Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 У графі 10 враховується показник загальної кількості спортивних секцій та (або) команд спортивних клубівУ графі 11 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які займаються спортом.

У графі 12 враховується загальна кількість усіх працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття з видів спорту: штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням.

У графі 13 з графи 12 виділяється кількість штатних тренерів зі спорту.

У графі 14 з графи 12 виділяється кількість тренерів зі спорту (штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням), які проводять заняття з видів спорту виключно у спортивних секціях та (або) командах спортивних клубів (крім клубів вищих навчальних закладів).

У графі 15 з графи 12 виділяється кількість тренерів зі спорту, які мають спеціальну вищу освіту.

У рядку 1 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах, що вказані в переліку розділу (сума показників рядків 2 – 6).

У рядку 2 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах літніми олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 2.1 – 2.39).

У рядку 3 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах зимовими олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 3.1 – 3.14).

У рядку 4 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах неолімпійськими видами спорту (сума показників рядків 4.1 – 4.110).

У рядку 5 враховується сумарний показник кількості осіб з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, що займаються відповідними видами спорту в спортивних секціях (сума показників рядків 5.1 – 5.51).

У рядку 6 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах видами спорту, визнаними в установленому порядку в Україні як олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, та протягом звітного періоду були включені до відповідних розділів Реєстру.

VIII. Заповнення розділу V "Фізкультурно-оздоровча робота"

1. У розділі подаються зведені дані про проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з різними віковими групами населення у навчальних закладах, організаціях, установах, на підприємствах, на спортивних спорудах, інших закладах фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Дані щодо залучення населення до всіх видів навчальної та фізкультурно-оздоровчої роботи наводяться на підставі журналів обліку проведення навчальної роботи та роботи всіх видів груп фізкультурно-оздоровчого спрямування, а також на підставі відомостей продажу абонементів, квитків для відвідування занять на спортивних спорудах та в інших закладах, що ведуть фізкультурно-оздоровчу роботу.

Дані про особу враховуються тільки один раз за одним видом фізкультурно-оздоровчої діяльності за умови відвідування організованих занять в обсязі не менше 90 хвилин на тиждень протягом не менше 8 місяців на рік.

Графи 1, 3, 5, 8, 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

 

2. У графі 1 враховується сумарний показник кількості підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, що вказані в переліку розділу та звітували, та проводять фізкультурно-оздоровчу роботу.

У підсумковому показнику рядка 1 графи 1 враховується сума показників рядків 1.1 – 1.7.

 

3. У графі 2 враховується показник загальної кількості осіб, що працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, які вказані в переліку розділу та звітували.

У підсумковому показнику рядка 1 графи 2 враховується сума показників рядків 1.1 – 1.6.

 

4. У графі 3 враховується загальна кількість осіб, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Показник графи 3 складається із суми показників граф 4 – 7.

Показник графи 3 повинен бути менший або дорівнювати показнику графи 2.

У підсумковому показнику рядка 1 графи 3 враховується сума показників рядків 1.1 – 1.7.

У графі 4 враховуються особи віком до 6 років, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 4 складається із сумарного показника рядків 1.1, 1.7.

У графі 5 враховуються особи віком від 6 до 18 років, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 5 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.7.

У графі 6 враховуються особи віком від 19 до 35 років, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 6 складається із сумарного показника рядків 1.3 – 1.7.

У графі 7 враховуються особи віком від 36 років і старше, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 7 складається із сумарного показника рядків 1.4 – 1.7.

 

5. У графі 8 з графи 3 виділяється кількість осіб жіночої статі, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 8 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.7.

 

6. У графі 9 з графи 3 виділяється кількість інвалідів, які охоплені фізкультурно-оздоровчою та реабілітаційною роботою.

Підсумковий показник рядка 1 графи 9 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.7.

 

7. У графі 10 враховуються всі вихованці, учні та студенти навчальних закладів усіх типів, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання).

Підсумковий показник рядка 1 графи 10 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.5.

Показники рядків 1.1 – 1.5 графи 10 повинні дорівнювати показникам графи 2.

 

8. У графі 11 з графи 10 виділяється загальна кількість осіб, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази і більше на тиждень або 4 години занять з фізичного виховання на тиждень.

Підсумковий показник рядка 1 графи 11 складається із сумарного показника рядків 1.2 – 1.5.

У графі 11 рядка 1.2 наводиться загальна кількість учнів, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази на тиждень і більше в загальноосвітніх навчальних закладах, у рядку 1.3 – загальна кількість учнів, які відвідують заняття з фізичного виховання 3 рази і більше на тиждень у професійно-технічних закладах, у рядку 1.4 – загальна кількість студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень, у рядку 1.5 – загальна кількість студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень.

 

9. У графі 12 з графи 10 виділяється загальна кількість вихованців, учнів та студентів навчальних закладів усіх типів, які віднесені за станом здоров'я до підготовчої та спеціальної медичних груп на підставі медичних висновків медичного огляду та відповідних наказів навчального закладу.

Підсумковий показник рядка 1 графи 12 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.5.

 

10. У рядку 1.1 враховуються дошкільні заклади, які визначені у статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту", за винятком закладів для дітей віком від двох місяців до трьох років.

 

11. У рядку 1.2 враховуються загальноосвітні навчальні заклади, які визначені у статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", за винятком санаторних шкіл-інтернатів та вечірніх (змінних) шкіл.

 

12. У рядку 1.3 враховуються професійно-технічні навчальні заклади, які визначені у статті 18 Закону України "Про професійно-технічну освіту", за винятком центрів підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсового комбінату, центру професійно-технічної освіти та навчальних центрів.

 

13. У рядках 1.4 та 1.5 враховуються вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, які визначені у статті 25 Закону України "Про вищу освіту".

 

14. У рядку 1.6 враховуються підприємства, установи та організації всіх форм власності та підпорядкування з необмеженою кількістю працівників, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота в режимі робочого дня та вільний від роботи час.

 

15. У рядку 1.7 враховуються організації, які ведуть фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання громадян, позашкільних навчальних закладів (крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів), які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад". Кількість осіб, що займаються в зазначених закладах, враховується на підставі журналу обліку чи фінансово-звітної документації, форма якої затверджена уповноваженими органами.

У рядку 1.7.1 враховуються дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання, які перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб тощо, а також дитячо-юнацькі клуби (ДЮКи) фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

16. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного показника рядків 2.1 – 2.5.

У рядку 2 наводяться дані про загальну кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", які утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних працівників та фінансування, з них:

у рядку 2.1 – республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.2 – міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.3 – районні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.4 – районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі та центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.5 – інші центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

 

17. У рядку 3 наводяться дані про загальну кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", які мають власні спортивні споруди.

 

18. У рядку 4 наводяться дані про кількість проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, що включені до відповідних календарних планів регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту.

IX. Заповнення розділу VI "Спортивні клуби"


Просмотров 715

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!