Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: Гострий лейкозДіагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива-лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива-лість Види і обсяги Трива-лість       Трива-лість Критерії зняття з нього
Клінічні: - Огляд шкіри, слизових оболонок, л/в - Вимірювання температури тіла, аускультація серця легень пальпація печінки селезінки нирок Лабораторні: Обов,язкові: - Загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити - Загальний аналіз сечі -Пункція кісткового мозоку Додаткові: Біохімічний аналіз крові: АлТ, АсТ, білірубін, загальний білок та фракції, креатінін, серому-коїд, фібріноген. Інструментальні: -ЕКГ - ЕхоКС - УЗД печинки, селезінки, нирок Консультації: -Окуліста - Лор - лікаря - Гематолога 45 хв (первинний огляд) 15 хв (повторний огляд)     1 день   1 день   1 день     2 дні   +   + +   + + +     +   +     +   +   + +   + + +   +     +   +     + + +   + + +   +   + +   + + +   +     +   +   +   + + +   + + + 1. Режим 2. Дієта висококалорійна, збагачена вітамінами та мікроелементами 3. Догляд за станом шкіри, ротової порожнини, зубами 4. Цитостатики у індівідуально підобраніх дозах та комбінаціях глюкортікоїди, рослинні алколоіди, алкилуючи сполуки , протипухлинні антибіотики 5. Симптоматична терапія Постійно 1.Режим 2. Дієта висококаларійна, збагачена вітамінами, мік-роелементами 3. Догляд за станом шкіри, зубів, ротової порожнини 4. Санація усіх вогнищ інфекції Постійно 1.Інформування хворого про несприятливий в плив наперебіг захворювання, Інсоляції, пекреохолодже-ння, стресових подій, вживання алкоголю.   В пунктаті кісткового мозоку не більше 5% бластних клітин, в крові кількість лейкоцитів не меньше 1,5х103 в 1 мкл, а тромбоцитів не меньше 1х105 в 1 мкл, відсутність позакісткових лейкозних проліфератів 1.Поглибленне обстеження хворого 2. Підбір адекватних доз та комбінацій препаратів 3. Погіршення перебігу захворювання 4. Неадекватні-сть амбулатор-ного лікування Постійно років без рецидивно го перебігу

 Шифр МКХ-10: C 92.1

Назва нозологічної форми: Хронічний мієлолейкоз

 

Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива-лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива-лість Види і обсяги Трива-лість       Трива-лість Критерії зняття з нього
Клінічні: - Пальпація печінки, селезінки Лабораторні: Обов,язкові: - Загальний аналіз крові - Стернальна пункція Додаткові: - Загальний аналіз сечі - Біохімічний аналіз крові: сечова кислота АлТ АсТ мочевина глюкоза, холестерин калій кальцій Інструментальні: - УЗД печінки, селезінки Консультації: - Гематолога 45 хв (первинний огляд) 15 хв (повторний огляд)       +   +   +     +   +   + + + + + + + + +   +     +   +   +   + + + + + + + + +   +     + 1. Раціональний режім праці та відпочинку 2. Повноційнне харчування, забеспечене вітамінами 3. Цитостатична терапія препарат вибору гідроксі-мочевина (гідреа); Мієлосан (мілеран, бусульран), мієлобромол 4. α2-інтерферон     5. Променева терапія 6. Симптомати-чна терапія (за необхідністю)   Постійно     6 міс. в розгорнутій стадії   Тривалисть зв,язана станом хворого 1.Дозованні фізичні наван-таження 2. Дієта збагачена вітамінами 3. Пітримуючі дози цитостатиків При ремісії постійно   Постійно   Постійно     1.Дієта збагачення вітамінами. 2..Інформування хворого про несприятливий в плив наперебіг захворювання, інсоляції, стресо-вих подій вживання алко-голю, фізіоте-рапевтичних процедур. 3. Дозовані фізичні наван-таження   1. Зменшення або зникнення ознак інтоксікації (пітливості), загальної слабкості 2. Зменьшення розмірів селезінки 3. Нормальний зміст лейкоцитів в загальному аналізі крові 1. Погіршення перебігу захворювання 2. Підбір адекватних доз препаратів 3.Необхідність дообстеження хворого 4. Зростання лейкоцитозу і збільшення процента незрілих гранулоцитів в крові 5.Необхідність оперативного втручання . Постійно  

 Шифр МКХ-10: C 94.1


Просмотров 444

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!