Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Назва нозологічної форми: КОАРКТАЦІЯ АОРТИ У ДІТЕЙДіагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)   Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічно:Скарги: - головний біль; - серцебиття; - носові кровотечі; - слабість в ногах; Огляд: - посилена пульсація судин і ослаблена на нижніх кінцівках; - добре розвинута грудна клітка і відставання в розвитку нижніх кінцівок; - посилена пульсація міжреберних артерій; - гіпертензія на руках і гіпотензія на ногах; - пульс на стопах слабкий, малий; - систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва і в т. Боткіна над сонними і підключичними артеріями; - асиметрія АТ на руках і ногах; - АТ на руках високий (150/ 90 – 250/150), а на     15-60 хв +     Оперативне. Визначає кардіолог 1. Професійна орієнтація та працевлаштування.   2. Санаторно-курортне лікування.   3. Психотерапія. 4-6 міс.   24 дні   7-14 дні Зменшення фізичного навантаження, дезагреганти - постійно. Регрес клінічних проявів, нормалізація інструментальних даних та артеріального тиску. 1. Гіпертонічний криз.   2. Набряк легень.   3. Розшаровуюча аневризма аорти.   4. Серцево-судинна недостатність.   5. Церебро-васкулярна недостатність.   6. Ангіоретинопатії.     Пожит-тєво, 4 рази на рік. Ефективне оперативне втручан-ня і нормалі-зація АТ.    
ногах знижений 2. Лабораторні: - заг ан. крові; - цукор крові; - біохімія крові – без особливостей 3.Інструменталь-ні: - ЕКГ; - ФКГ; - рентгенграфія орг. грудної клітки Консультації: - кардіолога; - кардіохірурга.                          

 


Шифр МКХ – 10: Q 21.3

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця (ТЕТРАДА ФАЛЛО)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги трив І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1.Клінічні: - ціаноз після народження; - диспное, тахіпное; - ціанотичні кризи; - ангінозні приступи в грудній клітці; - пальці "барабанні палички"; - синкопальні приступи; - аритмії; - зміщення границі серця вправо; - грубий систоліч-ний шум в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини; - тінь серця у вигляді "дерев'яного черевина", вузькі корені "бідний" легеневий рисунок; - блокада правої ніжки п. Гіса; - високий гемоглобін; - поліцитемія. 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічне дослідження крові (білірубін, глюкоза, коагулограма, гази крові, рН, білковий спектр). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; 15-60 хв.   1 доба   2 доби +     + +   +       + +   + Грудне годування дітей до 1 року. Дієта №10 – для старших дітей. Доопераційний період. 1. Щадний руховий режим 2. Діуретики. 3. Інгібітори АПФ. 4. Бета-адрено-блокатори. 5. Антиаритмічні препарати. 6. Антибіотики. 7. Адрено-міметики (добутамін). 8. Простагландин Е. 9. При життєво- небезпечних аритміях - кардіоверсія. 10. При життєво небезпечних рідких ритмах кардіостимуляція. 12. Скерування на радикальну або паліативну планову операції, паліативна або радикальна за показами. Післяопераційний період: 1. Дієта – попередня. протягом року   постійно   за показами згідно клінічної ситуації   вік дитини 5-7 р.   ранній грудний вік   протягом року 1. Лікування в кардіологічному стаціонарі для реабілітації постопераційних кардіохірургічних хворих. 2. Обережне розширення рухового режиму і об'єму фізичного навантаження. 3. Повернення в школу дітей шкільного віку – через 4-6 міс. після операції (при відсутності ускладнень). 4. Звільнення від занять фізкультурою. 5. Підготовча група (за показами). 6. Планове стаціонарне лікування і обстеження 1 оаз в рік (кардіологічний стаціонар). 7. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному санаторії місцевої кліматичної зони – 1 раз в рік. 8. Психологічна реабілітація. 1 міс.     протягом перших 2-х років   від 6 міс до 1 р. 2-3 роки   20-30 днів   20-30 днів     постійно 1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб – постійно. 2. Профілактика серцевої недостатності – протягом 2-3 роки. 3. Профілактика постопераційних ускладнень – протягом року. 4. Щадне розширення об'єму фізичного навантаження – 2-4 роки. 5. Профілактика інфекційного ендокардиту – 1-й рік після операції. 6. При ускладненнях і супутніх хворобах – негайна госпіталізація хворого. 1. Зменшення правошлункової недостатності і дихальної гіпоксії після паліативної операції. 2. Після радикальної операції: стабілізація гемодинаміки у малому і великому колах кровообігу і повне усунення правошлункової недостатності гіпоксемії крові. - поява або посилення серцевої недостатності, - рецидив ціанотичних кризів, - поява аритмії, - приєднання супутніх хвороб. Диспансерні огляди в післяопераційний період. 1. Сімейного лікаря: - 1 раз в міс. – 1-й рік; - 1 р. в квартал – 2-й рік; - 2 р. в рік -3-й рік; - 1 р. в рік – 4-5-й роки. 2. Кардіолога: - 1 р. в квартал – 1-й рік; - 2 р. в рік – 2-й рік; - 1 р. в рік – 3-4-й роки. - 4-5-й роки – за рекомендацією сімейного лікаря. 3. Кардіохірурга: - 2 р. в рік – 1-й рік; - 1 р. в рік – 2-й рік; - 3-5 роки – за рекомендацією кардіолога. 1. Стабіліза-ція гемодинаміки. 2. Відсутність дихальної гіпоксії. 3. Відновлен-ня якості життя.
- Rо-логічне дослідження; - зондування камер серця; - ангіокардіографія 4. Консультації: - кардіологічне; - кардіохірурга.   1 доба       + +   +     + 2. Обережне розширення рухового режиму. 3. Медика-ментозна терапія (п 2-9 за показами) . 4. Серцеві глікозиди. 5. Інгаляція киснем. 6. Вітаміни. 7. Метаболічна терапія.                  

