Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІІ. Порядок подання звіту за формою № 2-ФКІ. Загальні положення

Звіт за формою № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі – звіт за формою № 2-ФК) складають за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітнім:

навчальні заклади всіх типів незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі позашкільні навчальні заклади, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу (далі – навчальні заклади). Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (зі змінами);

підприємства, установи, організації, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – підприємства, установи, організації);

структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчий орган міської ради (далі – структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі – регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчий орган міської ради (далі – органи управління освіти);

філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту (далі – регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту);

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України;

районні (міські), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства;

Кримський республіканський, регіональні (обласні), Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі – регіональні центри "Інваспорт");

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

селищні, міські, районні, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі – місцеві центри "Спорт для всіх");республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі – регіональні центри "Спорт для всіх");

Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

Міністерство молоді та спорту України.

ІІ. Порядок подання звіту за формою № 2-ФК

1. Навчальні заклади, підприємства, установи, організації складають звіти за формою № 2-ФК у двох примірниках та подають один примірник структурному підрозділу з фізичної культури та спорту, а другий примірник – районним (міським) організаціям фізкультурно-спортивних товариств, органу управління освіти, регіональним центрам "Інваспорт", місцевим центрам "Спорт для всіх" залежно від підпорядкування.

 

2. Районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Спорт для всіх" складають звіти за формою № 2-ФК та подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування, органи управління освіти – регіональним структурним підрозділам Комітету з фізичного виховання та спорту, і структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

 

3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають звіти за формою № 2-ФК та подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

 

4. Обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту, регіональні центри "Інваспорт" та регіональні центри "Спорт для всіх" складають звіти за формою № 2-ФК та подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування, та регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту. 

5. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають звіти за формою № 2-ФК з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають територіальним органам державної статистики.

 

6. Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" складають звітиза формою № 2-ФК з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають Міністерству молоді та спорту України.

 

7. Міністерство молоді та спорту України складає звіт за формою № 2-ФК та подає Державній службі статистики України по Україні та регіонах.

Звіт за формою № 2-ФК складається як у цілому по регіону, так і окремо по сільській місцевості. При цьому слід відносити селища міського типу до міських населених пунктів.

 

ІІІ. Порядок складання звіту за формою № 2-ФК

 

1. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі № 2-ФК термінів. Текстова частина звіту заповнюється державною мовою.

 

2. Дані вносяться у тих одиницях виміру, які вказані у формі. У звіті повинні бути заповнені всі показники, а у разі, якщо відсутній який-небудь показник, рядок чи графа не заповнюється.

 

3. Звіт підписується керівником і виконавцем та скріплюється печаткою.

 

IV. Заповнення розділу I "Фізкультурні кадри"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані про працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженим наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 року № 2264.

Підставою для складання звіту є дані первинного обліку працівників за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітнім:

наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

особова картка;

табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;

розрахунково-платіжна відомість тощо.

Працівники враховуються тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору.

 

2. У звіт включають дані про працівників, зайнятих основною діяльністю (керівники, професіонали, фахівці, спеціалісти), та не включають обслуговувальний персонал і сумісників.

Якщо установа, підприємство або організація на вказану дату звіту не працювали, кількість працівників відображається станом на останній день роботи, що передувала цій даті.

 

3. Графи 1 – 5 заповнюються в усіх рядках розділу.

Підсумковий показник рядка 1 граф 1 – 5 складається із сумарного показника рядків 2 – 10, 12 – 15 відповідних граф.

У графі 1 вказується загальна кількість штатних працівників.

У графі 2 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту.

У графі 3 з графи 1 виділяється кількість працівників сфери фізичної культури та спорту зі спеціальною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації.

У графі 4 з графи 1 виділяється кількість працівників сфери фізичної культури та спорту зі спеціальною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації.

У графах 3, 4 наводиться загальна кількість осіб, що мають документи, які засвідчують отримання базової (повної) вищої освіти за відповідним напрямом (спеціальністю). Сума показників граф 3 та 4 повинна дорівнювати або бути меншою за показник графи 1.

