Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Фармакотерапія Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: первинний альдостеронізм (синдром Кона) І 15.2Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процедуру Тривалість призначення
Калійзберігаючі діуретики     Бета - адреноблокатори     Антагоністи кальцію   Інгібітори АПФ     Глюкокортикоїди (при дексаметазонпригнічуваній пухлині) C03 D     C07 A     C08 C   C09 A     H02 A спіронолактон   амілорід   При необхідності добавляють:   гідрохлортіазид фуросемід   атенолол метопролол бізопролол карведілол   амлодипін нікардипін (пролонгована форма) дилтіазем (пролонгована форма)   еналаприл периндоприл   дексаметазон 100-200 мг з наступним зниженням дози до 50 мг 10-20 мг з наступним зниженням. дози до 10 мг     12,5-50 мг 10-160 мг   25-100 мг 50-200 мг 5-20 мг 12,5-50 мг   2,5-10 мг 60-120 мг 120-360 мг   25-40 мг 1-16 мг   0,5-2,0 мг тривалий час, під контролем АТ   тривалий час, під контролем АТ   за показаннями за показаннями   тривалий час -//- -//- -//-   -//- -//- -//-   -//- -//-   -//-  

Особливості лікування у дитячому віці

Калійзберігаючі діуретики   Бета - адреноблокатори     Антагоністи кальцію   Інгібітори АПФ   Глюкокортикоїди (при дексаметазонпригнічуваній пухлині) C03 D   C07 A     C08 C   C09 A   H02 A спіронолактон     амілорід   При необхідності добавляють: гідрохлортіазид фуросемід (тільки у випадку порушення функції нирок)   атенолол метопролол   дилтіазем (пролонгована форма)   еналаприл   дексаметазон 1,5-3,3 мг/кг/добу     5-10 мг/кг/добу     0,5-3 мг/кг/добу 1-12 мг/кг/добу     1-8 мг/кг/добу 1-4 мг/кг/добу   2-8 мг/кг/добу   0,15-0,4 мг/кг/добу   0,25-2,0 мг/кг/добу 2-4 рази на добу, тривалий час, під контролем АТ   тривалий час, під контролем АТ     1-2 р. на добу, за показаннями 2-6 р. на добу, за показаннями     1-2 р. на добу, тривалий час 2 р. на добу, тривалий час   1-2 р. на добу, тривалий час   1-2 р. на добу, тривалий час   тривалий час

 

Шифр МКХ-10 І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія

Діагностичні дослідження і консультації Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Кратність І ІІ ІІІ Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: - виявлення характерної симптоматики захворювання, в т.ч. ураження нирок з проявами артеріальної гіпертензії Лабораторні: - загальний аналіз крові, сечі - аналіз крові на вміст цукру - визначення рівня загального білка крові з дослідженням білкового спектру - дослідження крові на вміст серомукоїдів, сіалових кислот, оксипроліну, кальцію - визначення вмісту в крові креатиніну, сечовини, амінотрансфераз, альдолази, білірубіну, лужної фосфатази - імунологічне дослідження крові Інструментальні: ультразвукове дослідження нирок Консультації: - ревматолог - нефролог 15 хв.     1 день 1 день 1 день   1 день   1 день   2 дні     1 день   2 дні 2 дні +     + + +   +   +     +     +     + +   +     + + +   +   +     +     +     + +     +     + + +   +   +     +     +     + +   1. Комплексна терапія захворювання із врахуванням основних клінічних проявів, активності, варіанту перебігу   2. Антигіпертензив­ні засоби: - антагоністи кальцію - інгібітори АПФ за показання­ми   тривалий час     Професійна орієнтація та покращення працевлашту­вання   Психотерапія   Санаторно-курортне лікування 4-6 міс.   7-14 днів   1 раз на рік (24 дні) Правильний режим праці та відпочинку; уникати інсоляції і переохолоджень - постійно     Регрес клінічних проявів захворювання   Нормальні показники АТ Погіршення загального стану пацієнта Довічно, огляд 4 рази на рік  

Фармакотерапія Cимптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія І 15.8

 