 


Шифр МКХ – 10: Q 25.8

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця – ТРАНСПОЗИЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН (ТМС)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість Види і обсяги Трива лість Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - задишка, втомлю-ваність, відставан-ня у фізичному розвитку; - ціанотичні кризи; - застій крові в малому і великому колах кровообігу; - пальці у вигляді "барабанних паличок"; - кардіомегалія; - непостійний систолічний шум в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини; - блокада правої ніжки п. Гіса; - гепатогемалія. 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічне дослідження крові (білірубін, креа-тинін, глюкоза, коагулограма, електроліти, рН, гази крові). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; - Ro-логічне дослідження; - Ехо-КГ; - зондування камер серця; -ангіокардіографія 15-60 хв.   1 доба     2 доби   +   +   + +     +   + + +   +   + Доопераційний період. 1. Грудне годування дітей; після року – дієта №10. 2. Щадний руховий режим. 3. Діуретики. 4. Інгібітори АПФ. 5. Адрено-міметики (добутамін). 6. Нітрогліцерин довенно (за показами). 7. Бета-адреноблокатори. 8. Антиаритмічні засоби. 9. Антибіотики. 10. Кисень. 11. Простаглан-дин Е 12. Метаболічні препарати. 13. Вітаміни. 14. Скерування на операцію. Післяопераційний період. 1. Грудне годування дітей до 1 року. Дієта №10 – після року. 2. Розширення рухового режиму під контролем     до 1 року постійно   за показами   у віці до 6 міс.     протягом року   постійно протягом року 1. Стаціонарне лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для прооперованих кардіохірургічних дітей. 2. Поступове розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря. 3. Поступове залучення дитини до занять з фізкультурою при відсутності протипоказів. 4. Залучення школярів до навчання в школі через 6 міс. і пізніше (за показами) після операції. 5. Профілактичне стаціонарне лікування в кардіологічному відділенні 1 р. в рік. 6. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному стаціонарі місцевої кліматичної зони. 1 міс.     протягом 1-2 років   на 2-3-му році після операції через 6 міс. після операції і пізніше   після операції протягом 2-3 років 20-30 днів   на 2-3 році після операції: 20-30 днів 1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб. 2. Профілактика застійної пневмонії. 3. Профілактика інфекційного ендокардиту. 4. Санація вогнищ інфекції. 5. Профілактика серцевої недостатності. 6. Профілактика постопераційних ускладнень. 7. При супутніх хворобах і ускладненнях – термінова госпіталізація. - стабілізація гемодинаміки. - фізична і психологічна реабілітація дітей в межах 1-2 років після операції. - застійна серцева недостатність, - ціанотичні кризи, - пневмонія. - інфекційний ендокардит; поява аритмії. Диспансерні огляди в післяопераційний період. 1. Сімейного лікаря: - 1 раз в міс. – 1-й рік; - 1 р. в квартал – 2-й рік; - 2 р. в рік -3-й рік; - 1 р. в рік – 4-5-й роки. 2. Кардіолога: - 1 р. в квартал – 1-й рік; - 2 р. в рік – 2-й рік; - 1 р. в рік – 3-й рік. - 4-5 роки – за рекомендацією сімейного лікаря. 3. Кардіохірурга: - 2 р. в рік – 1-й рік; - 1 р. в рік – 2-й рік; - 3-5-й роки – за рекомендацією кардіолога.   1. Повна фізична і психологічна реабілітація дитини. 2. Нормаліза-ція якості життя.
4. Консультації:- кардіолог; - кардіохірург. 1 доба       сімейного лікаря. 3.Препарати за показами (п. 3-13). 4. Серцеві глікозиди (при застійні серцеві недостатності)   за показами   7-10 днів 7. Психологічна реабілітація.            
                                     

