L03AB01 L03AB05 Реферон Інтрон А Реаферон-А Дітям до 5років 500 000 МЕ/доб 5-12 років 1млн МЕ/доб <12 років – 2 млн. МЕ/доб 3 раза у тиждень в/в тав/в 3 міс.
Глюкокортікоїди H02AB06 Преднізолон 2мг/кг/доб 2-3 тижня

 

 

Шифр МКХ-10 Е 10 - Е 11


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!