Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фармакотерапія Анкілозуючий спонділоартрит М 45.0-М 46.0Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Назва форм Групи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процедуру Тривалість призначення
1.НПЗС системні   локальні     2. Сульфаніламідні препарати 3. ГКС – лише при високів активності:     4. Міореляксанти 5. Ензимотерапія   5. Антиоксиданти 6.Для покращення мікроциркуляції     M01A   M02     J01E H02A   M03B А16А   A11H В06А -мелоксікам (моваліс), 7.5 мг -німесулід (месулід),100мг -діклофенак 50, 100 мг -індометацин 25;50мг -локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем   сульфасалазин локально: кеналог-40     системні: метілпреднізолон преднізолон 0,005мг   мідокалм 50, 150мг -ензимотерапія   вітамін Е (пентоксіфілін (трентал, агапурін)100мг 15-22мг/добу 200мг/добу 150-200 мг/добу 150-200 мг/добу   2г/добу 10-40мг в суглоб     в/в 1000 мг щодня 20мг30мг/добу   150-450мг/добу(дітям 2- 10-15 табл/добу   1-2 капс/добу 100мг/добу практично постійно практично постійно практично постійно практично постійно практично постійно   2-3 місяці Не більше 4-5 ін'єкцій в уражений суглоб на рік   протягом 3 днів 10 днів і більше   20 днів і більше 1-2 місяці і більше   до1 місяця 1-2 місяці

 

Шифр МКХ-10: М 10.0 – М 11.0

Назва нозологічної форми Подагра та інші Мікрокристалічні артропатії

Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість І ІІ ІІІ Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги, тривалість      
1.а)Загальні клінічні в т.ч. спадковість б) Клінічне обстеження суглобів визначення: -кількості запальних суглобів -характеру артита (моно, оліго,поліартрит) -симетричності запалення в суглобі -вираженості болю в суглобах, його тривалості, зв’язка з харчуванням -гіперемії над суглобами -обмеження функцій в суглобах -наявність вузликових утворень над суглобами 2.Лабораторні -загальний аналіз крові -С-реактивний протеїн -загальний білок і білкові фракції -ревматоїдний фактор -фібрин -сечова кислота -креатінін -загальний аналіз сечі -добова екскреція і кліренс сечової к-ти в добовій сечі -проба Зімніцкого -проба Реберга -аналіз синовіальної рідини -дослідження пунктатів тофусів 3.Інструментальні .-Rö-графія суглобів - денсітометрія -артросонографія -ЕКГ УЗД нирок 4.Консультації -травматолога -нефролога -уролога -ревматолога   40 хвилин перше кон сультування 15 хвилин – повторне   1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 1 день   1 день 1 день 1 – 2 дня 1 – 2 дня 1 – 2 дня   1 день 1 день 1 день 1день 1 день   20хвил 20хвил 20хвил 20хвил     +   +     +         +   +     + + + + + + + +   + + + + +       +   +     + + + + + + + +   + + + + +     1.Невідкладна допомо га при приступі -ліжковий режим -мінеральна лужна вода до 3л/добу, -алкалоїди -піразолонові -НПЗП -форсований діурез -ГКС 2.Планова терапія а)Режим- активний б)Нормалізація ваги в)Виключення алкоголя г)Дієта №6,7 д)мінеральні лужні води д) Медикаментозні: -антиподагричні засоби: -НПЗП   ж)-фіз.методи з) хірургічне лікування   7-14 днів     2-3 дня     постійно постійно постійно     тривало     тривало   20 днів і більше №10-12     1.Санаторно-курортне лікування (бальнеологічні санаторії) 2.Модифікація способу життя 3.Боротьба з шкідливими звичками (алкоголь, переїдання) 4.Постійна базисна терапія     24 дня   постійно постійно   постійно   Первинна модифікація способу життя- всім хто має спад ковість, АГ, ожиріння Вторинна Базова терапія-пості йно   1.Нормалі-зація чи зменшення клінічних проявів захворюва-ння 2.Нормалі-зація чи зменшення клініко-лаборатор-них показ-ників за-пального процесу 3.Покраще-ння функ-ції суглобів   Загострення процесу, неефектив-ність базо-вої терапії   Тривалість спос тереження –постійно огляд ревматолога – 1 раз на рік – при легкому перебігу; 1 раз на квартал – при середньому і важкому
Особливості дитячого віку Практично не спостерігається
Особливості похилого віку Часто –поєднання з ДОА, торпідний перебіг Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ½-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка) Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 854

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!