Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: гостра постгеморагічна анемія 

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні Заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива лість I II III Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні Збирання анамнезу Визначення скарг Огляд Аускультація серця Вимірювання АТ,PS Пальпація органів животу     Лабораторні Ан.крові загальний Гематокритне число Характеристика еритроцитів Кількість ретикулоцитів і тромбоцитів Вміст гемоглобіну в еритроциті Біохімічний аналіз крові на вміст: -залізасиро-ватки; -білірубіну Аналіз сечі зальний   Інструментальні ЕКГ ФГС (при необхідності) Колоноскопія (при необхідності) Цистоскопія (при необ-хідності)   Консультації Гінеколога Уролога Хірурга Онколога (при необхі-дності)   30- 40 хв.(первинний ог-ляд) 15 хв.(повторний огляд)     1-7 д. 1-3 д 1д   1-7д   1д   1-7д   1д     1д   +   +++   +   +   -   +     + - -   -   +---   -   + + +   +   +   +   +     + + +   +   ++++   -   + + +   +   +   +   +     + + +   +   + + + + 1)Термінова зупинка кровотечь 2)Боротьба з гемодінамічними розладами та поліпшення мікроциркуляції (реополі-глюкін) 3)При крово-втраті 16-25 мл/кг слід проводити плазмотрансфузію поєднану з донорською кров, ю (2:1) при крово-втраті 30-35 мг/кг (1:1) 4) Дітям препатрати заліза 1 день     2-3 дня     2-3 дня     3 міс. 1)Режим харчу-вання 2)СКЛ у санаторіях загально-укріплю-ючого типу (при відсутності протипоказань) 3)Профілактика розвитку залізоде-фіцитного стану при повторних крововтратах Постійно 24 дня     6-8 тиж Рання діагностика причин масивного крововиливу та їх попередження 1)Поліпшення стану хворого 2)Нормалізація показників гемоді-наміки 3)Нормалізація аналізу крові 4)Зменшення тривалості непраце-здатності Розвиток гострої постгемора-гічної анемії      

 
 

Фармакотерапія постгеморагічної анемії

Назва фарм групи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарати вибору) Разоваі добова доза Кратність і тривалість призначення
Перфузіонні розчини Декстрани ВО5А А05 Реополіглюкін, 200мл (Лівівдіалек) ДД 10-15мг/кг 1 р/д в/в крапельно 1-2-3 дні
  Препарати двовалентного заліза для внутрішнього прийому   ВОЗАЕ 10   ВОЗА Е 10 Особливості фармакотерапії у дітей Ферумаксин(Київський вітаминий завод)   Фероплекс (Biogel)   Від 1 - 9 років – 1-1,5 ч,л Від 9-12 років -1 ч,л Старше 12 років - 1 ч,л   Дітям по 1-2 драже       1 р/д 4-6 тиж після зникнення симтомов анемії 1-2 р/д 1-3 р/д 3 р/д до 6 міс.

 

Шифр МКХ-10 Д60

Нозологічна форма: апластична анемія (набута чиста еритроцитарна аплазія)

  Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (I,II,III)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні заходи   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталіза ції Диспансерний нагляд
Види і обсяги Трива Лість I II III Види і обсяги Трива Лість Види і обсяги Трива лість       Тривалість Критерії зняття з нього
                           
Rлінічні Збирання анемнезу Визначення скарг Огляд Аускультація серця Пальпація органів животу Лабораторні Ан.крові загальний Гематокритне число Характеристика еритроцитів Кількість ретикулоцитів і тромбоцитів Вміст гемоглобіну у еритроциті Біохімічний Ан.крові на вміст: -феритина сироватки -гаптоглобіна -фетального гемо-глобіна -протеінів сироватки -трансаміназ Імунограма (при необхідності) Стернальна пункція Аналіз сечі загальний Інструментальні ЕКГ Ro легень УЗД органів черевної порожнини (при необхідності) УЗД щитовидної залози (при необхідності) Консультації Гематолога (при необхідності) Онколога (при необхідності) Стоматолога У дітей додатково -Біохімічний ан. крові: загальна залізозвязуюча здатність сироватки -Трепанобіопсія - Консультації по покаханіям - Генетик -Отоларинголог -Невропатолог 30-40 хв І ог-ляд) 15 хв -повторний 1д 1д 1д   1д   1д   1-2д     1-2д 1-2д   1д     1д     1д     1д     2д 2д 2д   +   +++   +   +   + - --   ++-   -+     ++-     -     -   -   +   +   + + +   +   +   + + + +   + + +   + +   + + - -   +   +   + +   + + +   +   +   + + + +   + + + + + + + + + + + + 1)Виключення фактора, який викликає пригнічення гемопоезу 2)Гемотрансфузії (ермаси) при необхідності 3)При гемора-гічному синдромі – гемостатичні засоби (дицинон,амі нокапронова к-та) 4)Для лікуван-ня інфекцій-них та некро-тичних ускла-днень – анти-біотикотерапія поєднано з ністатіном 5)Кортикосте-роїдні препа-рати (преднізолон 1мг/кг/д) 6)Анаболічні гормони (ретаболіл 1амп 1 р у 2 тиж) 7)Вітаміноте рапія (антиок-сиданти) 8)Спленекто мія при необхідності 9)Трансплан тація кістко-вого мозоку при необхідності У дітей додатково: 1) дієта, стіл №5 по Певзнеру 2) по показаніям десфералотерапія 6 тиж     2-3 тиж   6 тиж 6тиж     4тиж   постйно 1)Санація вогнищ інфекції 2)Антиоксиданти (віт А,віт Е,віт С) 3)Гепатопротето-ри 4)Фітотерапія 5)Виключити із застосування препарати,які вик-ликають зниження гемопоезу 6)Десферал за необхідностю (курсова доза визнача-ється індивідуально) 7)СКЛ у санаторіях загально-укріплю-ючого типу   У дітей додатково: 1) режім 2) дієта, стіл №5 по Певзнеру 3) психологічна і соціальна адаптація 4) санаторне лікування у місцевиз санаторіях 5) антіоксідантна терапія   2-3 тиж 4тиж 4 тиж 4 тиж 6 тиж   24 дні   постйно     10 днів     Первинна 1)Боротьба з інфек-ціями 2)Обмеження застосу-вання лікарських засо-бів, які пригнічують гемопоез (левомі-цетин,сульфаніламіди,в т.ч. антидіабетичні, НПЗВ, транквіліза-тори, тощо) 3)Попередження інсоляіцї 4)Рання діагностика онкопатології Вторинна -попередження гемосидерозу органів (десферал-курсова доза визначається рівнем заліза та феретину у сироватці крові та контролюється інтерсивностю еліменації заліза з сечою)   1)Досягнення клінічно-гематологічної ремі сії (поліпшення стану хворого та нормалізація аналізу крові) 2)Зменшення три валосіт непрацезда тності.   1)Апластич ний криз 2)Тяжкий стан хворого 3)Неефективність амбулаторн- ного лікування 4)Вперше встановлен ний діагноз (необхідніс-ть погли-бленого обстеження)   Від початку захворювання 2 р на рік   У дітей: постійно   Нормалізіція аналізу крові на протязі 3 років     З облику не знимати

 
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!