Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Назва нозологічної форми: ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ  Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І,ІІ,ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість Види та обсяги, тривалість     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: - виявлення ознак ТЕЛА та факторів ризику її виникнення Лабораторні: - заг. ан. крові, сечі; - біохімічне дослідження крові (білірубін, трансамінази, КФК, ЛДГ); - дослідження показників системи гемостазу; - дослідження газового складу крові Інструментальні: - ЕКГ; -рентгенографія органів грудної клітки; -рентгенотомографія легень; -радіоізотопне сканування легень; - ангіографія легень; - венографія нижніх кінцівок Консультації: - кардіохірург 15-60 хв.   1 день 1 день     1 день   1 день     1 день 1 день   1 день   1 день   1 день 1 день     1 день +     + -     -   -     + -   -   -   - -     -   +     + +     +   +     + +   +   -   - -     +     +     + +     +   +     + +   +   +   + +     +   Невідкладна допомога на догоспітальному етапі: 1.Знеболюючі засоби (анальгін, фентаніл, дроперидол, промедол, морфін) 2. Антикоагулянтна терапія (гепарин, низькомолекулярні гепарини) 3. Внутрішньовенне введення еуфіліну 4. Ліквідація колапсу (внутрішньовенно реополіглюкін, преднізолон, допамін) 5. При вираженій дихальній недостатності – ендотрахеальна інтубація і штучна вентиляція легень (штучне дихання “рот в рот”) 6. У випадку клінічної смерті – непрямий масаж серця і продовження штучної вентиляції легень (штучного дихання “рот в рот”) 7. При розвитку аритмій: лідокаїн (шлуночкова пароксизмальна тахікардія, часті шлуночкові екстрасистоли); верапаміл (суправентрикуляр на тахікардія, екстрасистолія); кордарон (суправентрикуляр ні і шлуночкові тахікардії та екстрасистолії)   -     Покращання працевлашту вання     Психотерапія     Санаторно-курортне лікування. Не менше6 міс.     7-14 днів   За показами Виявлення та корекція факторів ризику розвитку ТЕЛА – постійно: 1. Діагностика та лікування тромбофлебіту вен нижніх кінцівок; еластична компресія м’язів гомілки (панчохи, бинтування). 2. Рання активація пацієнта в післяоперацій ний період, ЛФК 3.Застосування гепарину (низькомолекулярних гепаринів) у хворих із серцевою недостатністю, ожирінням, злоякісними новоутвореннями під час оперативних втручань (на органах малого тазу і позаочеревин ного простору, з приводу алопротезування кульшового суглобу) з метою профілактики флеботромбо зів Відсутність летальних випадків, розвитку повторної ТЕЛА, хронічної легеневої гіпертензії Після надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі – негайна госпіталізація у відділення інтенсивної терапії та реанімації (на носилках із злегка припіднятим головним кінцем) Не менше 6 міс. Відсут ність ознак легеневої гіпертензії

  

Фармакотерапія Тромбоемболія легеневої артерії

Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Разова і добова доза, витрати на відвідування, процедуру Кратність і тривалість призначення
Антикоагулянти   Тромболітичні засоби   B01 A   B01 A     Гепарин     Еноксапарин   Варфарин (призначають за 3-5 днів до відміни гепарину)   Стрептокіназа 5000-10000 ОД в/в болюсно з наступною інфузією 1000-15000 ОД/год. (30000-35000 ОД протягом першої доби з переходом на підтримуючу терапію, збільшуючи АЧТЧ в 1,5-2 рази у порівнянні з його нормальним значенням)   1 мг/кг (2 мг/кг)   10 мг на день – 3 дні підряд з наступним переходом на підтримуючу дозу – близько 2 мг на добу (протромбіновий час повинен бути в 1,2-1,5 разів вищим від норми)   250000 МО (в 100 мл фізіологічного розчину) в/в струминно протягом 20-30 хв. з наступною інфузією зі швидкістю 100000 МО/год. протягом 12 год. (сумарно 1500000 МО) 7-10 днів     2 рази на добу, 7-10 днів   3-6 міс.   До 12,5 год.

Фармакотерапія УДІТЕЙАнтикоагулянти   В01 А     Гепарин     Варфарин (призначають за 3-5 днів до відміни гепарину) 50-100 ОД/кг кожні 4 год.   0,1 мг/кг/добу (можливі коливання 0,05-0,34 мг/кг/добу)   7-10 днів     3-6 міс.  

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10 J60- J64


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!