У графі 5 з графи 1 виділяється кількість працівників, які вперше розпочали роботу у сфері фізичної культури та спорту у звітній період. Сума показника графи 5 повинна бути меншою за показник графи 1.

 

4. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного показника рядків 2.1 – 2.5. У підсумковому показнику рядка 2 враховується загальна кількість працівників фізичної культури навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної культури і спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в зазначених закладах, з них:

у рядку 2.1 – кількість інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

у рядку 2.2 – учителів загальноосвітніх навчальних закладів;

у рядку 2.3 – керівників і викладачів професійно-технічних навчальних закладів;

у рядку 2.4 – керівників і викладачів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації;

у рядку 2.5 – керівників і викладачів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.

Показник рядка 2 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

5. Підсумковий показник рядка 3 складається із сумарного показника рядків 3.1 – 3.3.

У підсумковому показнику рядка 3 враховується загальна кількість методистів, інструкторів-методистів, інструкторів фізичної культури, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, за винятком інструкторів з фізичної культури сільських і селищних рад, дошкільних навчальних закладів та інструкторів-методистів дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (далі – ДЮСШ усіх типів (згідно з пунктом 3 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993), шкіл вищої спортивної майстерності (далі – ШВСМ), центрів олімпійської підготовки (далі – ЦОП), спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, з них:

у рядку 3.1 – кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу на підприємствах, в організаціях і установах протягом робочого дня і в неробочий час на спортивних спорудах, базах підприємств, організацій, установ;

у рядку 3.2 – кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу в навчальних закладах освіти всіх типів, за винятком інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

у рядку 3.3 – кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу з населенням усіх вікових груп після робочого часу за місцем проживання, включаючи гуртожитки.

Показник рядка 3 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

6. У рядку 4 враховується загальна кількість інструкторів з фізичної культури, які введені до штатного розпису виконавчих органів сільських і селищних рад. Показник рядка 4 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

7. У рядку 5 враховується загальна кількість тренерів-методистів, тренерів-викладачів та тренерів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури та спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу. Показник рядка 5 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

8. У рядку 6 враховується загальна кількість директорів та завучів, інструкторів-методистів ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Показник рядка 6 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

9. Підсумковий показник рядка 7 складається із сумарного показника рядків 7.1 – 7.5.

У підсумковому показнику рядка 7 враховується загальна кількість працівників структурних підрозділів з фізичної культури й спорту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які реалізовують державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з них:

у рядку 7.1 – кількість працівників у центральному органі виконавчої влади (Мінмолодьспорт), які зайняті у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 7.2 – кількість тренерів, працівників та спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту;

у рядку 7.3 – кількість працівників регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 7.4 – кількість працівників у структурних підрозділах з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

у рядку 7.5 – кількість працівників з фізичної культури та спорту у виконавчих органах міських рад.

Показник рядка 7 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

10. Підсумковий показник рядка 8 складається із сумарного показника рядків 8.1 – 8.4.

У підсумковому показнику рядка 8 враховується загальна кількість працівників фізкультурно-спортивних товариств та установ, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, з них:

у рядку 8.1 – кількість працівників у всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариствах, спортивному клубі Міністерства оборони України та Комітеті з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

у рядку 8.2 – кількість працівників у фізкультурно-спортивних товариствах Автономної Республіки Крим та обласних фізкультурно-спортивних товариствах; філіях Комітету з фізичного виховання та спорту: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту;

у рядку 8.3 – кількість працівників у районних фізкультурно-спортивних товариствах;

у рядку 8.4 – кількість працівників у міських (районних у містах) фізкультурно-спортивних товариствах.

Показник рядка 8 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

11. Підсумковий показник рядка 9 складається із сумарного показника рядків 9.1 – 9.6.

У підсумковому показнику рядка 9 враховується загальна кількість працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", з них:

у рядку 9.1 – кількість працівників Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.2 – кількість працівників республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.3 – кількість працівників міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.4 – кількість працівників районних центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.5 – кількість працівників у районних у містах та районних у містах Києві та Севастополі центрах фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.6 – кількість працівників інших центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Показник рядка 9 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

12. Підсумковий показник рядка 10 складається із сумарного показника рядків 10.1 – 10.4.

