Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Фармакотерапія Подагра та інші Мікрокристалічні артропатії М 10.0 – М 11.0 

Назва форм Групи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процедуру Тривалість призначення
  Невідкладна допомога Алкалоїди Піразолонові   НПЗП     Форсований діурез     ГКС (лише при неефективності іншої терапії) Планова терапія 1. Антиподагричні засоби:   2. НПЗП     3. Ензимотерапія       М04 N02B   М01А     В05В С03С   Н02А     М04А     М01А     А16А   -колхіцин 0,5 мг -реопірін 5 мл в/м   -месулід 100мг -целекоксіб 100мг напроксен 250мг глюкоза 5%-250,0 фуросемід 2мл(20мг)   кеналог-40 в/суглобово     -аллопуринол 0,1г; 0,3г -антуран 100мг -пробенецид 0,25 г бензобромарон (дезурік, нормурат)   напроксен 250мг -ібупрофен 200мг -діклофенак 50, 100мг -локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем вобензім   до 6-8 мг/добу 5 мл/добу   200 –300мг/добу 200 мг/добу 500-1000мг/добу до1500мл/добу 40-80мг/добу   40мг/добу     0,3-0,4г/добу 0,1-0,4г/добу 0,5 г/добу 0,08-0,1г/добу 250-500мг /добу 400-600 мг/добу 150-200 мг/добу     10-15 табл/добу     7-14 днів 2-3 дня   7-14 днів 7-14 днів 7-14 днів 2-3 дня 2-3 дня   № 2-3     тривало тривало тривало тривало   20 днів і більше 20 днів і більше 20 днів і більше 20 днів і більше   тривало

 

 

Шифр МКХ-10: М105.0-109.0

Назва нозологічної форми Хронічні ревматичні хвороби серця

Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість І ІІ ІІІ Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги, тривалість      
1.а) Загальні клінічні в т.ч. визначення спадковості 2. Лабораторні - заг. аналіз крові, сечі - С-реактивний білок -серомукоід -антистрептококові антитіла -ревматоїдний фактор 3. Інструментальні -електрокардіографія -ехокардіографія -Rö-графія Консультації -Огляд ЛОР -Консультація кардіохірурга       50 хвилин первин не 15 хвилин повторне   +     +   +   +     + + +   + + +   + +     +     + + + + + + + + +   + +     1.Режим загальний     2.Дієта №10 3.Медикаментозне -антибіотики пеніциліни макроліди -НПЗС   -ГКС -амінохінолінові   4.ЛФК 5.Санаторно-курортне лікування   21 день при загостренні постійно   тривало 10-14 днів 20 днів і більше   не менше 2-х місяців постійно   24 дня -Модифікація способу життя -ЛФК, закалювання, протипоказані види спорта з надмірним фізи чним навантаже нням -лікування хронічних вогнищ інфекції - санаторно-курор тне лікува ння -відмова від шкідливих звичок     постійно   постійно   постійно   24 дня     постійно   Первинна -рання діагностика А- стрепто кокової анг іни, фарингі та -адекватна терапія А-стрептоко кової ангі ни, фарингі та у осіб з факторами ризику : 1.Пеніцилін 1,5 млн на добу –10 днів; або амоксіциллін – 0,5г зрази на день – 10 днів 2.Макроліди при непере-носимості пеніциліну, або реци дивах тонзиліту, фари нгіту (кларітроміцин 0,25г 2 рази на день 8-10 днів); Вторинна: - Екстен цилі н 2,4 млн Од 1 раз в три тиждні до виповнення па цієнтам 18 ро ків, якщо не було кардита і до 25 років та більше при наявнос ті кардит а та двох факторів ризику     -Відсутні сть кардіа льних і артралгічних синд ромів -Нормалі зація пок азників активності запаль ного про цеса -Нормалі зація титрів стрептоко кових анти тіл -Стабіль- ність мор фофункціональних показників по ЕХО -К Г з боку ка мер та кла панів серця     -загост рен-ня процесу   -неефек тивність базово ї терапії   Тривалість спостереження -постійно
Особливості дитячого віку Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд ЛОР 1 раз на рік, за показаннями - частіше ЛФК при відсутності недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі
Особливості похилого віку Часто - поєднання з ДОА. Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ½-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка) Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 Просмотров 912

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!