 


Шифр МКХ – 10: Q 20.3

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця – АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНА КОМУНІКАЦІЯ (АВК)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги трив І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - відставання у фізичному розвитку, обмеженість у фізичних навантаженнях, задуха; - ціаноз, ціанотичні кризи; - значне зміщення границь серця вправо; - грубий систолічний шум у ІІІ-ІV міжребер'ї зліва з іррадіацією в ліву аксилярну ділянку; - легеневий застій; - блокада правої ніжки п. Гіса. 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічне дослідження крові (білірубін, тимолова проба, глюкоза, електроліти, креатинін, рН, гази крові). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; - Ro-логічне дослідження; - Ехо-КГ; - зондування камерсерця. 4. Консультації- кардіолога; - кардіохірурга.     15-60 хв     1 доба   2 доба 1 доба   +   +   + +   +   + + +   Доопераційний період. 1. Грудне годування дітей грудного віку, стіл №10 – для дітей старших 1 року. 2. Щадний руховий режим. 3. Діуретики. 4. Серцеві глікозиди. 5. Інгібітори АПФ. 6. Антиаритмічні препарати. 7. Бета-блокатори. 8. Адреноміме-тики (добутамін). 9. Антибіотики. 10. Простаглан-дин Е. 11. Кисневі інголяції. 12. Метаболічні препарати. 13. Вітаміни. Післяопераційний період. 14. Продовження грудного кормління у дітей до 1 року. 15. Дієта №10. 16. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря. 17. Препарати (п. П. 3-13).     до 1 року   постійно   за показами     протягом року     постійно протягом 1 року за показами   1. Стаціонарне лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для постопераційних кардіохірургічних хворих. 2. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря 3. Профілактичне стаціонарне лікування і обстеження 1-2 р. в рік. 4. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному стаціонарі місцевої кліматичної зони – 1 раз в рік. 5. Психологічна реабілітація. 1 міс.   протягом 1-2 років   1-2 роки     30 днів протягом 2-3 років   1. Профілактика простудних та інфекційних, вірусних хвороб. 2. Профілактика серцевої недостатності. 3. Профілактика інфекційного ендокардиту. 4. Санація вогнищ інфекції. 5. Профілактика постопераційних ускладнень. 6. При ускладненнях і розвитку супутніх хвороб – госпіталізація.   Стабілізація гемодинаміки по великому і малому колах кровообігу. Фізична і профілактична реабілітація хворих. 1. Появу серцевої недостатності. 2. Ціанотичні кризи. 3. Право-лівий скид крові. 4. Аритмії, супутні хвороби.   Диспансерні огляди в післяопераційний період. 1. Сімейного лікаря: - 1 раз в міс. – 1-й рік; - 1 р. в квартал – 2-й рік; - 2 р. в рік -3-й рік; - 1 р. в рік – 4-5–й роки. 2. Кардіолога: - 1 р. в квартал – 1-й рік; - 2 р. в рік – 2-й рік; - 1 р. в рік – 3 рік. - 4-5 роки – за рекомендацією сімейного лікаря. 3. Кардіохірурга: - 2 р. в рік – 1-й рік; - 1 р. в рік – 2-й рік; - 3-5 роки – за рекомендацією кардіолога.   Повна фізична і психологічна реабілітація, нормалізація якості життя.