У підсумковому показнику рядка 10 враховується загальна кількість працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", що працюють з інвалідами (працівників фізкультурно-спортивних клубів інвалідів, відділень (груп) для інвалідів), з них кількість працівників:

у рядку 10.1 – Українського центру "Інваспорт";

у рядку 10.2 – тренерів, працівників та спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів;

у рядку 10.3 – Кримського республіканського, регіональних (обласних), Київського та Севастопольського міських центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 10.4 – місцевих центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Показник рядка 10 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

13. Підсумковий показник рядка 11 складається із сумарного показника рядків 11.1, 11.2.

У підсумковому показнику рядка 11 враховується загальна кількість спеціалістів, які проводять фізкультурно-реабілітаційну та спортивну роботу серед людей з особливими потребами, з них:

у рядку 11.1 – кількість тренерів зі спорту із загальної кількості тренерів-методистів, тренерів-викладачів та тренерів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури і спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу, вказану у рядку 5;

у рядку 11.2 – кількість інструкторів-методистів із загальної кількості методистів, інструкторів-методистів, інструкторів фізичної культури, зайнятих діяльністю у сфері фізичної культури та спорту, вказану у рядку 3.

Показник рядка 11 не входить до підсумкового показника рядка 1.

 

14. У рядку 12 враховується загальна кількість директорів, начальників відділів спортивно-масової роботи та інших спеціалістів з фізичної культури і спорту, які працюють на спортивних спорудах, відповідно до штатного розпису, за винятком інструкторів-методистів фізичної культури. Показник рядка 12 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

15. У рядку 13 враховується загальна кількість спеціалістів з фізичної реабілітації. Показник рядка 13 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

16. У рядку 14 враховується загальна кількість лікарів спортивної медицини. Показник рядка 14 входить до підсумкового показника рядка 1.

 

17. У рядку 15 враховується загальна кількість інших працівників, зайнятих діяльністю у сфері фізичної культури та спорту, які обіймають штатні посади та мають спеціальну освіту, але не зазначені в переліку розділу. Показник рядка 15 входить до підсумкового показника рядка 1.

V. Заповнення розділу II "Спортивні споруди"

1. У розділі "Спортивні споруди" наводяться всі відомості про спортивні споруди, що розміщені на даній адміністративній території, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

У звіті враховуються дані про спортивні споруди, які відповідають вимогам державних будівельних норм України, ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди", затверджених наказом Держбуду України від 01 листопада 2003 року № 184.

 

2. Графи 1 – 16 заповнюються за всіма рядками розділу.

Підсумковий показник рядка 1 граф 1 – 16 складається із сумарного показника рядків 2 – 4, 6 – 8, 10 – 20 відповідних граф.

У графі 1 наводиться загальна кількість спортивних споруд.

У графі 2 враховується кількість спортивних споруд, майно яких перебуває у державній власності.

 

У графі 3 враховується кількість спортивних споруд, майно яких перебуває у комунальній власності.

У графі 4 враховується кількість спортивних споруд, майно яких перебуває у приватній власності.

Сума показників граф 2 – 4 має дорівнювати показнику графи 1.

 

3. Сума показників граф 5 – 13 має дорівнювати показнику графи 1.

У графі 5 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні загальноосвітніх навчальних закладів.

У графі 6 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні професійно-технічних навчальних закладів.

У графі 7 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації.

У графі 8 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

У графі 9 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів (організації фізкультурно-спортивних товариств всіх рівнів, структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту всіх рівнів, центри "Інваспорт" всіх рівнів та центри "Спорт для всіх" всіх рівнів).

У графі 10 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту.

У графі 11 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У графі 12 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні підприємств, установ, організацій, які не зазначені у графах 5 – 11.

У графі 13 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні виключно Міністерства молоді та спорту України, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, Комітета з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України, Управління спорту Міністерства оборони України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

 

4. У графі 14 з графи 1 враховується кількість спортивних споруд, які в установленому порядку включено до Єдиного електронного реєстру спортивних споруд України.