Назва фармгрупи препаратів Код АТХ Лікарські засоби (препарат вибору) Добова доза, витрати на відвідування, процедуру Тривалість призначення
1. Лікування артеріальної гіпертензії: Антагоністи кальцію   Інгібітори АПФ   2. Терапія основних клінічних проявів захворювання: Глюкокортикоїди   Нестероїдні протизапальні засоби   С 08 С   С 09 А   Н 02 А   М 01 А   амлодипін нікардипін (пролонгована форма) дилтіазем (пролонгована форма)   еналаприл периндоприл     преднізолон   індометацин   2,5-10 мг 60-120 мг 120-360 мг   2,5-40 мг 1-16 мг     30-60 мг   0,075-0,15 г   тривалий час, під контролем АТ -//- -//-   -//- -//-     за показаннями   за показаннями
Особливості лікування у дитячому віці 1. Лікування артеріальної гіпертензії: Антагоністи кальцію   Інгібітори АПФ   2. Терапія основних клінічних проявів захворювання: Глюкокортикоїди   Нестероїдні протизапальні засоби   C08 C   C09 A   H02 A   M01 A   дилтіазем (пролонгована форма)   еналаприл   преднізолон   індометацин   2-8 мг/кг/добу   0,15-0,4 мг/кг/добу   1-2 мг/кг/добу   0,5-2 мг/кг/добу   тривалий час, під контролем АТ   -//-   за показаннями   -//-  

Шифр МКХ – 10 І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії (вузликовий периартеріїт)

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість І ІІ ІІІ     Тривалість Критерії зняття з нього
1. Клінічні: - збір анамнезу - огляд шкіри - огляд і пальпація суглобів - оцінка неврологічного статусу 2. Лабораторні: - загальний аналіз крові - загальний аналіз сечі - біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, білірубін, АСТ, АЛТ) - протеїнограма - імунологічне дослідження - аналіз крові на маркери вірусного гепатиту В, С 3. Інструментальні: - ЕКГ - дослідження очного дна - біопсія шкірно-м'язового лоскута - Допплер - ультразвукове дослідження ниркових артерій.   10 хв. 15 хв. 10 хв. 15 хв.     1 доба 1 доба 1 доба 1 доба 2 доби 2 доби 2 доби 2 доби 3 доби   3 доби 1. Лікування основного захворювання   2. Гіпотензивна терапія: - діуретики - антагоністи кальцію - інгібітори АПФ - b - адреноблокатори - a- адреноблокатори - препарати 2-го ряду   3. ЛФК   1. ЛФК   2. Трудова переорієнтація (організація роботи на дому)   3. Психотерапія тривалий час   3-6 міс.     тривалий час   1. Адекватне лікування основного захворювання. 2. Тривала адекватна гіпотензивна терапія + + + 1. Нормалізація АТ   2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів   3. Регрес клінічних ознак основного захворювання   4. Зменшення тривалості тимчасової непрацездатності 1. Часті гіпертонічні кризи   2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії   3. Загострення основного захворювання Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АГ (1 раз на 2-3 місяці).  

Шифр МКХ – 10 І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні гіпертензії (неврогенні гіпертензії)

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види і обсяги Тривалість Види та обсяги, тривалість І ІІ ІІІ     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: - збір анамнезу - огляд - вимірювання АТ на обох руках - оцінка неврологічного статусу (рефлекси, патологічні рефлекси, менінгіальні знаки, ністагм, чутливість) Лабораторні: - загальний аналіз крові - аналіз сечі - біохімічний аналіз крові ( креатинін, сечовина, АСТ, АЛТ, холестерин, бета-ліпопротеїди) - аналіз люмбальної пункціїІнструментальні: - ЕКГ - ЕЕГ - КТ - Ехо-КГ - огляд очного дна   10 хв 10 хв 10 хв   10 хв     1 доба 1 доба 1 доба 1 доба 2 доба 2 доба 2 доба 2 доба 2 доба 1. Лікування основного захворювання   2. Гіпотензивна терапія: - діуретики - антагоністи кальцію - b–адреноблокатори - інгібітори АПФ - a– адреноблокатори - препарати 2-го ряду   3. ЛФК   4. Фізіотерапія. тривалий час     -//- -//-   -//-   -//- -//-   -//-     тривалий час 3-6 міс. 1. Санаторно – курортне лікування.   2. ЛФК   3. Фізіотерапія 24 дні   тривалий час   7-14 днів 1. Дотримання режиму праці і відпочинку   2. Адекватна терапія основного захворювання   3. Адекватна гіпотензивна терапія   + + +   +   + + + +   + + + + +     1. Нормалізація АТ 2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів 3. Відсутність ускладнень 4. Регрес клінічних ознак основного захворювання та АТ 1. Часті гіпертонічні кризи 2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії 3. Загострення основного захворювання Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АТ  

