Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІ) І 20.8Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процедуру Тривалість призначення
Нітрати     Нітрати пролонгованих форм     Бета-адреноблокатори   Блокатори кальцієвих каналів   Триметазидин   Статини     Фібрати     Антиагреганти   С 01 D     C 01 D   C 07 A   C 08 D     C 01 E   C 10 A     C 10 A     B 01 A нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль   нітросорбіт     метопролол   ніфедипін-ретард верапаміл-ретард дилтіазем-ретард   предуктал   симвастатин аторвастатин   ципрофібрат     аспірин клопідогрел тиклід     0,4-0,5 мг     40 мг     100-200 мг   30-60 мг 160-240 мг 90-180 мг   60 мг   20-40 мг 10-80 мг   200 мг     75 мг 75 мг 250 мг     при приступах стенокардії     3 тижні 1 раз на рік     3 тижні 1 раз на рік   3 тижні 1 раз на рік 3 тижні 1 раз на рік 3 тижні 1 раз на рік   20 днів   до досягнення цільового рівня ліпідів   до досягнення цільового рівня ліпідів   1 міс. 1 міс. 1 міс.    

Шифр МКХ – 10 І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Кратність Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість І ІІ ІІІ     Тривалість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - оцінка симптому стенокардії - оцінка факторів ризику - фізикальне обстеження 2. Лабораторні: - загальний аналіз крові і сечі - біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма, глюкоза, калій) 3. Інструментальні: - ЕКГ - ВЕМ Додаткові: - Ехо-КГ - коронарографія 4. Консультація: - кардіолога     10 хв.   10 хв.     10 хв.     1 доба   1 доба   10 хв. 1 доба     при можли вості   до 2-х діб 1. Корекція факторів ризику   2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп): - нітрати - b - адреноблокатори - блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм - активатори калієвих каналів - триметазидин - гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота) - антиагреганти 3. Коронарна реваскуляція: - ангіопластика, стентування, шунтування   не менше 6 міс.     3-4 міс. 2-3 рази в рік   1 міс.   10 дн. кожні 3 міс.   не менше 6 міс.   3-4 міс.     за показами 1. Професійна переорієнтація та працевлаштування   2. ЛФК     3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки   4-6 міс.     2-3 тижні 2 рази на рік   2-3 тижні після нестабільної стенокардії   1. Корекція факторів ризику – постійно   2. Правильний режим праці та відпочинку - постійно     3. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік   +   +     +     +   +     +   +   +   +     + 1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження 2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину 3. Відсутність аритмії 4. Нормалізація ліпідного спектру крові 5. Покращення якості життя і прогноз 6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності   1. Нестабільна стенокардія   2. Прогресування серцевої недостатності (СН)   3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця   4. Планове лікування Довічно: СН І - огляд 4 рази на рік. СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс. СН ІІІ - кілька разів на міс.   Огляд після перенесеного інфаркту міокарда: перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень   наступні 2 тижні-1 раз   далі до 1 року-1 раз на міс   далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН    

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІІ) І 20.8

 

Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процедуру Тривалість призначення
Нітрати     Нітрати пролонгованих форм     Бета-адреноблокатори   Блокатори кальцієвих каналів   Триметазидин   Статини     Фібрати   Антиагреганти   С 01 D     C 01 D     C 07 A   C 08 D   C 01 E   C 10 A     C 10 A   B 01 A нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль   кардикет     метопролол   ніфедипін-ретард верапаміл-ретард дилтіазем-ретард   предуктал   симвастатин аторвастатин   ципрофібрат   аспірин клопідогрел тиклід   0,4-0,5 мг     40-120 мг     100-200 мг   30-60 мг 160-240 мг 90-180 мг   60 мг   20-40 мг 10-80 мг   200 мг   75-160 мг 75 мг 500 мг   при приступах стенокардії     3-4 міс. 2-3 р. на рік     3-4 міс. 2-3 р. на рік   3-4 міс. 2-3 р. на рік 3-4 міс. 2-3 р. на рік 3-4 міс. 2-3 р. на рік   10 днів кожні 3 міс.   не менше 6 міс. не менше 6 міс.   не менше 6 міс.   3-4 міс. 3-4 міс. 3-4 міс.  

Шифр МКХ – 10 І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІV)

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Кратність Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість І ІІ ІІІ     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: - оцінка симптому стенокардії - оцінка факторів ризику - фізикальне обстеження Лабораторні: - загальний. аналіз крові і сечі - біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма, глюкоза, калій) Інструментальні: - ЕКГ - ВЕМ - Ехо-КГ - коронарографія Консультація: - кардіолога     10 хв.   10 хв.     10 хв.     1 доба   1 доба   10 хв. 1 доба до 3-х діб   до 2-х діб   1. Корекція факторів ризику   2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп): - нітрати   - b - адреноблокатори   - блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм - активатори калієвих каналів - триметазидин   - гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота) - антиагреганти   3. Коронарна реваскуляція: - ангіопластика, стентування, шунтування.   не менше 6 міс.     3-4 міс. 2-3 рази на рік 1 міс.     10 дн.   кожні 3 міс. не менше 6 міс.   3-4 міс.   за показами 1. Організація роботи на дому   2. ЛФК   3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки 4-6 міс.     2-3 тижні 2 рази в рік     2-3 тижні після нестабільної стенокардії   1. Корекція факторів ризику – постійно   2. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік   3. Правильний режим праці та відпочинку - постійно     +   +     +   +   +   +     + +   +       +     + 1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження 2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину 3. Відсутність аритмії 4. Нормалізація ліпідного спектру крові 5. Покращення якості життя і прогноз 6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності   1. Нестабільна стенокардія   2. Прогресування серцевої недостатності (СН)   3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця   4. Планове лікування Довічно: СН І - огляд 4 рази на рік СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс. СН ІІІ - кілька разів на міс.   Огляд після перенесеного інфаркту міокарда: перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень   наступні 2 тижні-1 раз   далі до 1 року-1 раз на міс   далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН  

 Просмотров 961

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!