У графі 15 з графи 1 враховується кількість спортивних споруд, які не працювали протягом року.

У графі 16 з графи 1 враховується кількість спортивних споруд, що перебувають у довгостроковій оренді (більше 5 років).

 

5. У рядку 2 враховується кількість стадіонів, що мають спортивне ядро (футбольне поле, оточене круговими біговими доріжками, місця для стрибків та метання), трибуни на 1500 місць і більше, допоміжні приміщення (гардероб, душові, роздягальні тощо).

 

6. У рядку 3 враховується кількість легкоатлетичних ядер (арен) з місцями для стрибків, метання та з легкоатлетичними доріжками, що не входять до складу стадіонів.

 

7. Підсумковий показник рядка 4 складається із сумарного показника рядків 4.1 – 4.5.

У підсумковому показнику рядка 4 враховується кількість площинних спортивних споруд, з них:

у рядку 4.1 – спортивні майданчики, оснащені тренажерним обладнанням;

у рядку 4.2 – спортивні майданчики, оснащені нестандартним спортивним обладнанням (виключно з металевих труб);

у рядку 4.3 – тенісні корти;

у рядку 4.4 – футбольні поля з газоном або зі спеціальним покриттям і розміткою;

у рядку 4.5 – обладнані спортивні майданчики, які мають спеціальне покриття та розмітку, яка відповідає правилам, установленим для кожного виду спорту.

У підсумковому показнику рядка 5 враховується кількість площинних спортивних споруд із синтетичним покриттям з рядка 4.

 

8. У рядку 6 вказується кількість пристосованих приміщень для занять фізичною культурою та спортом, з них:

у рядку 6.1 – обладнаних тренажерним обладнанням.

 

9. У рядку 7 враховується кількість спортивних залів площею не менше 162 м2. Спортивні зали площею менше 162 м2 слід відносити до приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

 

10. Підсумковий показник рядка 8 складається із сумарного показника рядків 8.1 – 8.3.

У підсумковому показнику рядка 8 враховується кількість плавальних басейнів зі штучними ваннами, з них:

у рядку 8.1 – розміром 50 х 25 м;

у рядку 8.2 – розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 8.3 – розміри ванн яких не наведені у пункті 10 розділу V цієї Інструкції.

 

Підсумковий показник рядка 9 складається із сумарного показника рядків 9.1 – 9.3.

У підсумковому показнику рядка 9 враховується кількість критих плавальних басейнів зі штучними ваннами з рядка 8, з них:

у рядку 9.1 – розміром 50 х 25 м;

у рядку 9.2 – розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 9.3 – розміри ванн яких не наведені у пункті 10 розділу V цієї Інструкції.

 

11. У рядку 10 враховується кількість стрілецьких тирів, критих і напіввідкритих, у яких дистанція стрільби (відстань між лінією вогню та лінією мішені) не менше 25 метрів.

У рядку 11 враховується кількість стрілецьких стендів (круглих, траншейних).

У рядку 12 враховується кількість біатлонних стрільбищ.

 

12. У рядку 13 враховується загальна кількість велотреків (критих та відкритих).

 

13. У рядку 14 враховується кількість кінноспортивних баз.

 

14. У рядку 15 враховується кількість споруд зі штучним льодом, з них:

у рядку 15.1 – площею 30 х 61 м;

у рядку 15.2 – критих.

 

15. У рядку 16 враховується кількість веслувально-спортивних баз.

У рядку 17 враховується кількість веслувальних каналів.

У рядку 18 враховується кількість водноспортивних баз.

 

16. У рядку 19 враховується кількість лижних трамплінів, з них:

 

 

у рядку 19.1 – лижних трамплінів для фристайла.

 

17. У рядку 20 враховується кількість лижних баз на 100 пар лиж і більше зі спеціально обладнаними дистанціями.

 

VІ. Заповнення розділу III

"Фінансування сфери фізичної культури та спорту"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані щодо обсягів витрат на сферу фізичної культури і спорту.