Шифр МКХ – 10 І 15.9

Назва нозологічної форми: Гіпертензії на ґрунті гіперкінетичного циркулярного синдрому (юнацька, спортивна)

 

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)   Критерії бажаного результату лікування Показання для госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Кратність Види і обсяги   Тривалість   Види і обсяги   Тривалість   Види та обсяги, тривалість І ІІ ІІІ     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: - скарг немає - анамнез не обтяжений - можливо фізичне навантаження (робота, спорт) - в одному з обстежень діастолічний АТ нижче 90 мм рт. ст. або дорівнює віковій нормі, а в двох інших коливається в межах 90-94 мм рт. ст. - або систолічний АТ перевищує вікову норму, але не виходить за межі 159 мм рт. ст. Лабораторні: - загальний аналіз крові, сечі - аналіз на цукор крові Інструментальні: - ЕКГ - очне дно Консультації: - кардіолог 10 хв.   1 доба     1 доба 1 доба Нормалізація АТ відбувається спонтанно без прийому гіпотензивних препаратів при зменшенні фізичного навантаження. 2-3 дні   1. Професійна, спортивна орієнтація та працевлаштування   2. Санаторно – курортне лікування   3. Психотерапія 4-6 міс.     24 дні   7-14 днів Зменшення фізичного навантаження протягом диспансерного обліку +     +   +     + + +     + + Нормалізація АТ Відсутність нормалізації АТ     2 роки, 4 рази на рік 1. Відсутність скарг   2. Нормалізація АТ   3. Відсутність негативної динаміки в обстеженнях

Шифр МКХ – 10 І 15.9

Назва нозологічної форми: Реологічні гіпертензії (при еритремії, поліцитемії)

Діагностичні дослідження і консультації Лікувальні заходи Реабілітаційні заходи Профілактичні заходи Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ) Критерії бажаного результату лікування Покази до госпіталізації Диспансерний облік
Види і обсяги Кратність Види і обсяги   Тривалість   Види і обсяги   Тривалість   Види та обсяги, тривалість І ІІ ІІІ     Тривалість Критерії зняття з нього
Клінічні: - скарги на болі в кістках - шкірний зуд -похудіння - головокружіння - втомлюваність - червоно-ціанотичний колір шкіри - червоне м'яке піднебіння - судини склер ін'єковані "кролячі очі", телеангіектазії, спленомегалія, гепатомегалія - плеторична артеріальна гіпертензія зі збільшенням переважно систолічного тиску Лгальний. - аналіз крові - загальний аналіз сечі - аналіз на цукор крові - біохімія крові - зсідання крові Інструментальні: - ЕКГ Консультації: - гематолог - кардіолог - невропатолог 20 хв.   1 доба   1 доба   2 доби     1. Лікування основного захворювання   2. Інгібітори АПФ   3. Антагоністи кальцію   4. Дезагреганти 10-12 днів 1. Професійна орієнтація та працевлаштування. 2. Санаторно-курортне лікування. 3. Психотерапія. 4-6 міс.   24 дні     7-14 днів Профілактика ускладнень основного захворювання - постійно +   + + + +   +   + + + + Зменшення скарг, нормалізація АТ, позитивні зміни в коагулограмі 1. Гіпертонічний криз   2. Інфаркт міокарда   3. Інсульт   4. Набряк легень   5. Розшаровуюча аневризма аорти   6. Серцево-судинна недостатність   7. Ниркова недостатність   8. Цереброваскулярна недостатність   9. Субарахноїдальні крововиливи.   10. Ішемічна хвороба серця.   11. Ангіоретинопатії.     довічно, огляд 4 рази на рік.  

Шифр МКХ – 10 І 70.9

Назва нозологічної форми: Атеросклероз. Дисліпідемії. (атерогенні ІІа, ІІв, ІІІ, ІV типи)Просмотров 1073

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!