Шифр МКХ – 10: Q 25.3

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ (ВІДКРИТА АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА - ВАТ)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - задишка, серцебиття, швидка втомлюваність; - відставання в рості; - часті пневмонії, бронхіти; - ціаноз при навантаженні, або в спокої; - розширення границь серця вліво; - систоло-діастолічний шум ("машинний") шум в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини; - підвищення систолічного і зниження діастолічного АТ; - гіпертрофія лівого шлуночка. 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічне дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти, РН, гази крові). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; - Ехо-КГ; - Ro-скопія органів грудної клітки. 4. Консультації: - кардіоревматолога; - кардіохірурга. 15-60 хв   2 доби   2 доби 1 доба +   +   + +   + + +   +     + Доопераційний період. 1. Дієта №10. 2. Щадний режим фізнавантаження.3. Діуретики. 4. Серцеві глікозиди. 5. Інгібітори АПФ. 6. Бета-адреноблокатори.7. Антибіотики. 8. Простагландин Е. 9. Інгаляції кисню. 10. Метаболічні препарати. 11. Вітаміни. 12. Своєчасне скерування на операцію - планова; - за показами. Постопераційний період. 1. Діуретики. 2. Серцеві глікозиди. 3. Антибіотики. 4. Інгібітори АПФ. 5. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря і спеціаліста ЛФК.   за клінічними показами   у віці 2-4 роки   в грудному віці та у віці старшому 1 року     за показами   протягом 6 міс. 1. Лікування в кардіологічному дитячому стаціонарі постопераційних кардіохірургічних хворих. 2. Розширення рухового режиму під контролем спеціаліста ЛФК із залученням дитини до занять загальної фізкультурної групи. 3. Санаторно-курортне лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі 1 раз в рік в місцевості кліматичних зон. 4. Режим харчування і відпочинку. 5. Залучення до занять у школі дітей шкільного віку. 6. Психологічна реабілітація. 1 міс.     6-12 міс.     протягом 2-3 років     постійно     через 3-6 міс. після операції   1. Профілактика інфекційного ендокардиту – 2-3 міс. 2. Профілактика простудних та інфекційних хвороб. 3. Санація вогнищ інфекції – постійно. 4. При ускладненнях – госпіталізація. Повна фізична і психологічна реабілітація хворого. 1. Застійна серцева недостатність. 2. Інфекційний ендокардит. 3. Супутні хвороби. 4. Аритмії. Огляди: 1. Сімейного лікаря: - 1 рік – щомісячно; - 2-й рік – 1 р. в квартал; - 3-й рік – 2 р. в квартал; - 4-5-й роки – 1 р. в рік. 2. Кардіолога: - 1-й рік – 1 р. в квартал; - 2-й рік – 2 р. в рік; - 3-й рік – 1 р. в рік. 3. Кардіохірурга: - 1-й рік – 2 р. в рік; - 2-й рік – 1 р. в рік; - 3-й рік – за рекомендацією кардіолога. Повна стабілізація гемодинаміки, фізична і психологічна реабілітація, нормалізація якості життя.