Графи 1 – 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

 

2. У графі 1 враховуються використані кошти з усіх джерел фінансування на фізичну культуру і спорт: фізкультурно-оздоровчу, спортивну, організаційну роботу, придбання спортивного інвентарю, обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних споруд.

Показник графи 1 складається з показників граф 2, 3, 6 – 9.

 

3. У графі 2 враховується сумарний показник використаних коштів із державного бюджету.

 

4. Показник графи 3 складається із сумарного показника граф 4 і 5.

У графі 3 враховується сумарний показник використаних коштів із місцевого бюджету, у тому числі:

у графі 4 – з обласних бюджетів;

у графі 5 – з районних бюджетів та бюджетів міст.

 

5. У графі 6 враховується сумарний показник використаних коштів з фондів державного соціального страхування.

 

6. У графі 7 враховується сумарний показник використаних коштів із фондів профспілкових комітетів.

 

7. У графі 8 враховується сумарний показник використаних коштів з фондів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів.

 

8. У графі 9 враховується сумарний показник використаних коштів спонсорських та благодійних внесків.

 

9. Підсумковий показник рядка 1 граф 1 – 9 складається із сумарного показника рядків 2 (поточні видатки) та 3 (капітальні видатки).

 

10. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного показника рядків 2.1 – 2.7 відповідних граф.

У рядку 2 враховуються всі відомості про поточні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 2.1 – видатки на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 2.2 – видатки нарахування на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 2.3 – видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 2.4 – видатки на соціальне забезпечення (стипендії, грошові винагороди спортсменам, тренерам);

у рядку 2.5 – видатки на спортивні заходи та навчально-тренувальну роботу;

у рядку 2.6 – видатки на придбання спортивного обладнання та інвентарю;

у рядку 2.7 – витрати на інші заходи та послуги, а саме оздоровлення, послуги зв'язку, послуги автотранспорту, банківські послуги, витрати на відрядження, придбання основних засобів.

 

11. Підсумковий показник рядка 3 складається із сумарного показника рядків 3.1 – 3.3 відповідних граф.

 

У рядку 3 враховуються всі відомості про капітальні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 3.1 – видатки на капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд;

у рядку 3.2 – видатки на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування;

у рядку 3.3 – видатки на будівництво нових спортивних споруд.

VII. Заповнення розділу IV "Спортивна робота"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані тільки про кількість осіб, що займаються у спортивних секціях і командах підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів та закладах фізичної культури і спорту під керівництвом тренерів на основі затверджених програм. Цей розділ заповнюється на підставі журналів обліку роботи спортивних секцій. Відомості про кожну особу, яка займається у спортивних секціях, заносяться до звіту один раз з відповідного виду спорту.

Графи 1 – 15 заповнюються за всіма рядками розділу.

 

2. У графі 1 враховується загальна кількість осіб, які займаються відповідним видом спорту, зазначеним у переліку розділу.

Показник графи 1 повинен дорівнювати сумі показників граф 2 – 8.

 

3. У графі 2 враховується показник загальної кількості осіб, які займаються всіма видами спорту у спортивних секціях та (або) командах вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів.

4. У графі 3 враховується показник загальної кількості осіб, які займаються всіма видами спорту, у ДЮСШ усіх типів відповідно до звіту за формою № 5-ФК.

 

5. У графі 4 враховується показник загальної кількості осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються всіма видами спорту, в школах вищої спортивної майстерності відповідно до звіту № 8-ФК.

 

6. У графі 5 враховується показник загальної кількості осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються всіма видами спорту, в центрах олімпійської підготовки.

 

7. У графі 6 враховується показник загальної кількості осіб, що займаються всіма видами спорту, в спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (училища олімпійського резерву, училища, ліцеї – інтернати, школи-інтернати фізичної культури).

 

У графі 7 враховується показник загальної кількості осіб, що займаються всіма видами спорту, у спортивних секціях та (або) командах спортивних клубів (крім клубів вищих навчальних закладів) незалежно від форм власності.

9. У графі 8 враховується показник загальної кількості осіб, що займаються всіма видами спорту, в регіональних центрах "Інваспорт".

 

10. У графі 9 враховується показник загальної кількості спортивних секцій та (або) команд вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!