Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вплив електроенергетики на довкілляЕнергетика входить як підсистема в глобальну систему життєдіяльності країни. Розвиток і життя суспільства в даний час неможливі без енергетики, котра визначає прогрес всього народного господарства. Проте при розгляді переваг енергетики необхідно також враховувати її негативний вплив на довкілля.

Всі прояви шкідливого впливу, що спричиняється на довкілля різними електротехнічними об'єктами, можна розділити на групи [4].

1. Забруднення повітря, води і ґрунту відходами при спалюванні палива на теплових електростанціях у вигляді газів, золи, сірки та ін., котрі викидаються в повітря, ґрунт і воду та від поховання використаних радіоактивних речовин на атомних електростанціях. Для зменшення цього слід застосовувати краще паливо та спеціальні очисні споруди (електрофільтри та ін.).

2. Виділення в довкілля невикористаній енергії у вигляді теплоти газів, що відходять, і нагрів охолоджуючої води.

3. Вплив електромагнітного поля на живі організми. Вплив магнітного й електричного полів зазвичай розглядається окремо. Шкідлива дія магнітного поля на живі організми, і в першу чергу на людину, виявляється лише при дуже високих напруженностях порядка 150−200 А/м, що виникають на відстанях до 1-1,5 м від дротів ПЛ, і представляє небезпеку при роботі під напругою.

Безпосередній (біологічний) вплив електричного поля на людину пов'язаний з дією на серцево-судинну, центральну і периферійну нервові системи, м'язову тканину й інші органи. При цьому можливі зміни тиску і пульсу, серцебиття, аритмія, підвищена нервова збудливість і стомлюваність. Шкідливі наслідки перебування людини в сильному електричному полі залежать від напруженості поля і від тривалості його дії.

Для експлуатаційного персоналу ПС і ліній встановлена допустима тривалість періодичного і тривалого перебування в електричному полі при напруженностях на рівні голови людини (1,8 м над рівнем землі): 5 кВ/м - час перебування не обмежений; 10 кВ/м − 180 хв; 15 кВ/м − 90 хв; 20 кВ/м − 10 хв; 25 кВ/м − 5 хв. Виконання цих умов забезпечує самовідновлення організму протягом доби без залишкових реакцій і функціональних або патологічних змін.

При неможливості обмеження часу перебування персоналу під впливом електричного поля застосовується екранування робочих місць: тросові екрани над дорогами, що екранують козирки і навіси над шафами управління, вертикальні екрани між фазами, знімні екрани при ремонтних роботах, індивідуальні засоби і ін. Для захисту населення застосовуються заходи організаційного характеру: попереджувальні плакати, роз'яснювальна робота. Надійний екрануючий ефект створюють чагарники заввишки 3-3,5 м і плодові дерева заввишки 6−8 м, зростаючі під ПЛ, оскільки кущі і плодові дерева володіють достатньою провідністю і виконують роль екрану на висоті, що перевищує зріст людини або висоту транспортних засобів.Непряма дія електричного поля полягає у виникненні струму або короткочасних розрядів при дотику людини, що має хороший контакт із землею, до ізольованих об'єктів або, навпаки, при дотику ізольованої від землі людини до заземлених об'єктів. Такі явища пояснюються наявністю підвищених потенціалів і ЕРС, наведених на машинах, механізмах або протяжних металевих предметах, ізольованих від землі. Розрядний струм, що протікає через людину, залежить від напруги лінії, активного опору людини, об'єму і ємкості об'єктів відносно лінії. Тривалий струм, що досягає 1 мА, для більшості людей є "порогом сприйняття". При струмі 2−3 мА виникає переляк, при 8−9 мА ("поріг відпуску") − больові відчуття і м'язові судоми. Струми понад 100 мА, що протікають через людину більше 3 с, можуть привести до смертельного результату. Короткочасні іскрові розряди, при яких через людину протікає імпульсний струм навіть з чималими амплітудними значеннями, не представляють небезпеки для життя.

В даний час розробляються заходи щодо зменшення напруженості електричного поля шляхом її компенсації: монтаж на тих же опорах ліній нижчої напруги з меншою висотою підвісу, але з протилежним електричним полем; зближення дротів двох ліній з протилежними потенціалами; використання тросів для створення протилежних полів і так далі.4. Збільшення шуму. Джерелами шуму є всі енергетичні об'єкти.

На лініях має місце: акустичний шум (один з проявів інтенсивної корони на дротах) і радіоперешкоди, що виникають при короні на дротах, часткових розрядах і короні на ізоляторах та деталях арматури, іскріннях в контактах лінійної арматури.

Останнім часом в практиці будівництва і експлуатації все частіше доводиться стикатися з питаннями боротьби з шумом від близьких до житлових масивів ПС. Джерелами шуму на ПС є трансформатори, вентилятори і насоси систем охолоджування, синхронні компенсатори, повітряні вимикачі. Зниження шуму досягається спеціальним розміщенням ПС, вживанням шумозахисних перегородок.

5. Вилучення з користування землі і води. Спорудження енергетичних об'єктів вимагає відчуження значних площ. При цьому нерідко з користування вилучаються землі, які представляють інтерес для інших галузей економіки. Питання відчуження майданчиків під будівництво електростанцій і мереж в густонаселеній частині будь-якої країни є складним державним завданням.

Не дивлячись на невелику долю, займану електромережевими об'єктами в порівнянні з майданчиками електростанцій, у ряді випадків в густонаселених районах приймаються особливі технічні рішення для зниження відведень землі: широке поширення багатоланцюгових ліній (до чотирьох − шести ланцюгів різної напруги на одній опорі), впровадження устаткування з елегазовою ізоляцією, ширше вживання кабельних ліній.

6. Естетична дія ліній. У районах з високою щільністю населення одночасно з економічними та технічними проблемами, з'являються проблеми естетичної дії цих ліній на довкілля. Для кращого візуально-естетичного сприйняття рекомендується: вибір опор, що відповідають вимогам промислової естетики і правильним архітектурним формам; природне прикриття (екранування) у вигляді лісу, горбів та ін.; маскування (забарвлення) елементів ліній для зниження їх блиску; використання дволанцюгових опор або опор різної висоти.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Вайнер А. Л. Заземления. − Х.: ГНТИ Украины, 1938. – 288 с.

2. Бургсдорф В. В., Якобс А. И. Заземляющие устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 400 с.

3. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 448 с.

4. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 824 с.

5. Техника безопасности в электроэнергетических установках: Справочное пособие / Под ред. П. А. Долина. − М.: Энергоатомиздат, 1988. – 400 с.

11. Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. – Л.: Энергия, 1976. – 344 с.

12. Найфельд М. Р. Заземления и защитные меры безопасности. – М.: Энергия, 1975. – 312 с.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!