Шифр МКХ – 10: Q 22.5

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ (ХВОРОБА ЕБШТЕЙНА)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - задишка, тахіпное; - приступи синюхи; - значне розширення границь серця вправо; - пароксизмальні суправентрикулярні тахікардії, тахіаритмії; - застійна серцева недостатність; - високий гемоглобін; - поліцитемія; - пальці "барабанні палички". 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічне дослідження крові (білірубін, глюкоза, електроліти, креатинін, коагулограма, білковий спект, гази крові). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; - Ro-логічне обстеження. 4. Консультації: - кардіолог; - кардіохірург. 15-60 хв     2 доби     2 доби   +   +   +     + +     +         + Доопераційний період. 1. Грудне годування дітей до 1 року. Дієта №10. 2. Діуретики. 3. Серцеві глікозиди. 4. Інгібітори АПФ. 5. Адреноміме-тики (добутамін); 6. Бета-адреноблокатори. 7. Кисневі інгаляції. 8. Простагландин Е. 9. Антибіотики. 10. Метаболічні препарати. 11. Вітаміни. 12. Кардіоверсія. Післяопераційний період. 13. Грудне годування дітей. Дієта №10. 14. За показами препарати (п.2-9) 15. Метаболічна терапія. 16. Вітаміни. 17. Кардіостимуляція (при постопер. повній AV блокаді).     Протягом року   Періодично протягом доопераційного періоду Протягом року   Симптоматично   2-3 міс.   1-2 міс. За показами   1. Лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для реабілітації кардіохірургічних хворих. 2. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря. 3. Забезпечення гармонійного сну і активності дитини. 4. Профілактичне стаціонарне лікування і обстеження 1 раз в рік в кардіологічному відділенні. 5. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному санаторії місцевої кліматичної зони 1 р. в рік. 6. Психологічна реабілітація. 1 міс.   Про-тягом року   Постій-но     Про- Тягом 2-х років   Про-тягом 2-х років після операції   1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб.. 2. Профілактика бактеріального ендокардиту. 3.Санація вогнищ інфекції. 4. Профілактика післяопераційних ускладнень. 5. При ускладненнях і розвитку супутніх хвороб – госпіталізація.            

Шифр МКХ – 10: Q 22.1

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ (ДЕФЕКТ МЕМБРАННОЇ ЧАСТИНИ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (ДМШП БЕЗ ЛГ)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)   Лікувальні заходи   Реабілітаційні заходи   Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - задишка при фізичному навантаженні; - розширення меж серця вліво; - систолічний шум в ІІІ-ІV міжребер’ї зліва ; - гіпертрофія лівого шлуночка. 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічні дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; - рентгенологічне обстеження ОГК; - Ехо-КГ; 4. Консультації: - кардіолога; - кардіохірурга. 15-60 хв   1 доба   1 доба   1 доба   +     Доопераційний період. 1. Грудне годування. 2. Спостереження сімейного лікаря, кардіолога, кардіохірурга. 3. При неускладненому перебігу медикаментозне лікування не проводиться. 4. Скерування на оперативне лікування - планове. Післяопераційний період: 1. Грудне годування. 2. Діуретики. 3. Серцеві глікозиди. 4. Інгібітори АПФ. 5. Антибіотики. 6. Розширення рухового режиму із залученням спеціаліста ЛФК   У віці 5-6 міс. і пізніше до року   за показами     протягом 4-6 міс.   1. Лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для постопераційних кардіохірургічних хворих. 2. Активне розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря і спеціаліста ЛФК. 3. Режим повноціного харчування і відпочинку. 4. Санаторно-курортне лікування в санаторії кардіологічного профілю місцевої кліматичної зони - 1 р. в рік. 5. Психологічна реабілітація хворого 2-3 тижні   6-12 міс.     Постійно     Про-тягом 2-х років     1. Профілактика інфекційних, вірусних хвороб - протягом року. 2. Профілактика постопераційних ускладнень - бактендокардиту - в перші 5-6 міс. після операції. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. При ускладненнях, супутніх хвороб - негайна госпіталізація. Стабільна гемодинаміка, повна реабілітація. 1. Початкові прояви серцевої недостатності. 2. При відсутності ускладнень - планова госпіталізація для профілактичної корекції ДШМП. Диспансерні огляди в після-операційному періоді. 1. Сімейного лікаря: - 1 р. в квартал - 1-й рік - 2 р. в рік - 2-й рік - 1 р. в рік - 3 рік. 2. Кардіолога:   - 2 р. в рік - 1-й рік - 2-й рік - 1 р. в рік - 3-й рік - за рекомендацією сімейного лікаря. 3. Кардіохірурга: - 1 р. в рік - 1-й рік - ІІ -й за рекомендацією кардіолога в наступні 3-5 роки. Повна стабілізація гемо-динаміки, нормалізація якості життя дитини.

Шифр МКХ – 10: Q 21.

Назва нозологічної форми: ВАДИ СЕРЦЯ (ДЕФЕКТ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ З ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ КОМПЛЕКС ЕЙЗЕНМЕНГЕРА)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)   Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Трива лість І ІІ ІІІ Види і обсяги Трива лість   Види і обсяги Трива лість   Види та обсяги, тривалість     Трива лість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - задишка, втомлюваність, слабкість; - розширення меж серця вліво і вправо; - систолічний шум помірної сили з епіцентром в ІІІ-ІV міжребер’ї зліва біля краю грудини; - гіпертрофія лівого шлуночка; - застійні явища в легенях; - ціаноз, що збільшується при фізнавантаженні. 2. Лабораторні: - заг. аналіз крові; - заг. аналіз сечі; - біохімічні дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти, гази крові). 3. Інструментальні: - ЕКГ; - ФКГ; - рентгенологічне обстеження ОГК; - Ехо-КГ; - зондування камер серця. 4. Консультації: - кардіолог; - кардіохірург 15-60 хв     1 доба     2 доби   1 доба   + +   Доопераційний період: 1. Грудне годування. 2. Діуретики. 3. Інгібітори АПФ. 4. Адреноміме-тики (добутамід). 5. Бета-блокатори. 6. Серцеві глікозиди (за показами). 7. Простагландин Е. 8. Антиаритмічні препарати. 9. Інгаляції кисню. 10. Антибіотики. 11. Скерування на планову (негайну) операцію. Післяопераційний період. 1. Грудне годування. 2. Інгібітори АПФ. 3. Серцеві глікозиди. 4. Діуретики. 5. Антибіотики. 6. Метаболічні препарати. 7. Контрольоване розширення рухового режиму із залученням спеціаліста ЛФК. 8. Вітаміни.     Періодич-но протягом доопераційного періоду     У віці 4-ох міс.   За показами   Протягом року   1. Лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для постопераційних кардіо-хірургічних хворих. 2. Раціональне розширення рухового режиму під контролем спеціаліста ЛФК. 3. Повноцінне раціональне харчування. 4. Забезпечення достатнього сну і відпочинку. 5. Прогулянки на свіжому повітрі в зоні зелених насаджень. 6. Санаторно-курортне лікування в місцевій кліматичній зоні (при відсудності ускладнень через 1-1.5 року після операції). 7. Психологічна реабілітація хворих. 7 міс.   Протягом року після операції     Постійно     Постійно   1 міс. 1. Профілактика інфекційних, вірусних захворювань - постійно. 2. Профілактика бакендокардиту - постійно. 3. Профілактичне лікування і обстеження в кардіологічному відділенні 1-2 р. в рік протягом 2-х років. 4. При ускладненнях чи супутніх хворобах негайна госпіталізація. 1. Стабільність гемодинаміки. 2. Реабілітація фізичного і психологічного стану хворого. 1. Застійна серцева недостатність. 2. Ціанотичні приступи. 3. Аритмія. Диспансерні огляди в після-операційному періоді. 1. Сімейного лікаря: - 1 р. в міс. - 1-й рік - 1 р. в квартал - 2-й рік - 2 р. в рік - 3-й рік - 1 р. в рік - 4-5 роки. 2. Кардіолога: - 1 р. в квартал - 1-й рік - 2 р. в рік - 2-й рік - 1 р. в рік. 3. Кардіохірурга: - 2 р. в рік - 1-й рік - 1 р. в рік - 2-й рік - за рекомендацією кардіолога в наступні 3-5 роки. Стійка нормалізація гемо-динамікинормалі-зація якості життя дитини.

Шифр МКХ – 10: Q 25.6

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ (ІЗОЛЬОВАНИЙ СТЕНОЗ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ - СЛА)Просмотров 776

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!